Hasdey Yeshua | Hoort u onze Redder?

Blaas de Sjofar in Zion

De sjofar klinkt… maar veel van onze mensen luisteren niet. Deze Israëli’s beschouwen zichzelf daarom als seculier.

Maar, de orthodoxen, vooral de ultraorthodoxen, vermengen de waarheid van de Schrift met vergezochte legendes. Dit is wat er wordt onderwezen over Yom Teruah (de naam “Rosh Hashanah”, de populaire naam van de feestdag, heeft zijn oorsprong in de Talmoed):

Het is de verjaardag van het universum en de dag waarop God Adam en Eva schiep, en dus wordt het gevierd als de belangrijkste dag van het Joodse jaar.

Op deze dag “gaan alle bewoners van de wereld aan God voorbij als een kudde schapen”, en in het hemelse hof wordt verordend “wie zal leven en wie zal sterven… die arm zullen zijn en die rijk zullen worden; wie zal vallen en wie zal opstaan.”

Met dit in gedachten, bieden veel ultraorthodoxe groepen aan om “je weegschaal te kantelen”. M.a.w., als een persoon doneert aan het weduwen- en wezenfonds, zullen er gebeden voor die persoon worden gereciteerd bij het graf van een dode rabbijn. Dit komt heel dicht in de buurt van het heidendom. Geen wonder dat zoveel Israëli’s de waarheid samen met de fictie, weggooien. Dat is natuurlijk een misleiding van de vijand die niet wil dat de profetie in vervulling gaat die zegt:

“En zo zal heel Israël gered worden, zoals er geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, En Hij zal goddeloosheid van Jakob afkeren.” (Rom.11:26)

Sommige seculiere Israëli’s bekeren zich, ondanks de misleidingen van de vijand, tot Yeshua. Dit is het verhaal van één van hen.

Vorige maand brachten we u het verhaal van Moshe Ben Chaim (alle namen zijn veranderd) die uit een lange reeks Messiaanse gelovigen hier in het land kwam en werd opgevoed om Yeshua te leren kennen. Vandaag brengen we je het tegengestelde verhaal van zijn vrouw, Ronit.

Dit zijn haar eigen woorden:

“Ik kom uit Haifa en mijn ouders zijn atheïsten, dus ik wist niets over God toen ik opgroeide. Maar ik denk dat God wist dat ik in mijn hart aan het zoeken was.”

 “Voor de middelbare school had ik een baan als verkoopster van tijdschriften op straat. Terwijl ik dat deed, ontmoette ik een man die gelovig was en we hadden veel tijd om te praten. Ik geloofde het helemaal niet. Ik dacht dat hij een denkbeeldige vriend had met wie hij praatte. Toen verloor ik twee jaar lang het contact met hem en tegen de tijd dat ik hem weer zag, vertelde hij me dat hij liever had dat ik met een vrouw sprak, en hij gaf me haar informatie. Toen kwam ik erachter dat er op mijn middelbare school ook een gelovige leraar was. Dit was te veel toeval, dus nu begon ik te denken dat misschien wat de man me vertelde waar was. Ik begon het Nieuwe Testament te lezen. Ik had geen idee wat er in dat boek stond en ik was nieuwsgierig.”

“In mijn laatste jaar van de middelbare school besloot ik serieus onderzoek te doen om te zien of het hele ding over Yeshua waar was of niet. Hoewel ik nog geen gelovige was, was er een Messiaans pre-legerprogramma dat ik wilde bijwonen. Mijn ouders vonden het niet leuk, maar toch lieten ze me gaan.” “Ik had altijd zoveel vragen en dacht dat ik onmogelijk mijn vertrouwen in Yeshua kon stellen totdat ze allemaal beantwoord waren.

Toen gebeurde er iets dat mijn leven veranderde. Ik realiseerde me dat ik nooit al mijn vragen beantwoord zou krijgen, maar als ik Yeshua vertrouwde, zou Hij al mijn twijfels tot rust brengen. Dat deed ik en kort daarna werd ik ondergedompeld (gedoopt)”

“Ik ontmoette Moshe toen ik in een ander pre-legerprogramma zat en hij in de staf. Drie jaar later, in 2019, trouwden we. Nu wonen we in een gemeenschap in de buurt van Arad en bouwen daar een huis.”

“We kijken er naar uit om in Hasdey Yeshua onze diensten te kunnen aanbieden.”

Bid alstublieft voor dit jonge stel.

Bedoeïenen Update van Sara

 “Ali (niet zijn echte naam) is een jonge bedoeïenenman die lid is van een van de stammen die we regelmatig bezoeken. Hij stond op het punt te trouwen en had een huis gebouwd voor zichzelf en zijn aanstaande vrouw. 

Toen we op een dag in het dorp aankwamen, konden we zien dat hij erg overstuur was. Blijkbaar was het huis om de een of andere reden illegaal en had de Israëlische regering bevolen het af te breken.” “Hij was woedend en begon de regering en iedereen die betrokken was bij de sloop van het huis te vervloeken. Mijn man, Bishara, hield hem tegen en zei dat we niet moesten vloeken. We moeten ze vergeven. Dat God hem daarvoor zou zegenen.”

“Ali was verbaasd…’Wat?? Hoe bedoel je ze vergeven?’

Bishara herinnerde hem er toen aan dat wat hij had gebouwd illegaal was, en Ali begon erover na te denken”

“Hoewel het niet onmiddellijk tot Ali’s redding leidde, maakte de dialoog met Bishara een enorme impact op zijn hart. Zie je, de islam is een religie van wraak en zijn god, Allah, is wraakzuchtig, zonder liefde of vergeving. In werkelijkheid dienen degenen die zich aan de islam onderwerpen Satan.”

Bid alstublieft dat de bedoeïenen waar wij voor zorgen, bevrijd zullen worden van slavernij aan de vijand.

Heel belangrijk! We gaan verder met de mogelijke aankoop van een permanente plek voor de gemeente. Onze leiding heeft volgende maand een afspraak om burgemeester Nisan te ontmoeten om ervoor te zorgen dat alles in orde komt. 

Bid alstublieft. We hopen volgende maand meer details te kunnen delen. 

 

Tot slot willen we u nog een boodschap van hoop geven. Op een dag, misschien binnenkort, 

“… de Heer Zelf zal uit de hemel neerdalen met een schreeuw, met de stem van een aartsengel en met de sjofar van God…”

(1Thessalonicenzen 4:16)

Wij wensen u allen een gezegende tijd in Yeshua. Op zoek naar die hemelse sjofar,

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad, Israël