HaGefen PUBLISHING

Een ding is zeker, we leven in ongekende tijden! Tijdens de uitbraak en sluitingen van Covid-19 rapporteerden de media dagelijks het aantal nieuwe gevallen. Tijdens de oorlog waren de media dag en nacht bezig met de verslaggeving. De enige troost die we hadden en altijd zullen hebben is te vinden in de Heere; zoals de psalmist het zo mooi zegt, ‘Mijn hulp komt van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren’ (Psalm 121: 2, 3). Hierover preekte David tijdens de raketschietpartijen. Deze psalm is een geweldige herinnering dat de ware bron van onze rust en vertrouwen in de almachtige Heere ligt, Die alle dingen heeft geschapen en het bestuurt. We hebben een grote en machtige God die ons de weg wijst en ons leidt.

Velen van u hebben ons de bezocht in het gebouw dat we in mei 1987 hadden gekocht en wat later het kantoor van HaGefen is geworden. Bijna 35 jaar werd de faciliteit gebruikt als kantoor en als kerkgebouw van Grace & Truth, totdat zij naar de nieuwe locatie verhuisden in 2014. Het kantoorgebouw werd vanaf toen gebruikt door twee andere gemeenten, totdat zij door de Corona genoodzaakt waren naar elders te verhuizen. Al die jaren waren de oude kantoren de plaats waar het Evangelie werd verkondigd. Velen hoorden niet alleen het Evangelie maar kwamen er ook tot bekering en werden er gedoopt en velen groeiden in hun geloof. Ze werden tot volgelingen gemaakt, zowel door de gepubliceerde boeken als door de getrouwe prediking van het Woord. Velen die vandaag de dag werken aan het vertalen, redigeren, proeflezen en uitgeven van boeken, hebben op een gegeven moment bij ons gewerkt in deze kantoren van HaGefen. We zijn dankbaar dat we met een aantal van hen nog steeds op freelance basis werken. En ook de velen die voor het eerst kennis maakten met het geloof in Jezus wandelen nog steeds met de Heere. Velen dienen zowel in de Grace & Truth-gemeente als in andere gemeenten. Nu is het tijd om vooruit te kijken! Over een paar weken zullen we onze kantoren verhuizen naar de nieuwe, moderne kantoren die zijn gebouwd en aangepast in de kelder van de Grace & Truth gemeente. De langdurige relatie en samenwerking tussen HaGefen Publishing en Grace & Truth wordt voortgezet en we zullen opnieuw dezelfde faciliteiten delen. Dit zal beiden op veel manieren ten goede komen; niet in de laatste plaats omdat deze nieuwe plek zeven dagen per week ingezet zal worden als een gereformeerd evangeliecentrum in Israël. Zoals u zich wel kunt voorstellen, is er na 35 jaar, veel voor te bereiden bij zo’n verhuizing. We hebben letterlijk tonnen papieren en documenten doorgenomen, omdat sommige dingen uit het pre-e-mailtijdperk stamden. Alles werd gearchiveerd en vaak werden twee exemplaren van hetzelfde document in twee verschillende bestanden bewaard. Dit uitzoeken heeft lang geduurd en we zijn er nog steeds mee bezig. Toch was het zeker de moeite waard toen we zagen hoeveel invloed HaGefen heeft gehad op het lichaam van de Messias. Het is een groot voorrecht en een eer om deel uit te maken van zo’n organisatie en haar te mogen leiden. Maar het is ook om stil van te worden en om de trouw en de goedheid van God te zien in deze 35 jaar. Een aantal van onze huidige medewerkers werken al tientallen jaren bij ons. Ook dat is een teken van de goedheid van God en de toewijding van onze medewerkers aan het werk en de roeping van HaGefen. Onze interne graficus, Diana Shimon, heeft het grootste deel van haar carrière bij ons gewerkt. Het is zelfs zo dat zij bij HaGefen haar werk als graficus begon en in de afgelopen dertien jaar is zij onze huisvormgeefster geweest. Dat betekent onder meer dat elk boek dat we publiceren door haar handen gaat voor drukvoorbereiding. En veel van de illustraties en het ontwerp van de uitgaves werden door haar gedaan. Velen van u hebben de afgelopen jaren genoten van onze kalenders. Ook dat is vooral de “vrucht” van Diana, maar ook van andere medewerkers. Verder het mooie project de “The Testimony, HaEdut, Modern Hebrew Bible for Youngsters” (De Bijbelvertaling in het Hebreeuws voor jongeren). We zijn bezig met het voltooien van het zesde en het laatste deel dat het hele Nieuwe Testament zal bevatten. Steve Davis, die jaren geleden bij ons heeft gewerkt, hebben we op proef aangenomen. Een paar van onze boekomslagen zijn door hem gemaakt. Zoals eerder vermeld, zijn er velen die in de uitgeverijbranche werkzaam zijn, ooit begonnen bijHaGefen Publishing en hebben veel van hun opleiding bij ons verkregen. Het is een grote eer om het lichaam van Christus ook op deze manier te dienen. Bid alstublieft dat onze bediening toekomstige generaties zal blijven beïnvloeden. HaGefen heeft drie volle dozen met Turkse traktaten en ook “Mega Voice” (audioBijbel) naar Turkije en Griekenland gestuurd. Enkele dozen zijn aangekomen en zelfs enkelen zijn naar Iran gesmokkeld. Een van de dozen met de Turkse traktaten is teruggestuurd, omdat het postkantoor het opende en besloot het niet te bezorgen. Omdat velen hun levensonderhoud hebben verloren of dat hun inkomen is verlaagd, moesten we overschakelen op het verstrekken naar meer gratis middelen. Sinds het begin van dit jaar hebben we 2028 exemplaren gratis uitgedeeld. Daarnaast zijn er 986 boeken en e-boeken verkocht. Bovendien hebben we 800 boeken kunnen drukken, en terwijl u dit leest, worden er nog 900 gedrukt.

Tot slot heeft David, als onderdeel van onze grotere HaGefen- missie, gebedsbijeenkomsten geleid onder Israëlische en Arabische gelovigen van de Palestijnse Autoriteit en raad gegeven aan Ethiopische en Chinese kerken in Israël. Ook heeft hij geholpen bij het leiden van enkele bijeenkomsten van nationale predikanten en ouderlingen om een verklaring -van eenheid- op te stellen tussen de Israëli’s en Palestijnen tijdens de recente oorlog. De verklaring is in het Hebreeuws geschreven en vertaald in het Arabisch, Russisch, Amhaars en Engels deze is ook online verspreid. Zoomvergaderingen zijn het “ding” van het Corona-tijdperk geworden. David heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en heeft lesgegeven in de VS, Maleisië, Duitsland, Finland, Hong Kong. In Canada aan tieners verteld over Israël en haar plaats in Gods bestel. We zijn de Heere dankbaar dat Hij ons door uw steun en gebeden in staat heeft gesteld ons werk te doen. Onze hoop is dat deze nieuwsbrief u laat weten dat uw partnerschap met ons niet tevergeefs is. Dat het vruchten afwerpt in deze en in volgende generaties totdat de Heere terugkeert.

Maranatha!