KEHILAT HADERECH

Begin augustus waren we met de jongeren naar de oostelijke oever van het meer van Tiberias. Ondanks de hittegolf hadden we een fijne en gezegende tijd. De jongelui maakten mooie wandelingen en deden een reeks groepsactiviteiten om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Behalve deze activiteiten werd er ook veel tijd besteed aan het bestuderen van het Woord van God. Dit jaar was het thema ‘Een basis van het Geloof’. Er waren 18 jongelui op kamp en we zagen hoe ze nader tot elkaar kwamen. Hoe ze leerden om uitdagingen te overwinnen en hoe hun geloof en hun persoonlijke band met God werd versterkt. We zijn God dankbaar dat Hij het kamp zegende en we willen u vragen om voor de jeugd te blijven bidden opdat het werk van God in hun hart toeneemt en hen opbouwt ook in hun dagelijks leven.

Eind augustus mochten we nog twee jonge meisjes, die hun leven aan de Heere God willen wijden,dopen. We zijn daar blij om en zij hebben uw gebed nodig.

Eind september hopen we met de gemeente voor drie dagen naar de Golanhoogte te gaan. We zijn daar dan twee nachten. We willen er een gezin- (en gemeente) bijeenkomst van maken, Het thema zal zijn ‘Jezus volgen in Galilea en de Golan’. We zijn erg enthousiast over deze reis en bidden dat die er voor zorgt dat de gemeente meer naar elkaar toe groeit en ook geestelijk groeit. We hopen de aanwezigheid van God te voelen en dat onze aanwezigheid daar tijden Rosh Hashana een getuigenis mag zijn en de nieuwsgierigheid van de andere toeristen opwekt.

De laatste tijd zijn er deuren voor ons opengegaan om de behoeftige mensen in onze stad te kunnen helpen. Voorheen was dat moeilijk omdat men, om ons geloof, niets met ons te maken wilde hebben. Bid met ons dat deze nieuwe mogelijkheden vrucht zullen dragen om het licht van de Messias glans te geven aan mensen om ons heen in Karmiel en Galilea.

Eind juli moesten we afscheid nemen van Mariana Balog. Ze was lid van de gemeente vanaf dat die gesticht werd. Ze stierf aan een ziekte waar ze in de laatste jaren tegen vocht. Zelfs in die tijd straalde ze het licht van de Messias en de vreugde van het heil uit. We missen haar maar gunnen haar de vreugde dat ze nu bij haar Heere en Heiland is.

In augustus trouwde een jong stel en in september het volgende. Er zijn ook nog twee paren die al een aantal sessies hebben doorlopen ter voorbereiding op het huwelijk. Het is een grote zegen om te zien hoe God bezig is onder de jongeren van onze gemeente.De jeugdclub wordt groter en het komende schoolseizoen zullen er 4 jongeren gaan studeren aan de universiteit. De groep van de 20 – 35 jarigen is gegroeid en er zijn veel gelovige jongeren bij gekomen. Het is een mooi om het jeugdige verlangen te zien om onze Heere en Heiland te dienen. Blijf voor ze bidden want de duivel doet er alles aan om ze in zijn greep te krijgen.

Dank voor uw vele jaren van liefde en trouw!

De Kehilat Haderech familie

Naar alle artikelen