HAGAFEN | We hebben uw steun nodig

Beste gebedspartners,

GRUWELIJKE GAZA-OORLOG

Onze laatste nieuwsbrief van augustus 2023 begon met de titel “Sad Changes”. Daarin schreef ik over de demonstratie tegen de wetshervormingen van de regering, die ze wilden invoeren en, naar de mening van velen, ons democratisch systeem in een dictatuur wilden veranderen. Het waren vreselijke tijden die meer dan 35 weken duurden. Honderdduizenden mensen gingen elke zaterdagavond de straat op om te demonstreren tegen de gekozen regering.

Maar op 7 oktober, de laatste dag van het Loofhuttenfeest, dat Simchat Tora wordt genoemd, de vreugde van de wet, veranderde alles ten kwade. Op die donkere dag vielen zo’n 3.000 Hamas-terroristen de zuidelijke steden van Israël binnen, doodden, verkrachtten en verbrandden mensen en huizen en namen 240 gijzelaars. Onder de gijzelaars waren baby’s van een paar maanden oud, kinderen, tieners, mannen, vrouwen, een 85-jarige man en zelfs een zwangere vrouw. Het lijdt geen twijfel dat het leger en de regering een grote fout hebben gemaakt dat zoiets verschrikkelijks kon gebeuren en uren kon duren zonder enige mogelijkheid om het te stoppen. Pas na ongeveer 24 uur was Israël in staat om de controle over het gebied over te nemen en de terroristen terug te dringen naar Gaza. Meer dan de helft van de terroristen werd gedood, maar Israël betaalde ook een zeer hoge prijs voor het leven van zowel burgers als militairen. Zo begon een oorlog die nu al bijna drie maanden aan de gang is en nog weken, misschien zelfs langer, zal voortduren. Bovendien escaleren de spanningen aan de Noord-Libanese grens met de Iraanse proxy-organisatie Hezbollah en zijn veel inwoners uit het noorden geëvacueerd. Tot op heden zijn meer dan 130.000 mensen vluchteling geworden in hun eigen land. Sommigen uit de gemeente Grace and Truth en een paar anderen kennen we persoonlijk.

Veel mensen hebben hun dierbaren, hun huizen en een groot deel van hun levensonderhoud verloren. Een groot aantal mensen is getraumatiseerd, waaronder duizenden kinderen en adolescenten. Als de oorlog voorbij is, zal er een grote behoefte zijn om het land weer op te bouwen en te herstellen. Restauratie gaat niet alleen over de huizen en veiligheid van mensen, maar nog belangrijker, over het vertrouwen en de gemoedsrust van mensen. Ik heb het gevoel dat Israël voor altijd is veranderd en nooit meer zal zijn wat het was vóór 7 oktober. Deze oorlog is veel anders dan welke andere oorlog dan ook die we hebben moeten voeren en zal ons collectieve geheugen in de toekomst blijven vormen.

De Gaza-oorlog, hoewel lokaal, heeft veel meer landen ver van het oorlogsgebied getroffen. Libanon, Syrië en Jemen hebben achter de schermen rechtstreeks met Iran samengewerkt en de oorlog aangewakkerd. Bovendien hebben enorme golven van anti-Israëlische en antisemitische demonstraties grote delen van Europa, de VS en daarbuiten overspoeld.

GOED NIEUWS

Door de hele Heilige Schrift heen zien we steeds weer dat in donkere en moeilijke tijden het licht van God en dat van het Evangelie veel helderder schijnt. We zien het in de val van de mens in Genesis 3 en ook in het verhaal van Jozef en zijn broer – ze bedoelden het kwade, maar God heeft het ten goede gedacht (Genesis 50:20). In het boek Esther werd het plan van Haman om de Joden te vernietigen teruggedraaid en beschermde de Heer Zijn volk. En vlak voor 1948 hadden de nazi’s en Hitler de “oplossing” voor het Joodse volk, althans dat dachten ze, maar de Heer had een heel andere oplossing – plannen (oplossing) voor welzijn, niet voor kwaad, om u een toekomst en hoop te geven (Jeremia 20:11). In deze donkere tijden van oorlog, dood en lijden weten we dat de Heer zijn goede plannen voor ons heeft, ook al is het moeilijk om het nu te zien.

David had veel mogelijkheden om veel mensen en reservisten te bezoeken en met hen in contact te komen die betrokken waren bij en getroffen waren door de oorlog. Oorlog, met al zijn pijn en tranen, heeft vele deuren geopend om het Evangelie te verkondigen en de liefde van Christus te tonen.

DE OORLOGSNOODSITUATIE

Bij HaGefen hebben we, net als andere organisaties, onmiddellijk deelgenomen aan de oorlogsinspanning. Eerst hebben we tienduizenden kleurplaten geprint voor kinderen die dagenlang in schuilkelders moesten vertoeven. De meesten van hen vertrokken naar de steden en dorpen in het zuiden, waar veel gezinnen vanwege de oorlog naar toe werden geëvacueerd. We moesten viermaal een groep wegbrengen, omdat later ook een deel van de kerken erom vroeg. Een paar dagen geleden schreef en illustreerde onze parttime vertaler/illustrator Esty een boekje over de angst van kinderen voor sirenes en raketten en de noodzaak om te vertrouwen op God, die onze toevlucht en ware beschermer is. Deze boeken werden onlangs gratis uitgedeeld op het Nationale Sabbath School Seminar for Teachers (de landelijke opleiding voor het onderwijs).

