KEHILAT HADERECH | de hele natie Israël is getraumatiseerd

De focus in de gemeentebijeenkomsten sinds het begin van de oorlog moest worden aangepast. Ik (Yossi) en enkele anderen hebben gesproken over troost, bemoediging, hoop, het verbergen van het aangezicht van God en het begrijpen van de tijd waarin we leven. In het bijzonder, wat God met Israël doet, omdat we weten dat God nog steeds de sluier van de ogen van het Joodse volk moet verwijderen, zodat zij Yeshua als hun Messias zullen ontvangen. Israel Harel, een van onze ouderlingen, begon een dagelijkse overdenking op WhatsApp te maken en voegde een link naar de groep toe.

Zoals u waarschijnlijk weet, werd Urija Bayer, die een geliefd gemeentelid, in Gaza vermoord. Zijn familie kwam uit Duitsland – zijn grootouders kwamen in 1972 met hun kinderen uit Duitsland. Ik voeg een link toe die je het familieverhaal vertelt. Ongeveer 2000 mensen woonden de begrafenis van Urija bij. Het was een militaire ceremonie en hoewel hij niet Joods was, werd hij door de plaatselijke rabbijnen geëerd met een volledige traditionele Joodse ceremonie, waaronder de Kaddisj (een gebed bij iemands dood: God loven, alleen gezegd voor Joden). In de grafrede die zijn moeder Nelli bij het graf uitsprak, sprak ze duidelijk over de Messias.

Een week voordat Urija (Zijn naam betekent “God is mijn licht”) gewond raakte in de strijd, stak zijn moeder Nelli een kaars aan tijdens onze Chanoeka-dienst. We riepen een familievertegenwoordiger van elk van onze soldaten om de Chanoeka-kaarsen aan te steken. Vijf dagen later, net voor het einde van Chanoeka, raakte Urija dodelijk gewond. Ongeveer 10 dagen na zijn dood vertelde zijn moeder in de gemeente over zijn leven: Ik voeg een link toe naar wat zij deelde. Als u de link niet kunt openen, neem dan contact met ons op en we sturen u dit graag in een ander formaat toe. Een week geleden zong ze een lied dat ze aanpaste om God te danken voor Urija’s leven, dat God hen 20 jaar lang gaf. Urija heeft vier broers en zussen en drie van hen werden op 7 oktober opgeroepen en twee van hen moesten naar Gaza. Urija en zijn broer zaten allebei in speciale eenheden en zijn beide zussen zitten in redding eenheden.

Op 19 januari organiseerden we een seminar over “Verlies en rouw” door een professionele gelovige dame. Het seminar werd op stipte wijze gehouden en een link a link naar dit seminar vindt u hier.

In de eerste helft van februari gaan we een reis naar de Negev maken voor de jongvolwassenen en voor de soldaten van de gemeente, en sommigen bekenden. We willen ze rust geven en hun gevoel proberen te verwerken over het omgaan met dood, trauma en verlies. We proberen deze tijd een tijd van bijkomen en focus en vertrouwen in Gods doelen te laten zijn.

Heel erg bedankt voor al uw steun. Speciaal voor uw financiële donaties in deze tijd en voor het oorlogshulpfonds dat we hebben geopend, waardoor we pakketten naar 45 soldaten konden sturen. Deze pakketten bevatten praktische artikelen. We gaven ook wat andere uitrusting aan de soldaten, zoals sokken voor de winter, hoofdzaklampen, torniquets enz. (je kunt begrijpen dat het leger 350.000 soldaten moest mobiliseren en ze waren niet altijd in staat om items van goede kwaliteit te leveren). We hebben deze uitrusting gegeven aan soldaten in onze gemeente en degenen die met ons te maken hebben, inclusief niet-gelovigen, jongeren die van het geloof zijn afgekeerd of jongeren die nog niet hebben besloten om de Heer te volgen.

Bovendien konden we een gezin helpen dat geëvacueerd moest worden, en degenen in onze gemeente die door de oorlog hun werk of inkomen verloren.

Bericht van de predikant:

Mijn zoon Yedidia is nog steeds in reservedienst. Het ziet ernaar uit dat hij zal worden vrijgesteld van zijn fulltime reservedienst om slechts enkele dagen per week te dienen.

Mijn andere zoon Aminadav is al 4 weken vrij maar hij moet over 2 weken terugkomen. Hij zal weer naar Gaza gaan voor zijn taken als hospik. Hij heeft dan veel meer verantwoordelijkheid gekregen als hij daar terugkeert, dus hij heeft extra wijsheid nodig.

Mijn oudste zoon Immanuel moest de geluidsinstallatie in de gemeente gaan beheren, omdat alle andere mannen van de geluidsinstallatie werden opgeroepen voor het leger.

Muggy, de moeder van Ronits, logeert al sinds het begin van de oorlog bij ons omdat Yedidiah weg is (hij woont bij haar thuis en blijft meestal bij haar). Eind december vierden we haar 91e verjaardag en ze heeft nu besloten dat ze graag weer terug wil naar haar huis.

