Hagefen

Op de laatste avond van het feest Chanoeka, 5 december, hadden we een kleine inwijdingsceremonie van onze nieuwe kantoren.

We nodigden vertegenwoordigers van het lichaam van Christus uit, zij die momenteel bij het werk betrokken zijn en degenen die in het verleden een rol in HaGefen hadden gehad. Na het aansteken van de achtste kaars van Chanoeka en het zingen van lofliederen, sprak Shmuel Aweida, de voorganger van Beth Eliyahu, en voorzitter van het HaGefen Bestuur, uit 2 Kronieken 7 over de inwijding van Salomo’s tempel en de gebeden die hij aan de Heere aanbood.

Daarna sprak Baruch Maoz, de oprichter van HaGefen Publishing, die toevallig in Israël was, over de geschiedenis van het werk en de vele plaatsen waar het kantoor naartoe is verhuisd. Ook vertelde hij over de verschillende medewerkers die in het verleden met ons hebben gewerkt. Hij herinnerde ons er onder andere aan hoe uitdagend het was om boeken uit te geven met typemachines!

Toen sprak David en vergeleek de ontwikkeling van de kerk in Israël met die van HaGefen. Het werk begon in 1974 en het eerste boek werd gepubliceerd in 1976 door de volledige steun van de Christian Witness to Israel (CWI) in het Verenigd Koninkrijk. De kerk was in de jaren ’70 en ’80 afhankelijk van buitenlandse zendelingen die uit hun land waren gekomen om de kerk in Israël te helpen. Hun steun was niet alleen theologisch maar ook financieel noodzakelijk. Naarmate de kerk op eigen benen begon te staan, groeide de vervolging door anti-missionaire organisaties snel en heftig. HaGefen-personeel, met name Baruch Maoz, werd vaak lastiggevallen en de kantoren werden vaak vernield, net als veel kerken.

Terwijl HaGefen in het verleden al zijn boeken gratis uitdeelde, net als andere uitgevers, bevatten onze verkoop- en andere uitgaven die we bieden vandaag ongeveer 12% van onze inkomsten. In de afgelopen 12 maanden verlieten 5.400 boeken onze opslagruimte, terwijl er 2.100 werden verkocht en nog eens 3.300 vrij werden verspreid, gemiddeld ongeveer 450 boeken per maand. Dit is nog een teken van de groei en volwassenheid van de kerk. In het verleden werden de HaGefen-kantoren gebruikt door de Grace & Truth gemeente. De laatste paar jaar, maakten twee andere gemeenten ook gebruik van onze faciliteiten. Vandaag is dat omgekeerd, de Grace & Truth gemeente ontvangt ons in haar gebouw. En ten slotte, net zoals het kerkpersoneel nu uit Israëli’s bestaat, zo is dat ook bij HaGefen. Meer dan dat, terwijl in het verleden de CWI-raad een meerderheid had in het bestuur van HaGefen, bestaat het bestuur vandaag alleen uit Israëli’s.

David sprak ook kort over het heden en de toekomst door de boeken te noemen die HaGefen in andere talen uitgeeft, waaronder Arabisch, Farsi en Turks, evenals Amhaars, Russisch en Engels. In de afgelopen maanden hebben HaGefen-boeken verre landen bereikt zoals Maleisië, Colombia, Venezuela en zelfs Mauritanië!

Naarmate de leestrend in de wereld veranderde, moest HaGefen zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dat is de reden waarom we een paar van onze boeken beschikbaar hebben gesteld als eBooks en in PDF, en dat zullen we in de toekomst blijven doen. In het komende jaar hopen we onze Moderne Hebreeuwse Bijbel beschikbaar te maken in audio. Onze ‘Knowledge Base’ (Kennis Basis), met video-ondertiteling in het Hebreeuws, zal in 2022 beschikbaar komen en zal helpen om voorgangers en jonge gelovigen die vaak niet verbonden zijn aan een bepaalde kerk wat theologie te leren, met name over de leer van de kerk.

David sloot af met het bedanken van de vorige medewerkers, de huidige staf en de bestuursleden die hun tijd en talenten hebben gegeven en blijven geven aan het werk van HaGefen. De avond werd afgesloten met een korte rondleiding langs de kantoren en een boek cadeau voor elke deelnemer. Het was een kinderboek genaamd Unto Us A Child is Born, het eerste kinderboek in het Hebreeuws dat het verhaal vertelt van de geboorte van Christus. Velen genoten van de smakelijke versnaperingen die werden bereid door het personeel.

David blijft de bredere kerk dienen door advies en ondersteuning te geven aan verschillende kerken en bedieningen in Israël. Onder andere als voorzitten van het bestuur van de Nationale Pastors en Ouderlingen en van de Fellowship of Reformed Churches.
De afgelopen maanden heeft David via Zoom enkele seminars gegeven aan Maleisië en India en ook aan Nederland over “Continuïteit en Discontinuïteit tussen het Oude en Nieuwe Testament”. Eind november, net voor het sluiten van de grenzen, kon hij afreizen naar Hamburg, Duitsland. Hij was uitgenodigd door een van de grote gereformeerde kerken in het land voor een korte reeks onderwijs en prediking.

Tot slot van de projecten waar we aan werken in onze wens om verder te bouwen aan een solide

Wij wensen u de woorden toe die God Aäron opdroeg te zeggen om het volk Israël te zegenen: “De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn  aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen”.

Mogen u en uw dierbaren deze zegen ten diepste ervaren. Bedankt voor uw steun en partnerschap met ons. Blijf voor ons bidden.

David Zadok, namens het HaGefen team