Later besloten we om de meeste van onze kinderboeken gratis weg te geven aan gezinnen en kerken die ze nodig hadden. En er zijn honderden boeken uitgedeeld aan pakweg 15 kerken en vele andere gezinnen. In samenwerking met een organisatie van overzee voorzien we 60 reservisten met gezinnen van een cadeaubon en drie verschillende boeken voor volwassenen, Soevereiniteit van God van Arthur Pink en voor kinderen en jongeren het verhaal van Esther met het bijbehorende kleurboek en het boek De Heilige Oorlog van John Bunyan.

 

ONDANKS DE OORLOG… HET WERK GAAT DOOR

Half december verscheen het zesde en laatste deel van HaEdut, het Getuigenisproject. Dit zesde deel bevat het hele Nieuwe Testament. Zo is na vele jaren de vertaling van de gehele Heilige Schrift in modern Hebreeuws met illustraties voltooid. In de loop der jaren hebben velen het project begeleid, waaronder verschillende professionals en jongeren die de manuscriptontwerpen hebben gelezen en ons hun commentaar hebben gegeven. De drie prominente medewerkers die alle zes delen hebben geparafeerd en geredigeerd, zijn Baruch Maoz, de voormalige directeur van HaGefen Publishing, Shoshy Danielson, die zowel vertaler als redacteur van het project was, en Diana Shimon, die alle illustraties tekende. Steve Davis, onze grafisch ontwerper, heeft hard gewerkt om de uiteindelijke tekst en Diana’s illustraties samen te stellen en het project tot een goed einde te brengen. Laten we bidden dat dit laatste deel door de Heer zal worden gebruikt zodat ons volk, vooral de jongere generatie, het Woord van de levende God beter zal begrijpen en zich erin zal verdiepen.

Naast het gedrukte volume hebben we PDF-bestanden voorbereid die kunnen worden gedownload en zijn we ook bezig met het opnieuw opbouwen van onze HaEdut-app, waarin de vertaling parallel met de Masoretische tekst en/of de ESV- of Russische versie kan worden gelezen.

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn we begonnen met het opnemen van een audioversie van HaEdut. In 2023 zijn er al veel voorbereidingen getroffen, waaronder een opnamestudio die we hebben gemaakt in een van de kamers naast ons kantoor van Grace & Truth. Yulia, die tot een half jaar geleden als projectmanager in HaGefen werkte, heeft nu de leiding over het opnameproject.

Tot nu toe hebben we al ongeveer 45 video’s met Hebreeuwse ondertitels voltooid die klaar zijn om te worden uitgezonden. We hebben al een Memorandum van Overeenkomst getekend met Ligonier Ministries voor het gebruik van hun educatieve video’s en zijn bezig met het afronden van hetzelfde met de Net Foundation in London. Zodra deze ondertitelde video’s online staan, voegen we elke maand nieuwe toe.

Om onze aanwezigheid op sociale media en internet te verbeteren, hebben we besloten om een nieuwe website voor HaGefen te maken. Na drie bedrijven te hebben bekeken, tekenden we een contract met een in Londen gevestigd bedrijf dat eigendom is van een christen. We hopen dat de nieuwe website medio februari klaar is om in de lucht te gaan.

TOEN DE HEMELSLUIZEN OPENGINGEN

Dit is het vierde boek in de reeks kinderboeken die we hebben gepubliceerd. De laatste drie delen gingen over Jona, Esther en de verloren zoon, in dit vierde boek Openbaring. Dit is niet alleen het eerste kinderboek dat we over Openbaring hebben gepubliceerd, maar voor zover we weten is het het eerste kinderboek in het Hebreeuws dat gebaseerd is op Openbaring.

We werken ook aan een tweedelige collectie van Pilgrim’s Progress van John Bunyan. Beiden zullen gebruikt worden op Makor HaTikva, de Messiaanse School, een nieuwe partner die we dienen. Het beschrijft op hoofdlijnen, in algemene bewoordingen het doel en de functie van het leergebied en de relaties tussen leergebieden die op het Nieuwe Testament zijn gebaseerd voor de klassen één tot en met negen.

De andere boeken die het vermelden waard zijn en waar we aan werken zijn: “Christians Get Depressed Too” (Christenen kunnen ook depressief raken) van David Murray en “Refresh: Embracing a Grace-Paced Life in a World of Endless Demands” (Een Bijbelse levensstijl in een jachtige cultuur) van Shona Murray.

In het licht van de oorlog hebben we besloten om enkele wijzigingen aan te brengen in de boeken die we publiceren om beter te kunnen voldoen aan de vraag naar mensen die vreselijke gebeurtenissen hebben meegemaakt en een trauma hebben.

WE HEBBEN UW STEUN NODIG

Beste supporters van HaGefen,

In deze uitdagende tijden hebben we veel meer uw gebeden nodig voor ons land en voor onze mensen. We hebben ook uw steun nodig om boeken te kunnen blijven uitgeven die bijdragen aan het leggen van een stevig fundament voor de kerk.

Moge de Messias van Israël en de Verlosser van de wereld u overvloedig zegenen.

David Zadok, namens het HaGefen-team