HAGEFEN PUBLISHING

U weet dat HaGefen al jarenlang de kerken ondersteunt in hun taak om het Evangelie te verkondigen en christenen met Gods Woord, gebed, aanbidding, bemoediging en dienstbaarheid toe te rusten. Maar er is meer dan dat. We werken ook aan het persoonlijk doorgeven van het Evangelie en onderwijs. Daarnaast helpen we een paar kleine gemeentes die deel uitmaken van ons kleine aantal kerken. Dat komt voornamelijk op David neer. Hij leidt de gemeenschap, gaat persoonlijk in gesprek met de voorgangers en kerkenraadsleden en probeert ze zo op te leiden om de volgende generatie kerkleiders te worden.
En dan is er ook nog het aspect van de basiskennis in het Hebreeuws die we de Hebreeuws sprekende kerk willen aanbieden. Dit kan de predikanten en kerkenraad helpen maar ook de nieuwe gelovigen die nog niet aan een kerk in Israël verbonden zijn.
Er zijn heel veel jongeren die met het Evangelie in aanraking zijn gekomen via de sociale media en die hun kennis eigenlijk alleen maar zo verkrijgen. Voor deze twee groepen willen we een bibliotheek van video’s opbouwen met Hebreeuwse ondertiteling. We gebruiken daarvoor bestaande Engelse video’s en die kunnen ze dan gratis downloaden.
En dan is er nog iets wat we willen. De christelijke wereld over Israël vertellen, over Gods beloften en over het belang van het werk hier in dit land. David heeft inmiddels al duizenden mensen toegesproken in Hong Kong en ook in Nederland op acht verschillende bijeenkomsten. Ook heeft hij een paar honderd middelbare scholieren in Nederland uitgelegd wat de uitdagingen in het leven van een gelovige zijn die in een wereldlijke omgeving staat. En hij ontmoette een Iraniër in Nederland die heel graag uitleg over het Nieuwe Testament wilde horen van een Jood.
We schreven al eerder over de app die we aan het ontwikkelen waren met daarop het Oude Testament in modern Hebreeuws voor de jongeren, HaEdut. We zijn dankbaar dat er nu drie van de vier versies in gebruik zijn. U kunt het downloaden in de playstore (tik ‘haedut’), u kunt het Oude Testament dan lezen parallel met de ESV.
Bid met ons mee dat de Heere God het lezen van Zijn Woord zal gebruiken om mensen tot Hem te trekken.

Naar alle artikelen