GRACE & TRUTH | Politieke klimaatverandering

Politieke klimaatverandering 

In ons laatste nieuwsbrief schreef ik over de nieuwe regering en enkele onverwachte veranderingen en onverwachte uitdagingen die we als land ervaren. Sindsdien en vooral de laatste drie maanden gaat het van kwaad tot erger. Alarmerende signalen die al 25 weken door demonstraties worden geuit, waarbij honderdduizenden de straat op gaan, gaan door in zowel grote als kleine steden. Een andere verandering is de houding van de orthodoxe joden ten opzichte van christenen, vooral in de oude stad van Jeruzalem. 

Voor het eerst  heeft onze president besloten om een oproep te doen aan de coalitie- en oppositievertegenwoordigers om te onderhandelen en heeft hij zelfs een verklaring afgelegd met het verzoek om het als een middenweg te gebruiken. Het pleidooi van president Herzog was zeer ongebruikelijk omdat de president in Israël een a-politieke figuur is met een voornamelijk ceremoniële rol. Hij vond echter dat het land er zo slecht aan toe was dat hij zich moest bemoeien met het welzijn van het volk. Zijn pleidooi om te onderhandelen over de door de rechter voorgestelde wijzigingen werd ondersteund door een document dat hij schreef als een manier om verder te gaan. En hoewel wekenlang vertegenwoordigers van beide partijen bijeenkwamen in de residentie van de president om te proberen overeenstemming te bereiken over de veranderingen, resulteerden deze amendementen niet in een akkoord. Ondertussen zijn die gesprekken opgeschort en schuift de coalitie een deel van de wetgeving vooruit, zij het in zachtere bewoordingen. 

Een van de resultaten is een scherpe daling van de investeringen in Israël, met name in hightech- en start-up bedrijven. Volgens het Startup Nation Policy Institute (SNPI), een onafhankelijke denktank zonder winstoogmerk die gespecialiseerd is in innovatiebeleid en het Israëlische innovatiemodel, is de investering in Israëlische startups in het tweede kwartaal van 2023 de laagste sinds het tweede kwartaal van 2018. Al is dit het zesde opeenvolgende kwartaal waarin de investeringen zijn gedaald. Daarbij komt nog de stijging  van de kosten van levensonderhoud, inflatie en rentetarieven, die allemaal ontberingen en onzekerheid voor de samenleving als geheel met zich meebrengen.

Ongewenste veranderingen  

De afgelopen 27 weken zijn er demonstraties geweest van duizenden mensen in verschillende steden tegen de wetgeving die de regering probeert aan te nemen. Hun grootste zorg was dat de veranderingen die de nieuwe regering probeert door te voeren als wetten ongetwijfeld het democratische systeem van onze regering zullen veranderen. De afgelopen weken is er meer geweld op straat als gevolg van deze demonstraties. Soms hebben ze hoofdwegen afgesloten en een paar keer hebben de demonstraties vertragingen op de luchthaven veroorzaakt omdat ze verkeersvertragingen veroorzaakten op de wegen die naar de terminals leiden.

Bovendien is sinds het begin van het jaar het aantal moordzaken onder de Arabische bevolking exponentieel toegenomen. Sinds het begin van het jaar zijn zo’n 130 Arabieren vermoord. Ook het aantal gevallen van vandalisme tegen christelijke plaatsen en geweld tegen christelijke geestelijken is sinds het begin van het jaar toegenomen. Vaak spugen orthodoxe Joden die langs christelijke geestelijken lopen op hen of spugen ze op de christelijke plaatsen. Eerder dit jaar werd een christelijke begraafplaats ontheiligd. 

Het geweld is niet alleen tegen christelijke geestelijken, maar ook tegen de Messiaanse gemeenschap. In een recent concert georganiseerd door de Messiaanse Joodse Alliantie van Israël (MJAI), begonnen veel extreemrechtse ultraorthodoxe Joden een rel. Ze kwamen vroeg aan en probeerden met hun lichamen en gewelddadigere middelen mensen de toegang te ontzeggen. Het evenement was niet bedoeld als evangelisatie, maar vooral voor gelovigen die vooraf kaartjes hadden gekocht. Organisatoren van evenementen belden van tevoren de politie, maar ze hadden niet genoeg mannen om de rellen te stoppen en er moesten meer politieagenten worden ingeschakeld. Ondanks de rellen en pogingen van de orthodoxe joden om het concert te stoppen, ging het toch door. Helaas was de locoburgemeester van Jeruzalem aanwezig en steunde de inspanningen van de relschoppers. Deze locoburgemeester, Ariyeh King, was ook aanwezig bij een andere demonstratie tegen christenen en Messiaanse Joden die zich op de Pinksterdag, verzamelden bij de Klaagmuur voor de Wereldwijde Gebedsdag voor Jeruzalem en de naties. 

