HAGEFEN PUBLISHING

In deze uitdagende tijden vraag je je vaak af welk nieuws je te horen krijgt als de telefoon gaat. Dat was een paar dagen geleden ook het geval. Een van onze oude vrienden en klant van HaGefen belde me rechtstreeks. Na de gebruikelijke groet en vraag hoe het met Covid-19 ging, vroeg ze me naar twee van de boeken waar we aan werken en hoe ver we er mee zijn. De twee boeken zijn gerelateerd aan de Heidelbergse Catechismus, het ene is de tweede editie van de Catechismus, en het andere is een jeugdboek gebaseerd op de vragen en antwoorden uit de Catechismus. Ze wilde weten wanneer we die boeken klaar hebben. Nadat ik haar vragen had beantwoord hoe ver we waren in het proces en wanneer de boeken klaar zouden zijn, vervolgde ze: “Ik wilde u vertellen hoe dankbaar ik ben voor uw werk, ik heb uw boeken gebruikt om mijn kinderen te onderwijzen, en nu gebruik ik ze met mijn kleinkinderen! Uw werk en dat van de HaGefen-staf is zo belangrijk voor de Kerk, in het bijzonder nu het lichaam van de Messias hier groeit en het aantal nieuwe gelovigen toeneemt”. We weten dat in de soevereiniteit van God, zij niet de enige is die profiteert van onze bediening en onze publicaties. We horen en zien vaak mensen die zijn beïnvloed door onze boeken. Waardoor ze tot geloof komen of versterkt worden in hun geloof en hun wandel met de Heere. Anderhalf jaar geleden hebben een groot internationale uitgevers een nieuw initiatief opgezet. De missie van dit GRTI (Wereldwijd initiatief voor training en hulpmiddelen) is om Bijbelse middelen te ontwikkelen en te distribueren om zo de kerk van Christus te versterken en de leiders te trainen. Onze wereld wordt steeds meer en meer een wereldwijd ‘dorp’. Covid 19 heeft bewezen dat er behoefte is aan betere samenwerking bij het wereldwijd beschikbaar maken van middelen. Middenin de Corona-pandemie werd het boek ‘Coronavirus en Christus’ door Dr. John Piper in 20 talen vertaald en binnen zes weken zowel in gedrukte vorm als E-book verspreid! Dit is een van de resultaten van het nieuwe initiatief. Ik voel me bevoorrecht dat HaGefen deel uitmaakt van dit initiatief en profiteert van deze samenwerking. We hopen onze derde internationale bijeenkomst in Los Angeles te houden. Ik ben van plan daar aanwezig te zijn als Covid 19 vliegen mogelijk maakt.

Ligonier Ministries
Een ander resultaat van deze samenwerking is onze betrokkenheid bij Ligonier Ministry. Ongeveer drie maanden geleden kregen we het aanbod van een gratis abonnement op Ligonier Connect, opgericht door R.C. Sproul. Het bevat een breed scala aan video-onderwijs van veel predikanten en natuurlijk van Sproul zelf. HaGefen verstrekt die abonnementen aan veel jongemannen uit een aantal kerken en aan een Palestijnse predikant op de Westelijke Jordaanoever. We hebben er positieve reacties op gekregen en zijn dankbaar dat we zo nog een hulpmiddel kunnen bieden in het arsenaal aan materiaal dat we al hebben om het lichaam van de Messias in Israël op te bouwen.

Basiskennis
We zijn blij te kunnen melden dat het werk goed verloopt. De eerste video van zeven van de Stephen Nichols-studie serie ‘Waarom we onze hoop op de Bijbel stellen’ met de Hebreeuwse ondertiteling is toegevoegd en binnenkort begint de montagefase. Daarna is Sprouls ‘Heeft God gezegd?’ aan de beurt. Ons doel is om een paar van deze series beschikbaar te hebben en deze toe te voegen aan een nieuwe website waar mensen ze gemakkelijk kunnen openen en bekijken.
We zijn in een vergevorderd stadium van onderhandelen om een geschikt platform te vinden voor deze video’s en zo HaGefen te ontwikkelen als centrum waar Israëli’s kennis op kunnen doen.
Bid alstublieft voor dit lopende project, zodat we in staat zullen zijn om video’s beschikbaar te stellen als een alternatieve manier om het geloof van de mensen te bevestigen.

