GRACE &TRUTH

Door de pandemie moesten we verplicht thuisblijven en hierdoor gingen we onze tijd beter gebruiken. Een gemeentelid vertelde David het volgende: “Vroeger ging ik naar mijn werk voor de kinderen op waren en vaak kwam ik pas thuis als ze al op bed lagen. Nu, omdat ik thuis moet werken, win ik drie uur die ik anders in de auto zit. Nu lezen en bidden we elke avond met het gezin, lezen een verhaal uit de Bijvel voor aan de kinderen en bidden met ze voor ze naar bed gaan.” Etui Sado die de Zondagsschool doet ziet dat de kinderen de Bijbelverhalen beter kennen. In de hand van God is zelfs een pandemie een hulpmiddel om Zijn Koninkrijk te bevorderen, en we zien er ook het goede van in. Gelukkig kunnen we nu weer gewone diensten houden maar we blijven ze ook via zoom uitzenden. We zijn blij dat de gemeentezaal zo groot is dat we zo goed als alle kerkgangers kunnen ontvangen.

Dani en Miriam
Het is niet zo eenvoudig voor een christen om een echtgeno(o)t/e te vinden in Israël. Er zijn ongeveer 30.000 christenen, inclusief de kinderen. Tel daar de beperkingen van het afgelopen jaar bij op. Hoe kunnen alleenstaanden dan nieuwe mensen leren kennen? Maar, ook hiervoor heeft God een plan. Dani kennen we al als kind. Hij ging een tijd naar een andere gemeente maar kwam weer bij ons terug. Beleed zijn geloof, werd gedoopt en werkt nu met het team dat de geluidsinstallatie beheert. Miriam komt pas sinds maart 2019 in de kerk. Ze miste wat bij de Zevendedags Adventisten en werd door een gemeentelid van ons op onze kerk gewezen. Hier werd ze ook gedoopt en hartelijk ontvangen. Beiden kwamen op de jongvolwassenen kring tot dat niet meer kon. Ze bleven wel telefonisch contact houden en zo kwamen ze er achter dat ze beiden de ouderen wilden helpen tijdens de crisis. Is er een betere ontmoetingsplek te vinden dan in het bejaardentehuis en de supermarkt waar je de boodschappen doet? Het was de enige mogelijkheid voor het jonge stel om elkaar te ontmoeten. Ze besloten om zich te verdiepen in spirituele groei, daar samen boeken over te lezen en huwelijkscatechese te volgen bij een van de ouderlingen en zijn vrouw. De familie van Miriam is erg antichristelijk; de meesten zijn traditionele Joden, sommigen religieus. Dani moest zijn geloof vaak verdedigen tegenover de familie, speciaal naar haar broer toe. De huwelijksvoltrekking had heel wat voeten in de aarde maar vond uiteindelijk plaats in de wachtkamer van de tandkliniek van haar vader door een rabbi die niet zo goed had gekeken bij het invullen van de papieren. Dit zijn de wonderlijke wegen van de Heere! Onthoud het als u soms twijfelt aan Zijn goedheid.

Het 28e deel van het Russische blad van Grace & Truth is uitgekomen. Het eerste artikel is van de hand van de Nederlandse predikant C. Sonnenveld,een goede vriend van Grace & Truth. Hij bemoedigt de lezers via Jobs verhaal vol lijden en pijn. Het artikel laat zien hoe God het altijd opneemt voor gerechtigheid en voor zijn kinderen. Maayan Zadok, David’s dochter die geschiedenis studeert aan de Universiteit van Be’er Sheva, herinnert de lezers aan de ‘Vergeten Pandemie’, bekend als de Spaanse griep, die aan 5 miljoen mensen het leven kostte honderd jaar geleden. Orit Kashtan, de verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de Zondagsschool geeft enkele praktische toepassingen uit het boek Spreuken aan de ouders in haar artikel ‘De Gids voor ouders’. Samuel Lichtman, een van de plaatselijke predikanten, deelt bemoedigende woorden uit Psalm 90, geschreven door Mozes, en een meditatie over de woorden “van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God.” Het laatste artikel is gewijd aan een korte samenvatting van de zes antwoorden die John Piper geeft op de vraag “Wat doet God door het Coronavirus?” in zijn boek ‘Coronavirus en Christus’. Dit boek is onlangs ook in het Hebreeuws verschenen bij HaGefen Publishing. Wat een voorrecht om mensen over de hele wereld op zo’n manier te mogen bereiken!