KEHILAT HADERECH

Sinds we niet meer mogen samenkomen door de pandemie hebben we onze diensten online gedaan waarbij alleen ds. Yossie en Liron aanwezig waren. Vorige week besloten we ook een dienst te houden onder leiding van een enkele aanbiddingleider, wat een echte zegen bleek te zijn. De hele Coronacrisis helpt ons onder meer de kleine geschenken van het leven die we te lang als vanzelfsprekend hebben aangenomen, beter te waarderen. Velen zijn hun baan kwijtgeraakt. Veel anderen konden niet naar buiten. Als gemeente hebben we de handen ineengeslagen en hebben wij meer dan 180 voedselpakketten uitgedeeld bij mensen die het nodig hadden (met hulp van een trouwe sponsor). Ook aan wat leden van de gemeente en de Arabische gemeenten in nabijgelegen dorpen. Aangezien we verwachten dat de behoeften verder zullen toenemen zijn we bezig om naar meer mogelijkheden te zoeken om de hulp uit te kunnen breiden. We stellen het op prijs als u daar voor wilt bidden dat het lukt. Daarnaast is Lyron heel druk geweest met zielszorg en counseling door het hele land. Nu de aantallen ziek geworden mensen omlaag gaat kan er weer meer en we mogen nu met 19 personen buiten samenkomen. Toen we dit hoorden hebben we meteen een gebedsbijeenkomst en een aanbiddingavond geregeld. Dit werd live uitgezonden. Er waren wel wat technische problemen maar het was buiten en een ware zegen. Het mooiste was dat we onze broeders en zusters weer echt zagen na zo lange tijd. De jeugdclub ontmoet elkaar dagelijks via Zoom om te studeren en te bidden en met elkaar spelletjes te doen en zo kunnen ze elkaar bemoedigen. Wij proberen zo veel mogelijk met alle leden contact te houden, vooral met de ouderen. Af en toe sturen we de kinderen en de ouderen een ‘bemoedigings’-pakketje en met de anderen doen we het dagelijks via de video met woorden van bemoediging uit de Heilige Schrift.
Maar we zien uit naar de dag dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en omhelzen want we aanbidden onze ene ware Heere zowel als spirituele en fysieke eenheid.
Het HaDerech team

Naar alle artikelen