GRACE & TRUTH

In 2017 zijn we de ‘Vrienden van God’ Bijbelclub gestart voor de kinderen van de kerk, waar ze Bijbelonderwijs krijgen. Ze doen handenarbeid, spelletjes, toneel en andere activiteiten met hun vriend(innet)jes van de gemeente. Dat werkte goed en het afgelopen seizoen was het heel zegenrijk, intens en zinvol met 16 kinderen en 6 of 7 personeelsleden die hielpen bij de activiteiten, het eten klaarmaakten en voor het vervoer zorgden. De eerste maanden besteedden we aandacht aan de gelijkenissen van Jezus. Verhalen zijn een goede manier om dingen te delen en de kinderen konden veel navertellen van de inhoud, de boodschap en de Bijbelverzen. De volgende vijf maanden was het leven van Abraham aan de beurt. Dat was een uitdagender onderwerp want we bespraken ook de fouten die Abraham heeft gemaakt. Zo leerden de kinderen dat iedereen fouten kan maken en zondigen, zelfs de ‘vader van de gelovigen’. Ondanks dat houdt Gods genade stand.

Naast de Bijbelverhalen leerden de kinderen ook nog 20 Bijbelverzen uit hun hoofd tijdens het hele seizoen. Tot onze verbazing vonden ze dat heel leuk, vooral het elkaar aftroeven! De staf vond het ook nodig om een aantal termen zoals abortus, het verschil tussen man en vrouw, racisme, antisemitisme enz. te bespreken in het licht van de huidige realiteit. We leerden de kinderen het Bijbelse perspectief over deze zaken. Toen we als afsluiting van het seizoen de gebruikelijke picknick hielden konden de kinderen hun ouders laten zien wat ze geleerd hadden, zoals raadseltjes oplossen over Bijbelse figuren waar ze over geleerd hadden, en zelfs wedijveren met hun ouders! Het was een mooie kans om ongelovige familieleden te laten zien wat het is om de vreugde van Christus te kennen. Een ongelovige vader probeerde om het van zijn 7-jarige dochter te winnen in de kennis van de Bijbel en Bijbelverzen maar het is de waarheid wat Psalm 8: 2 zegt: ‘Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd’. De kinderen vonden het heel jammer dat de zomervakantie was begonnen, vooral degenen die 13 jaar zijn geworden want de Bijbelclub is voor 6- tot 12-jarigen. Maar, ze mogen het volgende seizoen blijven om de staf te helpen. We zijn dankbaar dat we op deze manier de jongeren kunnen beïnvloeden met Gods waarheid, om ze te helpen de Bijbel beter te leren kennen en hun kennis te versterken door de liefdevolle en vreugdevolle gemeenschap.

Goede tradities moeten bewaard blijven zoals onze jaarlijkse kerkelijke conferentie. De laatste gemeente bijeenkomst van Grace and Truth was in 2009 vlak voordat ds. Baruch Moaz afscheid nam van de gemeente. Gewoonlijk is dat met twee overnachtingen in het guesthouse Beit Yedidya in Haifa voor iedereen met Pinksteren. Er werden 10 studie- en gebedsbijeenkomsten gehouden met gastpredikanten, en er was tijd voor rust en gemeenschap. We denken terug aan de conferenties als een betekenisvol onderdeel van het gemeenteleven. Om verschillende redenen kwam er tien jaar lang de klad in maar nu is de goede traditie weer opgepakt. Omdat 70% van de gemeenteleden hier 10 jaar geleden nog niet kwam, waaronder vele nieuwe gelovigen, besloot de kerkenraad om de opstart te vereenvoudigen door de lengte in te korten naar een nacht, de Bijbelstudie iets eenvoudiger te maken en meer tijd te besteden aan de onderlinge gemeenschap. Aan het einde van de conferentie was er een bezoek aan een kibboets. We vonden het belangrijk om de nadruk te leggen op het familieleven als voortzetting van de zaken die ze in de kerk geleerd hadden en op de avonden met de jonggehuwden met als thema ‘Jezus vertrouwen en volgen’. We zijn heel blij dat er 80 kerkleden aanwezig waren, vooral jonge gezinnen met kinderen. De terugkoppeling die we kregen van veel deelnemers was heel positief en dus zijn we van plan om deze goede traditie voort te zetten!

Naar alle artikelen