HAGEFEN – HaEdut

Beste gebedspartners

7 oktober Oorlog

Er is zoveel gebeurd sinds onze nieuwsbrief van januari. De oorlog van 7 oktober heeft bijna elk aspect van het leven in ons kleine land veranderd. Zoals onze president, Isaac Hertzog, heeft gezegd: “Sinds de Holocaust is er geen dag geweest waarop zoveel Joodse mensen zo brutaal zijn vermoord.” Op één dag werden meer dan 1.200 Israëli’s vermoord en nog eens 240 vrouwen, mannen en kinderen werden gegijzeld, onder wie een negen maanden oude baby.

De oorlog heeft gevolgen gehad voor zowel burgers als militairen. Aanvankelijk werden zo’n 240.000 mannen en vrouwen gerekruteerd voor militaire dienst. Nog eens 160.000 mensen en gezinnen werden geëvacueerd van de zuidelijke en noordelijke grenzen. De oorlog die begon met Hamas in Gaza breidde zich al snel uit naar Libanon met Hezbollah en bereikte zelfs de Houthi’s in Jemen, zo’n 2.200 kilometer verderop met, uiteraard, geen gedeelde gemeenschappelijke grens. Tot op heden zijn meer dan 600 soldaten gedood, waaronder verschillende hoge officieren. Nog eens 3.350 mensen hebben verwondingen opgelopen, onder wie zo’n 500 die ernstig gewond zijn geraakt. Veel kinderen en volwassenen zijn getraumatiseerd door alles wat er is gebeurd, en in zekere zin zijn we een land met trauma.

Maar zoals we uit het getuigenis van de Schrift weten, gebruikt God vaak duisternis en ontbering ten goede en tot Zijn eer. We zien het duidelijk in Genesis 3 in de meest catastrofale gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, de val van Adam en Eva. Hier zien we veel daden van Gods barmhartigheid en genade. Hij stelde niet alleen de lichamelijke dood uit en beschermde de Boom des Levens, maar deed ook een grote belofte dat het Zaad van de vrouw het zaad van de slang zou overwinnen. Daarnaast zien we God aan het werk tijdens de ballingschap van het volk Israël en blijven we Gods barmhartigheid en genade zien in de dood en opstanding van Christus. Na het invallen van de duisternis was er licht. In lijn met hetzelfde patroon zoeken we naar het goede van deze gruwelijke oorlog die ons werd opgedrongen.

Vóór 7 oktober was er veel verdeeldheid en veel schisma’s in het land: de religieuzen en ultrareligieuzen tegen de seculieren, links tegen rechts, de kolonisten tegen de stedelingen, en meer. Honderdduizenden burgers gingen wekelijks de straat op om te demonstreren tegen de nieuwe justitiële veranderingen en hervormingen die de regering wilde voorstellen. En toen kwam de oorlog, en ondanks de dood, duisternis en rampen die het met zich meebracht, was er onmiddellijk eenheid. Burgers werkten samen tegen een gemeenschappelijke vijand die tegen ons in opstand kwam om ons te vernietigen en te vernietigen. Militaire eenheden bestonden uit rechtse en linkse mensen.

Seculiere en religieuze reservisten vochten schouder aan schouder. Joodse en Arabische burgers werkten samen helpen en ondersteunen van de oorlogsinspanningen en te helpen bij de wederopbouw van wat kapot en vernietigd was. Daarnaast was er een hernieuwde openheid voor geestelijke en religieuze zaken, evenals voor het evangelie.

HaEdut – Zes Delen

De oorlog vertraagde het werktempo soms vanwege de behoeften in het land, maar zelfs toen sirenes loeiden en evacuaties plaatsvonden, ging het uitgeverswerk door. Het zesde en laatste deel van ons HaEdut (Getuigenis) Project stond al drie jaar op ons werkschema. In november vorig jaar kwam dat werk tot volle wasdom toen het boek werd voltooid en gedrukt!

Het is een prachtig boek van 450 pagina’s met dezelfde illustrator en illustratiestijl als de andere vijf boeken van het Oude Testament, en het beslaat het hele Nieuwe Testament. De voltooiing ervan markeert ook de voltooiing van alle Schriften in het moderne Hebreeuws en is niet alleen gericht op volwassenen, maar ook op de jongere generatie, met name tieners en jongvolwassenen.

