KEHILAT HADERECH

We zijn er zeker van dat iedereen die dit leest, dezelfde ervaringen en gevoelens meemaakt die wij sinds februari hebben meegemaakt. Sinds het begin van het coronavirus en tot op de dag van vandaag doen we ons best om flexibel te zijn en onze vergaderingen en activiteiten aan te passen.
We zijn eigenlijk nooit gestopt met de activiteiten. Elke zaterdag gaven we een boodschap aan onze leden. Doordeweeks bleven we ook contact houden met mensen, vooral met ouderen, om ervoor te zorgen dat niemand behoeften heeft die niet worden vervuld. Tijdens de lockdown hebben we een dienst uitgezonden vanuit onze zaal – een normale dienst met aanbidding en een boodschap, maar zonder publiek. Toen het weer mogelijk was hielden we twee of drie Sabbat-diensten met maximaal 50 deelnemers tegelijk. Helaas waren alle bijeenkomsten na een paar weken weer beperkt tot 10-20 personen. We hebben toen de gemeente in kleine groepen verdeeld, elk met een groepsleider. De groepen kwamen bijeen in privéhuizen, baden samen en keken vervolgens naar een vooraf opgenomen boodschap. Na afloop besteedden we tijd aan discussie en gemeenschap. De feedback van de kleine groepen was geweldig en we zien het als een grote zegen voor ons allemaal. We verlangen echter allemaal naar de dag dat we elkaar weer als een grote familie in ons gebouw kunnen ontmoeten.

Dopen
Ondanks de beperkingen en de moeilijkheid om diensten te houden, voegden zich de afgelopen maanden een aantal nieuwe gelovigen bij ons en vroegen enkele oudere leden van onze gemeente om gedoopt te worden. In de laatste week van augustus reden we naar de Jordaan en werden er vijf mensen gedoopt. Onder de gedoopten waren twee grootmoeders, een van hen 86 jaar oud! Er was ook een getrouwd stel dat besloot zich samen te laten dopen, en een jonge man die zijn leven aan de Heere opdroeg. Bovendien bevinden ten minste vier andere jonge mensen zich momenteel in de laatste stappen van de voorbereiding op de doop.

De kinderclubs
We proberen momenteel een oude droom van ons te realiseren. Een naschoolse activiteit voor kinderen, met Bijbellessen, knutselen, spelletjes en meer, gerund door de leerkrachten van de “Sjabbatschool”. Bid alstublieft met ons mee voor dit onderwerp. We geloven dat het heel belangrijk is en bidden om wijsheid en al het andere dat nodig is.

Het Jeugdkamp
We hielden het jeugdkamp (2x drie dagen per groep) op een camping in de buurt van Kiryat Shemona. Het kamp werd erg gezegend. Op het laatste moment, net voor het kamp, werden er nieuwe beperkingen ingesteld met betrekking tot het aantal mensen dat samen in een auto kon rijden, maar dankzij vrijwilligers en wat creativiteit zijn we erin geslaagd om ook deze hindernis te nemen en verliep het kamp soepel. Prijs God, de jongeren keerden bemoedigd en gezegend naar huis terug.

Voedselmanden en een helpende hand voor ouderen
We werden door de gemeentelijke welzijnsinstellingen gevraagd om te helpen bij het bezorgen van voedselmanden aan ouderen en behoeftigen in Karmiel. Met de hulp van een andere Messiaanse organisatie, waren we in staat om ongeveer 250 manden met voedsel en andere belangrijke items uit te delen. Ook bij verschillende gezinnen in Arabische dorpen om ons heen. We zien dit als een enorm voorrecht en een zegen. Daarnaast blijven leden van onze gemeente de ouderen in onze stad helpen met verschillende onderhoudswerkzaamheden. Bid alstublieft dat we met deze projecten mogen doorgaan en een getrouw getuige kunnen zijn van Gods liefde in Karmiel.

Veel zegen namens de HaDerech Congregatie

Naar alle artikelen