Deze veranderingen zijn alarmerend en hebben zeker onze gebeden nodig, in het bijzonder jullie gebeden voor onze natie.

Onze jongvolwassenen 

Zoals de meeste gemeenten hebben we ook onze jongvolwassen bediening hier bij Grace and Truth. Het zijn meestal degenen die de middelbare school hebben voltooid en deel zijn gaan uitmaken van het jeugdwerk. De groepsleeftijden variëren van 18 tot ongeveer 30 jaar. De meesten zijn alleenstaand, maar een enkeling is getrouwd. De doelen van de groep zijn om bij elkaar te komen, elkaar te bemoedigen en het Woord van God te bestuderen. 

In de afgelopen maanden hebben ze om de twee weken een ontmoeting gehad met Eitan, een van onze oudsten, om het boek Openbaring te bestuderen. De studie omvat aanbidding, gebed en ook met elkaar eten! Naast de tweewekelijkse bijeenkomsten plannen ze af en toe een uitje om samen te bowlen of een reisje te maken om samen quality time door te brengen en elkaar op te bouwen. Nog niet zo lang geleden gingen een paar van hen naar Eilat voor het weekend. De meeste jeugdleden zijn actief in verschillende aspecten van het kerkelijk leven en dienen in verschillende hoedanigheden, zoals aan de deur staan, het helpen catalogiseren van de kerkbibliotheek en andere activiteiten zoals ons geluidssysteem.  

Ondertussen was deze gemeenschap een middel waardoor sommige romantische relaties zich ontwikkelden! Op 29 april had ik het voorrecht om twee leden van de groep te trouwen in een prachtige omgeving in de bergen van Judea. Een lid van de groep heeft zich verloofd met een mooie jongedame uit een andere gemeente en zal half september trouwen.  

Een andere jongeman bracht een paar maanden door in Nieuw-Zeeland en diende in een christelijk pension waar jonge Israëlische backpackers slapen. In het verleden diende een van onze jongvolwassenen ook enkele maanden daar. Het pension biedt vele mogelijkheden om het evangelie te delen en de liefde van Christus te tonen aan jonge Israëlische backpackers. Onmiddellijk nadat hij zijn vrijwilligerswerk daar had afgerond, vloog hij naar het Verenigd Koninkrijk om een paar maanden aan een Bijbelschool te studeren, en hij is nu terug bij ons.   

Nieuwe airconditioners 

Niet alleen het politieke klimaat is opgewarmd, maar ook het weer! Door de gulle donatie van wijlen Richard en Lavon Jones uit San Diego konden we nieuwe airconditioners voor de kerk aanschaffen. Richard Jones was ouderling in de New Life OPC-kerk waar ik gedoopt werd, en gedurende de laatste 40 jaar hebben we contact met elkaar gehad, ook na zijn huwelijk met Lavon. 

De airconditioners in de kerk hebben zo’n acht jaar goed gewerkt, maar de toename van het aantal aanwezigen en de stijging van de temperatuur hebben het moeilijker gemaakt om met de hitte om te gaan. Het duurde ongeveer twee weken om de nieuwe airco’s te installeren – op tijd voor de hitte van de zomermaanden. We hebben een aircobedrijf ingehuurd waarvan de eigenaren de zonen zijn van een van de families in onze kerk. In het verleden hebben ze wat ander aircowerk voor ons gedaan en goed werk geleverd. Tot nu toe genieten we van de klimaatverandering in de kerk, vooral op zeer warme dagen. 

Het leven van koning David en wonderen van Jezus  

We zijn God dankbaar voor een heel speciaal jaar bij de Chavrey-Ya Bible Club. Half juni hielden we de laatste bijeenkomst van dit schooljaar en hopen we nog één zomeractiviteit te organiseren.

Er zijn dit jaar veel nieuwe kinderen bij gekomen in de Bijbelclub en we waren blij met een grote groep jongens, hoewel ze soms nieuwe uitdagingen met zich meebrachten!

We werden gezegend met ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar – de helft van hen zijn kinderen uit de gemeente en de andere helft komt uit andere kerken. We zijn erg blij met de mogelijkheid om andere gemeenten te dienen, en de mogelijkheid dat de kinderen elkaar leren kennen en een kader voor hen te creëren waar ze vrienden kunnen maken met kinderen uit gelovige gezinnen in de omgeving.

We waren ook gezegend met een geweldige en trouwe staf: Yulia – de coördinator van de Bijbelclub, Eti – de leraar die ook verantwoordelijk is voor het studiemateriaal, Dalia – een vervangende leraar en assistenten, Meidan, Shiri en Liora – activiteitenleiders en helpers. Ook waren de ouders dit jaar een grote hulp en ondersteuning bij het bereiden van voedsel en een handje te helpen bij het vervoer.

