HAGEFEN PUBLISHING

De feestdagen zijn ook hier, net als bij u, heel anders verlopen. Met zoveel doden en zieken over de hele wereld is het goed om te blijven gedenken dat God, de Schepper van hemel en aarde, Heerser over alles is. Ontberingen, plagen en natuurrampen, die onderdeel zijn van onze gevallen wereld, zijn ook de werktuigen in de handen van de Almachtige om zichzelf te verheerlijken en Zijn Koninkrijk te bevorderen. Niets brengt Hem van Zijn stuk of verrast Hem. En zoals Jesaja Hem op Zijn troon zag zitten waarbij Zijn mantel de tempel vulde, zo zit Hij nog steeds, onwankelbaar en onbeweeglijk. Het eerste paasfeest was een herinnering aan de tien plagen in Egypte. Toen gebruikte God ze (misschien ook virussen) om het Joodse volk uit de slavernij te bevrijden om in vrijheid God te eren. En misschien gebruikt God deze ongekende ontbering in de wereld niet alleen om Zichzelf groot te maken maar ook om redding te brengen aan velen. Ieder die thuis zit of met ziekte en dood te maken krijgt heeft veel belangrijke vragen over leven en dood. Laten we God bidden dat Hij de harten van velen voor Hem wil openen. Nu bijna iedereen thuis zit proberen we de mensen te bewegen om behalve de Bijbel te bestuderen ook goede christelijke boeken te lezen. Daarom hebben we negen boeken goedkoper aangeboden. Een aantal mensen heeft daar gebruik van gemaakt. Diverse groepen mensen hebben inmiddels de HaEdut App gedownload. Ons vertaalwerk van diverse commentaren en preken maakt goede voortgang. Bovendien gaan we binnenkort de kalender voor 2021 publiceren. Deze wordt geïllustreerd met bloemen die hier het hele jaar door groeien en bloeien. Door de overvloedige regen bloeit deze de hele winter. Heel verdrietig dat we nu binnen moeten blijven en er niet van kunnen genieten. De kalender is in het Hebreeuws en Engels en voorzien van bemoedigende Bijbelteksten. Onze christelijke soldaten kregen o.a. het boek ‘De laatste Jood van Rotterdam’ van Ernest Cassuto cadeau. Ernest Henricus Cassutto was een Nederlandse predikant. Van Joodse komaf zijnde, had hij zich, even in de twintig, tijdens de Tweede Wereldoorlog tot het christendom bekeerd. Hij wist de oorlog te overleven en verbond zich na afloop daarvan aan de beweging van de Messiasbelijdende Joden.

Naar alle artikelen