GRACE & TRUTH

Vanaf de derde maand van vorig jaar begonnen we onze diensten live uit te zenden. Aanvankelijk vanuit huis en later vanuit de kerk zodat men de diensten virtueel bij kon wonen. Hoewel het aantal mensen dat op zaterdagochtend verbinding maakt met onze dienst niet noodzakelijkerwijs een indicatie is van hoeveel er werkelijk verbonden zijn, hebben we een toename gezien van het aantal ‘bezoekers’. Als de computer aangeeft dat er 65 mensen aangesloten zijn, kunnen we ervan uitgaan dat we ten minste 65 aanwezigen hebben. Maar een vervolgvraag zou zijn: kunnen we alle mensen die de kerk vroeger persoonlijk bezochten ook als verbonden beschouwen? Hoe zit het met degenen die sluimeren tijdens de preek of kijken naar de dominee en luisteren naar de preek, maar dagdromen! Ongeacht hoe we kerk en bezoek definiëren, we kunnen dankbaar zijn dat er de afgelopen maanden twee gezinnen en twee anderen zich bij de kerk hebben aangesloten. Bovendien overwegen twee gezinnen, oorspronkelijk uit Ethiopië, om zich bij onze kerk aan te sluiten. Hoewel we al snel onze zaterdagdiensten uitzonden, waren we een beetje trager in het vinden van een manier om de sabbatschool van onze kinderen te hervatten zonder fysieke aanwezigheid. Nu hebben we elke zaterdag drie lessen voor en na onze eredienst. Onze kinderen genieten ervan, ondanks dat het via Zoom verloopt.In 2019 waren er ongeveer 80 mensen op onze tweedaagse gemeente conferentie tijdens Pinksteren en in 2020, om voor de hand liggende redenen, konden we niet onze Pinksterconferentie houden die was gepland voor mei en ook ons oktoberseminar niet want er mogen niet meer dan tien mensen in een ruimte voor elke gemeenteactiviteit. We hopen echter dat we eind maart onze geplande conferentie kunnen houden met ds. Conrad Mbewe uit Zambia. Ik ben er zeker van dat iedereen die zal deelnemen zeer gezegend zal worden door deze Afrikaanse ‘Spurgeon’.

Na de een paar preken over het gebed, een serie over Trinity, en preken uit het boek Ruth en de Psalmen, is David nu begonnen te preken uit de boeken van Ezra en Nehemia. In het licht van het gebrek aan echte gemeenschap en niet in de kerk te kunnen komen, vond David dat het nodig is om te versterken en weer op te bouwen wat mogelijk verzwakt is door de gevolgen van de pandemie. Deze twee boeken (ooit waren ze één boek), vertellen ons het verhaal van de herbouw van de tweede tempel, de muren van Jeruzalem, en vooral het geestelijke leven van het volk van God. David is net klaar met preken uit het derde hoofdstuk van Nehemia na het voltooien van het boek Ezra. Onze ouderlingen hebben over verschillende onderwerpen gepreekt waarvan zij vonden dat ze nodig waren om de gemeente te bemoedigen. Onze Bijbelstudie halverwege de week wordt nog steeds gehouden in vier verschillende steden: Ashqelon, Kanot, Rehovot en Rishon Letsion. Ook in deze omgeving hebben we een groter aantal mensen die de Bijbelstudies bijwonen, zowel fysiek als via online-verbinding.

Het afgelopen jaar heeft onze dovengroep dichter bij de kerk gebracht dan het jaar ervoor, toen ze zich bij ons voegden. Een groep van zo’n 20 doven besloot medio vorig jaar lid te worden van de kerk. Een paar van hen maakten in het verleden al deel uit van onze gemeente, maar ze verlieten de kerk en sloten zich aan bij de groep die zich toen van ons afsplitste, vergelijkbaar met een kerkelijke splitsingscrisis. Toen ze bij ons terugkwamen, boden ze hun excuses aan voor de manier waarop ze de kerk hadden verlaten. We namen ze graag in ons midden op en begonnen het werk met hen. Gelukkig hebben we wat ervaring opgedaan met eerdere jaren van werk onder doven en we hebben zelfs een kerklid die de doventaal beheerst. Tijdens de pandemie konden we fysiek niet samenkomen in de kerk, maar we konden wel in hun behoeften voorzien door een kleine bijeenkomst met hen te organiseren. Het was een vreugde voor de oudsten en David om met hen samen te zijn en hen te zien groeien in de genade en kennis van onze Heere. Ze houden van de Heere en zijn zeer toegewijd aan Hem, en vinden het ook fijn om met elkaar om te gaan en deel uit te maken van de kerk. Bid alstublieft voor de leiding dat ze steeds beter kunnen omgaan met de geestelijke en fysieke behoeften van de dovengroep en dat door het werk van de kerk de doven zullen groeien in hun geloof en dat de velen waar zij het evangelie aan verkondigen ook gered worden en kennis krijgen aan onze Heere.