In het eerste semester voltooiden we een intrigerende reis met de kinderen door het leven van koning David en leerden we over zijn trouw aan God. Het tweede semester leerden we over de wonderen van Jezus, die het geloof van de kinderen in Gods onbeperkte kracht opbouwden. We sloten het jaar af met het grootste wonder van allemaal – de opstanding van Jezus uit de dood en dus de voltooiing van Gods heilsplan.

Deze club duurt twee uur, in tegenstelling tot de sabbatschool, en er is tijd om het onderwerp op verschillende manieren uit te diepen. Er zijn veel mogelijkheden om groepsdiscussies en persoonlijke gesprekken te ontwikkelen. De Chavrey-Ya club is een speciale familie geworden  voor de kinderen waar ze voor elkaars behoeften kunnen bidden, moeilijke vragen kunnen stellen, nieuwe dingen over God kunnen leren en hoe relevant Hij is in hun dagelijks leven, en om zich gewoon thuis te voelen en te genieten van een liefdevolle sfeer die God eert.

In het afgelopen jaar leerden de kinderen in Chavrey-Ya over God en Jezus en hoe de personages in het Oude en Nieuwe Testament zich in verschillende situaties juist en verkeerd gedroegen. De kinderen zongen liedjes, baden, speelden, knutselden, speelden Bijbelverhalen na, keken naar verhaalanimaties en maakten zelfs Belgische wafels!

We danken de Heer dat hij onze Bijbelclub heeft gebruikt om kinderen aan te moedigen naar Hem toe te komen en hun leven aan Hem te geven.

“Ik zag het licht!”

In april hadden we twee heel bijzondere dames – de ene is 14 jaar oud en de andere is 50 die gedoopt zijn.

Sana (pseudonaam), de jongste, is de kleindochter van Gennadi, die zich in oktober 2022 liet dopen en wiens verhaal we u vertelden in onze nieuwsbrief van afgelopen augustus-oktober. Sana is een ander getuigenis van de zegen van God voor gezinnen die getrouw voor het aangezicht van de Heer wandelen. Sana is heel nederig van geest, en je zou haar nauwelijks horen praten, maar ze prijst de Heer met heel haar stem in ons aanbiddingsteam en getuigt vrijmoedig van haar geloof aan haar vrienden. Sommige van haar vrienden kwamen naar haar doopceremonie en huilden toen ze zagen hoe ze deze belangrijke stap in haar leven maakte.

Ronit (pseudonaam), is een heel ander verhaal. Ze is een autochtone Israëlische vrouw, een 50-jarige. Ze hoorde over Jezus en had het Nieuwe Testament gelezen tegen de tijd dat ze 18 was en dacht zelfs dat dit hele evangelie-ding geen slecht idee was. Maar het kostte haar meer dan 30 jaar om zich te binden. De Corona-sluitingen waren voor veel mensen een gelegenheid om na te denken over dingen waar ze nooit tijd voor hadden. Dus begon Ronit aan God te denken! Ze begon op YouTube te zoeken naar informatie over God, voornamelijk video’s van rabbijnen die hun commentaar op het onderwerp gaven, totdat IGod-video’s begonnen op te duiken. IGod is een evangelische website met video-inhoud voor Hebreeuws sprekende Israëli’s. “Dat was als een wake-up call voor mij, zoals de haan die Peter wakker maakte,” zei Ronit. “Ik begon de Bijbel te lezen, profetieën te bestuderen, en toen ik Daniëls berekeningen over de eerste komst van de Messias hoorde, riep ik letterlijk: ‘Ja! Dit is de waarheid!’” Ze nam contact op met het IGod-personeel en zij gaven haar het telefoonnummer van Grace and Truth. “Ik heb nooit iets in mijn leven geïnitieerd,” zei Ronit. “Ik ben altijd passief geweest en vond het moeilijk om vol te houden, maar hier belde ik een plek waar ik geen idee had waar het helemaal over ging, volledig doelgericht, ervan overtuigd dat dat is wat ik wilde doen – om andere gelovigen te leren kennen en meer over God te weten te komen.” Ronit had een lang telefoongesprek met de kerkbestuurder die haar uitnodigde om de kerk te bezoeken, en ze “voelde zich meteen thuis”. Ze bleef ook regelmatig leerbijeenkomsten te volgen met een van de JFJ-werkers en begon naar de midweekse Bijbelstudies van de kerk te gaan. Al snel besloot ze zich te laten dopen.

“Dat was een van de gelukkigste dagen van mijn leven. Ik zag het licht!”