HAGAFEN | Terugblikken en vooruit kijken

Hannukah en kerst

In onze nieuwsbrief van september schreven we over de Dagen van Ontzag, en nu schrijven we over de twee vieringen die dit jaar op hetzelfde moment samenkwamen. 

Hannukah, het feest van de inwijding van de tempel, betekent in het letterlijk Hebreeuws “toewijding”. Het is de viering van de herinwijding van de tempel nadat deze door de Grieken was bezoedeld. Het traditionele verhaal is dat er heel weinig zuivere olie overbleef voor de zevenarmige menora in de tempel, die dan slechts één dag kon branden. De voorbereiding die nodig was om meer pure olie te maken, zou dagen duren. Er gebeurde echter een wonder! 

De eendaagse portie olie duurde acht dagen en bood voldoende tijd om meer olie te bereiden. Dit is de reden waarom de viering acht dagen duurt en waarom elke avond een andere kaars wordt aangestoken totdat de achtste tak van de Menora wordt bereikt. (De negende kaars wordt gebruikt om de andere kaarsen aan te steken.) Het leuke deel van het feest is het eten van speciale donuts, genaamd Sofganiah, en latkes en andere lekkernijen die veel olie nodig hebben om te bereiden.

De tempel

Men kan zich afvragen waarom de tweede tempel opnieuw moest worden ingewijd nadat deze in de tijd van Ezra en Nehemia was gebouwd? Het verhaal gaat terug tot Antiochus Epiphanes, een van de vier generaals onder wie Alexander de Grote zijn koninkrijk verdeelde. In 168 v.Chr. kwam Israël onder zijn heerschappij. Als een heidense koning ontheiligde hij de tempel in Jeruzalem door varkens aan Zeus te offeren en loyaliteit van het Joodse volk aan de Griekse cultuur en Griekse goden te eisen. God wekte echter Mattathias op, wiens vijf zonen een opstand begonnen omdat ze niet bereid waren Griekse goden te aanbidden die afgoden waren. Na de dood van Mattathias werd Juda, zijn zoon, de leider van de Joodse opstand. Uiteindelijk werd Antiochus verslagen en de tempelreiniging begon, omdat het werd verontreinigd door het bloed van het varken dat op het altaar van Jeruzalem was geofferd. Als onderdeel van de reinigingsactie van de tempel moesten ze een nieuw altaar bouwen, en dit was de reden dat er behoefte was om de tempel opnieuw in te wijden.

Volgens Johannes 10 vers 22 vond in die tijd het Feest van de Inwijding plaats in Jeruzalem. Het was winter….  Zo’n 2000 jaar na het verhaal van de olielamp blijven Joden het feest vieren, wat ons leidt naar de relatie van Jezus en de tempel. Toen Jezus in de tempel was, werd hem gevraagd naar zijn identiteit. Hij openbaarde hun dat hij en de Vader inderdaad één zijn. Toen wilden ze hem stenigen, wat niet de eerste keer was! Aan het einde van het hoofdstuk van Johannes lezen we echter dat velen in Jezus geloofden. Ook werden bij die gelegenheid velen die in duisternis waren naar het licht van Christus, de Zoon van God, gebracht. 

Een Zoon is ons gegeven

In tegenstelling tot het Hannukah-verhaal is de geboorte van Christus geen traditie, maar een realiteit. Jesaja profeteerde zo’n 700 jaar voor de geboorte van Jezus, in 9:6: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”. Het kind en de zoon waarover Jesaja schreef, is de God-Mens geboren uit de maagd en voorspeld door Jesaja. Jezus van Nazareth, geboren in Bethlehem, is degene over wie de profeten van weleer schreven. 

Mogen we ons verheugen in de goedertierenheid van God die ons een Verlosser heeft gezonden die ons met God en elkaar heeft verzoend. Dit is de reden dat wij, bij HaGefen, verkondigen dat Christus geboren is, dat zijn naam Jezus is en dat we proberen Zijn Lichaam in het land op te bouwen en te versterken.

Resultaten 2022

Nu er weer een jaar ten einde loopt, kunnen we ons verheugen in alles wat God in en door ons en door uw trouwe steun heeft bereikt. We drukten en publiceerden zeven nieuwe boeken en herdrukten zes boeken.

Daarnaast bevinden elf boeken zich in verschillende stadia van publicatie, sommige zijn langetermijn projecten en andere zullen binnenkort worden gedrukt.

We kijken ook naar een paar nieuwe projecten als we het nieuwe jaar beginnen. Een van de doelen voor 2023 is om een luisterboek van het Oude Testament in het Modern Hebreeuws te beginnen (HaEdut, Het Getuigenis). De pilot die we plannen is op Genesis, en dan zijn we van plan om door de Pentateuch te gaan naar uiteindelijk de rest van het Oude Testament. Omdat dit een nieuw gebied van “publiceren” voor ons is, zijn we bezig met het leren en raadplegen van anderen die ervaring hebben met dergelijke projecten. Bid alstublieft voor ons dat de Heer ons wijsheid zal schenken als we ons op nieuw “grondgebied” begeven, en dat we in staat zullen zijn om de jongere generatie en de platforms die zij gebruiken te dienen. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe trends en tegelijkertijd boeken blijven publiceren, omdat de behoefte en vraag ernaar groeit.

In 2022 hebben zo’n 4.250 boeken onze opslag verlaten, dat zijn gemiddeld zo’n 360 boeken per maand. Van deze boeken werd zo’n 60% procent gratis uitgedeeld en nog eens 40% verkocht.

CWI – IMJP

Het werk van HaGefen Publishing dat in 1974 begon, was het initiatief van de christelijke getuige van Israël bediening (CWI) in het Verenigd Koninkrijk. De geschiedenis van het CWI gaat terug tot de beroemde Robert M’Cheyne (1813 – 1843), die predikant was in Schotland en de noodzaak van de kerk zag om het evangelie aan het Joodse volk te brengen. Hoewel hij op zeer jonge leeftijd stierf, gebruikte de Heer hem destijds als een voorganger, evangelist en dichter met een groot hart voor het Joodse volk. Zijn preken, andere geschriften, en boeken, waaronder een jaarlijks Bijbelleesprogramma, worden ook in onze tijd gebruikt. En door hen heeft hij duizenden levens beïnvloed.

Hagefen was decennialang de uitgeverstak van het CWI, en zij steunden het werk jarenlang trouw en genadig. Veel boeken en projecten werden door hen gefinancierd en ondersteund, en ze hebben het lichaam van Christus sterk beïnvloed via HaGefen. Ongeveer twee jaar geleden veranderde het CWI zijn naam in International Mission to Jewish People (IMJP). Als onderdeel van de rebranding en gerichte outreach, moest HaGefen volledig onafhankelijk worden met alle bestuursleden die Israëli’s waren. IMJP ondersteunt nu het werk van HaGefen op projectbasis. Momenteel heeft IMJP drie zendelingen in Israël en een paar anderen in andere delen van de wereld. Bid alsjeblieft voor ze; ze evangeliseren onder het Joodse volk.

Bid alstublieft voor het werk van HaGefen terwijl we op weg zijn om financieel onafhankelijk te worden, terwijl we doorgaan met het bouwen van het lichaam van Christus in Israël en daarbuiten. Onze visie in HaGefen blijft om de kerk te ondersteunen in haar door God gegeven oproep tot evangelisatie en het maken van discipelen.