Sociale afstand nemen was moeilijk voor iedereen, vooral voor 65-plussers, omdat ze in een hogere risicoklasse zitten. Grootouders konden hun kleinkinderen niet zien, en vaak moesten ze elkaar van een afstand of via een glazen scherm ontmoeten. Deze nieuwe situatie vormde een echte uitdaging voor het werk van onze evangelist Eddie, en zijn werk met de overlevenden van de Holocaust. We moesten creatief zijn. Dus begonnen we in het begin wat boodschappen en cadeautjes bij hen thuis te brengen. Later begon Eddie enkele overdenkingen op Facebook te plaatsen die door sommigen werden bekeken. En toen het mogelijk werd, begon hij een kleine groep van 25 tot 30 ouderen van de Holocaust overlevenden mee te nemen op dagtochten. Deze reizen waren een geweldige uitje en een verademing voor veel van deze oudere mensen die al maanden niet meer het huis uit konden.
Eddie vatte het jaar samen in een paar cijfers die helpen om de vruchten van het jaar te zien:
– Vier concerten met zo’n 600 aanwezigen voordat de pandemie uitbrak
– 136 huisbezoeken
– Negen reizen naar Jeruzalem en het noorden van Israël
– 820 Bijbels uitgedeeld
– 2.900 evangelisatieboeken verspreid
In het licht van alle uitdagingen van het Corona virus zijn we de Heere dankbaar dat de kerk de gelegenheid heeft gehad om duizenden mensen te bereiken, vooral de overlevenden van de Holocaust en hun familieleden. Bid alstublieft voor deze mensen dat de Heere hun hart en ogen zal openen voor de boodschap die ze hebben gehoord, gezien en ook gelezen.

Scholen in Israël werden, net als andere instellingen, grotendeels gesloten vanwege Covid-19. De zoon van David en Eti, Meidan Zadok, die in de 10e klas zit, zat sinds september pas drie dagen op school. Zijn school ligt niet ver van de Liman School, die helemaal niet gesloten was omdat het wordt beschouwd als een school voor speciaal onderwijs. Niets op school is echter hetzelfde, zoals de schooldirecteur ons vertelde. Ze moeten in kleine groepjes, “bubbels” zitten, zonder contact tussen de kinderen van de verschillende bubbels. En natuurlijk moet al het personeel de hele tijd een masker dragen. In onze laatste nieuwsbrief schreven we over de Liman School. Laten we u eraan herinneren dat de Liman-school een kleuterschool is voor kinderen van 3 tot 7 jaar met verschillende mentale en fysieke handicaps. De school ligt in het hart van Ramla, een gemengde stad van Joden en Arabieren, en dat geldt ook voor de school. Het unieke van de school is dat de kinderen verschillende achtergronden hebben: Joods-orthodox, Amhaars sprekend, nieuwe immigranten uit Oekraïne en andere diverse etnische en religieuze groepen. Onze kerk steunt de school al zo’n 20 jaar. De steun komt van Patmos International dat in Finland is gevestigd. De ondersteuning bestaat meestal uit het kopen van verschillende apparaten voor het welzijn van de kinderen. Dit jaar bevatte een deel van die apparatuur muziekinstrumenten voor buiten, omdat veel van de kinderen
sensorische stimulatie nodig hebben. Correct gebruik van geluid en licht kan de mentale vooruitgang stimuleren voor kinderen met verschillende behoeften. Vorige maand duwde een van de kleine kinderen in een ongecontroleerde driftbui de directeur waardoor ze op de grond viel en haar rechterhand brak. Ze was erg ontroerd door de gebeden voor haar. Gelukkig hebben we door de jaren heen een hechte en goede relatie opgebouwd met de school, het personeel en vooral met Senait, de directeur. Ze hoort veel over de liefde van de Messias die zowel de Patmos- organisatie als ons motiveert om hen – onvoorwaardelijk – te steunen.

Wat betreft de kantoren van HaGefen, leest u het verslag daarover in het verslag van HaGefen.

Gemeentebelastingen
De laatste jaren hebben we geprobeerd om de wettelijke korting van gemeentelijke belastingen te krijgen voor ons gebouw, dat een kerkgebouw is. Volgens de Israëlische wet, kan een huis van aanbidding, synagoge, moskee of kerk, een korting van 100% krijgen. Al een aantal gemeentes in Israël hebben de volledige korting ontvangen, maar niet zonder slag of stoot en vaak via de rechtbank. Het lijkt erop dat we hierop geen uitzondering zijn en te maken hebben met tegenstand. Helaas zijn we gewend aan oppositie tegen alles wat we doen, en het herinnert ons eraan dat de Schrift vanaf Genesis 3 vol staat met tegenstand, inclusief Abraham, Mozes, David, de profeten, de 12 apostelen, Paulus en de rest. Afgelopen zaterdag, toen David preekte vanuit Nehemia 4 en de tegenstand van Sanballat en anderen, zagen we het tweesnijdend zwaard van Nehemia. Zijn antwoord op de oppositie was tweeledig ‘bid en werk’ en in die volgorde! Dat moeten wij ook doen. We bidden dat de Heere hun hart zal veranderen ten gunste van onze gemeente. Tegelijkertijd overleggen we met onze advocaten over hoe we verder kunnen gaan. Wilt u met ons bidden?

Naar alle artikelen