Dit monumentale project is een belangrijke zegen geweest voor het lichaam van Christus en het Joodse volk. Israëli’s, zowel hier als in het buitenland, hebben duizenden van de verschillende delen ontvangen. Hoewel HaEdut zich aanvankelijk richtte op gelovige gezinnen en hun kinderen, breidde het lezerspubliek zich in de loop van de tijd uit.

In de beginfase gebruikten gezinnen HaEdut om het schoolwerk van hun kinderen te ondersteunen, aangezien de studie van de Hebreeuwse Geschriften verplicht is van de 2e tot de 12e klas. De Hebreeuwse Geschriften zijn ook opgenomen in de nationale examens aan het einde van de middelbare school, samen met wiskunde- en natuurwetenschappelijke examens. Later begonnen veel niet-gelovigen HaEdut voor hetzelfde doel te gebruiken, waaronder verrassend genoeg enkele orthodoxe joden uit Jeruzalem. We merkten ook op dat Russische en Ethiopische immigranten het een nuttig hulpmiddel vonden om Hebreeuws te leren door bekende geschriften niet in hun moedertaal maar in eenvoudig Hebreeuws te lezen.

 

Toegankelijkheid uitbreiden: digitale en app-formaten

Gelukkig reikt de impact van HaEdut veel verder dan printen. We maakten het al snel beschikbaar als PDF-bestanden, en verschillende kerken, waaronder the House of Redemption in Jeruzalem en anderen, kregen toestemming om het in hun websites op te nemen. Organisaties zoals One for Israel vroegen toestemming om het in hun app te gebruiken, en nu heeft het Bijbelgenootschap onze versie ook op hun website staan.

Ongeveer vier jaar geleden hebben we bij HaGefen onze eigen app ontwikkeld, die meer dan 1.600 keer gratis is gedownload door verschillende gebruikers.

In januari zijn we begonnen met het herontwerpen en uitbreiden van de app, zodat deze ook het Nieuwe Testament bevat. De nieuwe app stelt gebruikers in staat om HaEdut-verzen alleen te lezen of parallel met de Masoretische tekst, de Engelse Standaardversie, of de Russische synodale versie.

Jongvolwassenen betrekken: de HaEdut Audio

Geïnspireerd door de populariteit van audioformaten onder jongvolwassenen, willen we hen gemakkelijk toegang geven tot het Woord van God op een manier die past bij hun levensstijl. We hebben een kleine studio opgericht in de kantoren van HaGefen en drie getalenteerde freelancers ingehuurd: een professionele verteller, een stemregisseur en een opname-editor. Het grootste deel van Genesis is al opgenomen en bevindt zich nu in de montagefase. Ons doel is om de Pentateuch tegen het einde van het jaar af te ronden en dan verder te gaan met de resterende Schriftgedeelten.

Voortdurende groei en ontwikkeling

Het HaEdut-project blijft zich uitbreiden om ervoor te zorgen dat de Schrift mensen op een toegankelijke manier bereikt. We voelen ons nederig om deel uit te maken van dit werk en dankbaar voor degenen die ons hebben bijgestaan en dit lange project sinds de kinderschoenen hebben gesteund. We hopen dat u ook nu met ons blijft samenwerken voor het HaEdut Audio Project.

Onze betrokkenheid en ondersteuning

Ondanks al deze uitdagingen moeten het leven en de bediening doorgaan. Al heel snel, binnen een week in HaGefen, begonnen we de oorlogsinspanningen met onze middelen te ondersteunen. De eerste verzoeken kwamen ongeveer drie dagen na het begin van de oorlog. Omdat duizenden kinderen dagenlang in schuilkelders moesten blijven, kregen we de vraag of we kleurplaten mochten printen die ons werden toegestuurd. We printten tienduizenden kleurplaten en brachten ze naar opvangcentra. Later moesten veel gezinnen thuisblijven omdat scholen en veel bedrijven in het zuiden en later in het noorden gesloten waren. Velen werden ook geëvacueerd. We boden aan om de kerken in Israël gratis boeken voor volwassenen en kinderen te sturen. Zo’n 15 kerken vroegen om deze boeken, en honderden boeken werden aan hun leden gegeven.

In samenwerking met een van onze ondersteunende organisaties in Nederland hebben we cadeaubonnen en boeken verstrekt aan de reservisten en hun families. De cadeaubonnen waren voor vierhonderd shekels, en de boeken die werden gegeven waren De soevereiniteit van God door Arthur Pink, De Heilige Oorlog door John Bunyan en Het boek Esther met kleurboek.