Kalender 2020 – 2021
Ook dit jaar hebben we, zoals een HaGefen-traditie is geworden, onze kalender 2020 – 2021 gepubliceerd. Het thema van dit jaar is “De bloemen van Israël”. Het bevat 16 prachtige bloemen die deel uitmaken van het land dat overstroomt van melk en honing, (thema van vorig jaar). Deze zorgvuldig uitgekozen kleurrijke bloemen getuigen van het feit dat God alle dingen goed, ja zeer goed heeft geschapen. Wat de kalender van dit jaar mooi en kleurrijk maakt, is dat de afgelopen winter in Israël een van de meest regenachtige van de afgelopen 50 jaar is geweest en de bloemen waren op hun hoogtepunt. Het waterpeil van het Meer van Galilea steeg met meer dan 200 centimeter. Een grote zegen voor het land. De kalender is er voor Engels en Hebreeuws sprekenden en er staan bemoedigende verzen uit de Schrift op.

Update over de verhuizing van de kantoren van HaGefen
Ongeveer twee jaar geleden besloot het bestuur van HaGefen om de kantoren, die zich momenteel in Rishon LeTsion bevinden, te verhuizen naar het nieuwe terrein van de Grace & Truth Gemeente. We namen de beslissing om een betere kantoorruimte te verkrijgen en om voor het personeel een fijnere sfeer te creëren. Onze huidige kantoren worden sinds 1988 gebruikt. Er is veel gebeurd in deze jaren, aangezien het terrein vaak werd aangepast en gedurende meer dan twee decennia gebruikte de Grace & Truth Gemeente het, totdat ze een stuk land kochten en hun kerkgebouw bouwden. De samenwerking van HaGefen en de gemeente is altijd prima geweest en we hopen dat dit ook in de toekomst zo zal gaan wanneer het door twee verschillende mannen wordt geleid.
Afgelopen oktober heeft de kerk haar definitieve vergunning ontvangen om het in gebruik te nemen, en vorige maand zijn we eindelijk aangesloten op het volledige elektrische netwerk. Hagefen, samen met de Kerk, is van plan om een deel van de kelder in orde te maken als kantoorruimte voor Hagefen en voor de accountant van de kerk. De laatste twee weken is het werk voor de verhuizing versneld. Er is een projectmanager is ingehuurd door HaGefen en de eerste werkzaamheden zijn begonnen. Als alles volgens plan verloopt, hopen we tegen het einde van dit jaar naar de nieuwe plek te verhuizen. We moeten nog wel wat geld inzamelen om het project te kunnen voltooien.

Onze projecten
Een paar weken geleden hebben we het tweede en laatste deel van het ‘Commentaar op de Psalmen’ van Matthew Henry gedrukt, net als de Russische editie van ‘Het biddende gezin’ door Jerry Marcellino en Joel R. Beeke. We hopen dat beide boeken zullen worden gebruikt om onze gezinnen te versterken en onze kerken. Ook het boek ‘Man van smarten’ van ds. Arie Schot uit Nederland wordt momenteel gedrukt. Deze week is de tweede herdruk van Spurgeons Dagboek, ‘Chequeboek van het Geloof’, voltooid en aangekomen op ons kantoor. Dit dagboek wordt op grote schaal gebruikt door verschillende mensen. Het feit dat we het al na drie jaar opnieuw moesten laten drukken getuigt daarvan. Het is de eerste keer dat Spurgeon in het Hebreeuws is vertaald. Daarnaast zijn we begonnen met een nieuw boekproject ‘de Heiligheid van God’ door R.C. Sproul. De vertaling is al begonnen en we kijken ernaar uit om onze mensen te helpen meer over de heiligheid van God te leren en ze tegelijkertijd vertrouwd te maken met deze hedendaagse ‘reus’ van het geloof.
Blijf ons alstublieft voor de troon van genade brengen voor deze en andere projecten, zodat we ze kunnen voltooien en kunnen verstrekken aan mensen die ervan kunnen profiteren.

Meer dan 900 boeken over verschillende onderwerpen hebben onze opslag bij HaGefen de afgelopen drie maanden verlaten! Sommige hiervan zijn gratis uitgedeeld aan hen die ze het meest nodig hadden. Anderen werden verkocht. Deze 900 boeken staan los van de 900 downloads van onze HaEdut-app. Op dit moment werken we aan 12 verschillende boekprojecten, deze zijn allemaal in een andere fase van publicatie.

Naar alle artikelen