KEHILAT HADERECH

We kunnen geen nieuwsbrief schrijven zonder de effecten van wat het Corona virus op het leven en werk van de gemeente heeft te benoemen. Zoals we eerder schreven, moesten we het afgelopen anderhalf jaar steeds flexibel zijn en onze plannen aanpassen, conform de verschillende richtlijnen van de overheid. De pandemie bracht ons veel uitdagingen die we onder Gods genade hebben aangepakt.

We konden weer samenkomsten in ons gebouw houden, op volle capaciteit, We waren zo blij om de meeste leden van onze gemeente weer van aangezicht tot aangezicht te zien.
Hoewel enkelen nog niet zijn teruggekeerd, waren er wel verschillende nieuwe gezichten en we mochten ervaren hoe trouw de Heere is en hoe dicht Hij bij ons is. Ondanks de uitdagende periode van de pandemie zijn we de Heere dankbaar voor de gestage groei in onze gemeente.

Momenteel lijkt het erop dat we weer met meer beperkingen te maken krijgen. We weten niet wat de toekomst voor ons in petto heeft, maar we zijn bereid onze manier van bijeenkomen te veranderen zoals verlangd wordt en zijn vastbesloten om samen te blijven komen, zelfs als het weer in kleine groepjes moet zijn. Bid alstublieft voor ons en vooral voor het personeel van de gemeente – om wijsheid en leiding van de Heere.

Activiteiten voor kinderen en jongeren
Het afgelopen jaar hebben we een midweekse Bijbelclub gehouden voor de kinderen van onze gemeente. Het werk werd gezegend. Op een gegeven moment kwamen er zelfs een paar kinderen uit andere gemeenten in onze stad. Ongeveer twee weken geleden vierden de kinderen het einde van het schooljaar in de Bijbelclub en begonnen ze aan een korte zomervakantie.
We kijken er naar uit om in september aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Maar voor die tijd, hielden we samen met enkele kinderen uit andere gemeenten een vakantie Bijbelschool voor onze kinderen. Gedenk de kinderen alstublieft in uw gebeden. Voor het jeugdwerk hebben we twee zeer getalenteerde vrouwen gevonden. Zij hebben de Bijbelclub op een buitengewone manier op gang gebracht. We danken God voor hiervoor.
Dan was er nog ons jaarlijkse jeugdkamp. Deze keer was het kamp in het midden van het land en het was een heel bijzondere ervaring voor onze jeugd. We baden er voor dat de Corona-beperkingen niet al te veel zullen verknoeien, en dat iedereen naar huis kon gaan met Gods vrede in het hart en met een brandend verlangen om onze Heer Jezus te dienen. Blijft u alstublieft bidden voor de jeugd en de jeugdleiders.

Een helpende hand voor ouderen
“Een hand voor ouderen” is een project dat we in juni 2019 zijn gestart, samen met de afdeling Welzijn van de gemeente Karmiel. Het doel van het project is om ouderen in Karmiel, die sociale voorzieningen ontvangen, te helpen met het onderhoud en reparaties in en rond hun huis.
Zoals het vervangen van druppende kranen, het verzorgen van lekkages, het bijwerken en schilderen van muren, met het ophangen van schilderijen, het opruimen van afval, tuinieren en meer.

Gezondheid
In de afgelopen tijd zijn veel leden van onze gemeente, vooral jongeren, getroffen door een hele reeks verschillende medische en orthopedische problemen. Er moeten operaties plaatsvinden en andere behandelingen. Bid alstublieft met ons mee voor deze leden. Ook zijn er veel ouderen in onze gemeente, die tijdens de pandemie, begrijpelijkerwijs, sneller oud zijn geworden, en hun ontberingen zijn duidelijker dan ooit. We doen ons best om hen te steunen, er voor hen te zijn, en bidden om de aanwezigheid en troost van de Heere in hun leven.

Nieuws van de predikanten

Yossi
Na bijna 20 jaar in ons huis te hebben gewoond hebben we het verkocht en een appartement gekocht in een nieuw appartementencomplex. Helaas hield de aannemer zich niet aan zijn belofte om het appartement op tijd op te leveren en moesten we verhuizen naar een tijdelijke huisvesting, in het huis van Ronit’s moeder. We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om voor haar en haar huis te zorgen, en om van een gezegende tijd met haar te genieten. We bidden dat we binnenkort de sleutels van ons appartement kunnen krijgen.
Onze zoon Immanuel heeft de cursus “Hebreeuws voor de Volkeren” afgerond en gaat in augustus mee met een delegatie naar Togo in Afrika. Hij zal daar ongeveer een maand zijn, om samen met een andere jonge man Bijbels Hebreeuws te onderwijzen aan plaatselijke predikanten en Bijbelvertalers.

Liron
Naast mijn gebruikelijke werk in de gemeente, waaronder onderwijs en counseling, is er een aanzienlijke groei geweest in het aantal gelovigen uit het hele land dat zich tot mij heeft gewend voor raad. De pandemie heeft ongetwijfeld zijn stempel gedrukt op de Messiaanse mensen, maar de Heere is trouw en het is geweldig om te zien dat mensen genezing en troost van Hem ontvangen.
Binnenkort moet mijn vrouw Karin geopereerd worden aan haar schouder, nadat ze die het afgelopen jaar meerdere keren ontwrichtte. We zouden uw gebeden voor volledige en snelle genezing op prijs stellen.

Alle leden van de gemeente HaDerech, het personeel en de leiding willen u bedanken voor uw trouw aan ons in gebed en voor uw grote liefde.
Wij danken God voor u en zenden u warme zegeningen in Jezus de Messias,
De HaDerech familie