Tot nu toe hebben 120 gezinnen onze pakketten ontvangen, verzonden naar zo’n 30 verschillende kerken.

Onze Vruchten

De afgelopen maanden hebben we verschillende boeken uitgewerkt en afgerond. We hebben ook enorme vooruitgang geboekt op onze Knowledge Base en al zo’n 45 lesvideo’s van Ligonier Connect zijn volledig ondertiteld in het Hebreeuws. We hebben ook een Memorandum van overeenstemming getekend met de Nett Foundation om ons de ondersteuning te bieden die nodig is om de video’s via een Moodle-platform te publiceren. We hopen ze tegen het midden van het jaar klaar te hebben.

Als onderdeel van het upgraden van onze website hebben we deze opnieuw opgebouwd via een Brits bedrijf dat ook de HaEdut-app voor ons ontwikkelt. Zowel de website als de app moeten in de komende twee maanden klaar zijn.

Er wordt aan verschillende boeken gewerkt en door de oorlog hebben we een aantal van onze prioriteiten moeten verleggen. We zijn bezig geweest met het voltooien van de boeken ‘Christians Get Depressed Too’ van David Murray en ‘Refresh’ van Shona en David Murray. Een van onze medewerkers, Esti, die ook een getalenteerd illustrator is, schreef en illustreerde een klein boekje voor kinderen in schuilkelders. Het doel van dit boekje is om: hen aan te moedigen om niet bang te zijn, maar om op God te vertrouwen. De tweede herdruk van het boekje was inmiddels klaar en alle exemplaren hiervan zijn uitgedeeld. In februari verscheen het boek ‘When the Heavens Were Opened’, voor kinderen in schuilkelders. Het is gebaseerd op het boek Openbaring. Vele exemplaren van dit kinderboek hebben al vele huizen in Israël bereikt.

NIEUWE KALENDER

Het werk aan de kalender 2024-2025 bevindt zich in de laatste fase en we hopen ze binnenkort te kunnen laten drukken. Dit jaar, in het licht van de voltooiing van HaEdut, zal de kalender enkele van de beste illustraties bevatten die in het Oude en Nieuwe Testament worden gebruikt. Net als in voorgaande jaren heeft het ook 16 maanden die zich uitstrekken van september 2024 tot december 2025.

U kunt uw exemplaren hier bestellen: ha-gefen-org-il/eng/product-calender-headut_2024-2025

Als u van plan bent meer dan zeven exemplaren te kopen, stuur dan een e-mail naar SSMJ voor bulktarieven.

De commentaren op Maleachi en Jona worden in deze dagen gedrukt. Er worden ook nog twee boekjes van R.C. Sproul’s Critical Questions-serie gedrukt – een daarvan is: Beheerst God alles? en de tweede is: Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik gered ben? Een paar andere boeken worden ook vertaald, en we zullen erover schrijven in onze volgende nieuwsbrief.

De twee delen van de wereldberoemde Pilgrim’s Progress zijn vertaald en het eerste deel bevindt zich in de laatste redactionele fase. Beide delen, evenals ‘Onderwijs alle naties’, zijn boeken die we uitgeven voor de Messiaanse School in Jeruzalem. Ze zijn van plan ze te gebruiken als onderdeel van hun curriculum. Ook het boek Heidelberg Explained for Children bevindt zich in de laatste publicatiefase.

Ten slotte hebben we zojuist nog eens 2.000 exemplaren gedrukt van Jesaja 53 uitgelegd door Mitch Glaser. Dit is de vierde herdruk van dit grote evangelisatieboek dat we met genoegen publiceren.

Het aantal verkochte en uitgedeelde boeken is stabiel gebleven en zelfs enigszins toegenomen.

Gemiddeld verlaten er maandelijks zo’n 460 boeken ons depot. Exclusief de tienduizenden kleurplaten die aan het begin van de oorlog van 7 oktober voor kinderen in schuilkelders werden verstrekt. In totaal hebben we publicaties verzonden naar negen verschillende landen.

WE HEBBEN UW STEUN NODIG

Via Steun Messiasbelijdende Joden rekenen wij op uw gulle steun, omdat het ons in staat stelt mensen te bereiken met onze boeken en andere op de bijbel gebaseerde lectuur. Overweeg alstublieft om onze zaak onder gebed te steunen bij het bouwen van een solide fundament voor de Kerk van Christus in Israël.

 

 

 

Moge de Messias van Israël en de Heiland van de wereld u rijkelijk zegenen.

David Zadok, namens het HaGefen-team