KEHILAT HADERECH

Het uitje naar de Golanhoogte was een succes. We waren met ongeveer 140 mensen. We geloven zeker dat dit een groot effect heeft gehad op de eenheid en de geestelijke groei.
Er kwamen langzamerhand meer mensen naar de diensten. We danken God voor Zijn werk en voor al de nieuwe leden die zich de laatste maanden bij de gemeente hebben aangesloten. Wilt u voor ze bidden en ook voor de komende doop? Onder de nieuwelingen zijn gelovigen maar ook nog een aantal die zoekend zijn.
We hebben inmiddels goede contacten met de afdeling Welzijn van Karmiël, die steun geeft aan de behoeftige ouderen met behulp van vrijwilligers. De laatste maanden helpen onze vrijwilligers ook mee. Onze jeugdvereniging heeft bijvoorbeeld geholpen om tuinen op te knappen bij oudere vrouwen. We zijn dankbaar dat we zo kunnen helpen en dat de afdeling Welzijn ons wil láten helpen.
Door deze samenwerking vroeg men ons ook of we wilden helpen om voedselpakketten uit te delen voor de najaarsvakantie en gemeenteleden maakten 80 pakketten klaar en brachten die bij de behoeftige ouderen. Dat was heel zegenrijk en we kregen een brief van de gemeente met een bedankje. Ze spraken hun verwondering uit dat de mensen hun tijd wilden besteden om dit te doen ook nog tijd vonden om een praatje te maken met de ouderen.

Omdat wij een non-profit organisatie zijn, zijn wij verplicht om te voldoen aan de hoge, strenge normen die de overheid heeft gesteld en moeten we een jaarlijkse stempel van goedkeuring ontvangen, die getuigt dat onze activiteiten goed zijn en voldoen aan de normen. Het vergt veel bureaucratie maar Goddank: we voldoen altijd aan de standaard en ontvangen de stempel altijd op tijd. Dit jaar was er een grote verrassing toen we bericht kregen van de griffier dat hij ons een stempel voor twee jaar geeft omdat er geen bijzonderheden zijn geweest in de afgelopen jaren. Halleluja! We danken God, ook ons toegewijde team dat de afgelopen jaren zo hard gewerkt heeft.

Eind november hebben we het jeugdwerk officieel overgedragen aan Yonatan en zijn vrouw Eliya en Yedidya. Zelf blijf ik samen met Roni de jonggehuwden begeleiden.
Daarnaast zit ik ook nog in de Nationale Raad van Ouderen (de raad van bestuur die tweejaarlijkse bijeenkomsten van de Messiaanse leiders en de oudsten van Israël organiseert).
Mijn zoon Immanuel, die de leiding heeft over de Potter’s Wheel kampen, vroeg me te komen spreken op het kinderkamp eind december. De vorige keer met Pasen heb ik over de Bijbelse offers gesproken en de kinderen reageerden daar mooi op – velen vroegen om Jezus te mogen ontvangen in hun hart.
Jossi

Eind oktober had ik een uitnodiging om een paar dagen op een conferentie over Israël in Zwitserland te komen spreken. Het was een gezegende en verrijkende tijd. Na terugkomst moest ik een cursus geven op het Bijbel College, die een half jaar duurt. In februari hoop ik dat nog in Zuid-Afrika (op meerdere plaatsen) doen. Naast al deze extra activiteiten blijf ik ook nog mijn gewone werk doen als predikant, raadsheer en voorzitter van het Nationale Messiaanse Studenten Genootschap.
Liron

Zoals ook al in andere jaren hebben we ons budget niet overschreden maar onlangs kwamen we er achter dat er toch wel een en ander gaat veranderen. De laatste maanden is de gemeente gestaag gegroeid en daardoor ook de activiteiten die weer kosten met zich meebrengen. Groei is prachtig maar ons inkomen is daar niet op berekend. En, nu in januari is de huur ook nog 10% omhoog gegaan. Als dit doorgaat zullen we volgend jaar toch echt flink moeten gaan bezuinigen. Wilt u bidden om wijsheid voor ons dat we de juiste keuzes maken.
Dank voor uw liefde en trouw,
Het Haderech Team

Naar alle artikelen