Wij willen u bedanken voor uw trouwe gebeden voor ons en onze mensen. We willen hieronder enkele gebedspunten opsommen om u te helpen bidden.

 1. De leiders van onze regering hebben grote wijsheid en onderscheidingsvermogen van de Heer nodig om te weten wat ze moeten doen.
 2. Voor de vrijlating van de 136 gijzelaars die nog steeds in Gaza worden vastgehouden en voor hun behoud terwijl ze daar nog zijn en voor hun families.
 1. Voor de voortdurende oorlog. De oorlog in Gaza gaat nu een andere fase in. De dreiging in het noorden is echter potentieel veel gevaarlijker en is nog niet eens begonnen met aanpakken. 60.000 mensen zijn uit hun huizen verdreven en zijn nu al meer dan 3 maanden ontheemd zonder duidelijke manier om terug te keren totdat er een duurzame oplossing is gevonden in het ontwapenen van Hezbollah in het bijzonder. Twee gezinnen uit onze gemeente zijn ook ontheemd. Hun huizen staan pal naast het grenshek met Libanon en moesten worden geëvacueerd.
 2. Onze soldaten hebben gebed nodig om wijsheid, bescherming en kracht om te bereiken wat van hen wordt verlangd. Sommige soldaten zijn uitgeput, werken lange dagen en zijn lange tijd weg van hun familie. Onze gemeente telt op dit moment 12 soldaten – 7 doen hun militaire dienst en 5 doen reservedienst. Sommigen dienen in Gaza en anderen aan de grens van Libanon/Syrië.
 3. Bid voor het reilen en zeilen in onze gemeente in Kehilat HaDerech. Als gevolg van de mobilisatie van het leger zijn veel mensen die in de gemeente dienen momenteel niet in staat hun taken te vervullen, wat van invloed is op de dagelijkse gang van zaken van de gemeente. Onze administrateur en degenen die betrokken zijn bij de geluids- en technologiesystemen en het jeugdwerk, zijn bijvoorbeeld betrokken bij reservedienst.
 4. Bid tegen de verschrikkelijke golf van antisemitisme die sinds 7 oktober 2023 de hele wereld heeft overspoeld. Bid alstublieft ook dat vanwege deze golf van antisemitisme veel Joden van over de hele wereld naar Israël zullen komen om de profetie te vervullen.
 5. Bid en roep tot God voor het wegnemen van de sluier voor de ogen van de vele Joodse mensen en voor hun terugkeer naar Yeshua als hun redder, voordat het te laat zal zijn.
 6. Voor de versterking van de gelovigen in Israël in deze moeilijke tijd. Dat we een boodschap van hoop kunnen overbrengen aan de mensen om ons heen en het evangelie met hen kunnen delen.
 7. Bid voor hen die lijden in Gaza en voor hun redding. Mogen ze opstaan tegen Hamas en een verandering ten goede teweegbrengen.
 8. Bid voor de families die hun dierbaren verloren op 7 oktober en sindsdien, inclusief de familie Bayer en goede vrienden.
 9. Bid voor degenen die gewond zijn geraakt en voor hun genezing.
 10. Vóór 7 oktober waren we een zeer verdeelde natie en we prijzen God dat we onze verschillen hebben begraven en bij elkaar zijn gekomen. We zagen dit in actie toen meer dan 100% van onze reservesoldaten arriveerde en zich vrijwillig aanmeldde. Mensen verlieten families, kinderen, sommigen reisden uit het buitenland en kwamen om hun land te dienen. Er is enige bezorgdheid omdat we enkele kleine scheurtjes kunnen zien ontstaan in de eenheidsregering die aan het begin van de oorlog werd gevormd. Bid alstublieft dat deze eenheid zal voortduren voor de duur van de oorlog.

Begrijp alstublieft dat de hele natie Israël getraumatiseerd is en dat we allemaal uw gebeden nodig hebben.

We stellen het zeer op prijs dat u samen met ons voor deze zaken bidt.

Heel erg bedankt dat u naast ons staat, als we onze handen opheffen, dat u voor ons bidt en ons steunt in deze onrustige tijd. We stellen het erg op prijs. Ons land was geschokt en verrast door 7 oktober, maar we weten dat God de touwtjes in handen heeft.

We schrijven in deze brief: “Hij die Israël bewaart, zal niet sluimeren of slapen”, en we danken Hem en vertrouwen op Hem omdat Hij onze rots en vesting is. We herinneren ons dat God in Amos 9: 14-15 beloofde dat God ons hier heeft gebracht dat we niet verloren zullen gaan, maar het land zullen bouwen en gebouwd zullen worden, en nooit meer ontworteld zullen worden. Hij geeft ons een nieuw hart en een nieuwe geest.

Heel hartelijk bedankt,

Yossi en het Kehilat HaDerech Team