KEHILAT HADERECH | Gebedspunten vanuit Karmiel

KEHILAT HADERECH 

“Sta op, straal want uw licht is gekomen en de heerlijkheid van de Heer is over u opgestaan.”  Jesaja 60: 1

“En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overwonnen.”  Johannes 1:5

Dankpunten

Dank de Heer met ons mee voor zijn vele zegeningen voor ons als gemeente in het afgelopen jaar. Hier zijn enkele van de redenen voor onze dankzegging:

 • De prachtige Kabbalat Shabbat-dienst die we hielden om Chanoeka en Kerstmis te vieren, die goed werd bezocht door leden van de gemeente en vele bezoekers. Yossi vertelde het verhaal van Chanoeka en herinnerde ons eraan dat Yeshua het Licht van de Wereld is dat onze wereld binnenkwam in de volheid van de tijd geboren uit een maagd in Bethlehem. We werden eraan herinnerd dat het Licht schijnt in de duisternis en dat Yeshua ons heeft geroepen om het licht van de wereld te zijn en zijn licht te laten schijnen, zodat mensen onze goede werken kunnen zien en glorie kunnen geven aan onze Vader in de hemel.
 • De Chanoekiah werd vervolgens aangestoken door verschillende mensen in de gemeente toen het motief geboorte en wedergeboorte was, nl. de 5 die een paar maanden geleden gedoopt zijn, 2 die dit jaar baby’s hebben gekregen en één die over een paar dagen een bevalling zal hebben.  Alles bij elkaar 8 geboortes of pasgeborenen.
 • De geboorte van de 3 baby’s in de gezinnen in de gemeente dit jaar en voor nieuwe gezinnen die zich in de loop van het jaar bij de gemeente hebben aangesloten.
 • Het plezierige gemeente-uitje naar het meer Kinneret in september dat eindigde met de doop van zes mensen op de plaats waar Yeshua Petrus in eer herstelde en opnieuw in dienst nam na zijn opstanding (u kunt meer lezen over deze prachtige gebeurtenis in onze laatste nieuwsbrief).
 • De benoeming van Jonatan als de nieuwe administrateur in de gemeente en voor het begin van zijn werk met ons vanaf oktober. Hij heeft de broodnodige vaardigheden en capaciteit in deze rol meegebracht, en we bedanken Immanuel voor zijn zeer professionele en ijverige service bij het assisteren bij de administratie en boekhouding in het afgelopen jaar.
 • De benoeming van vier extra diakenen begin september en voor hun actieve dienst in het leven en getuigenis van de gemeente dat voor ons een grote zegen is geweest.
 • De genereuze steun in gebed en gaven van onze partners en voor de financiële stabiliteit van de gemeente tijdens deze uitdagende economische periode.

Gebedspunten

Blijf alsjeblieft ook met ons bidden voor de volgende kwesties in het leven van onze gemeente:

 • Dat de vorming van de nieuwe regering in Israël zal soepel verlopen, zodat we Yeshua in vrijheid en vrede kunnen blijven aanbidden; en als er ongeregeldheden komen, dat we kracht en vrijmoedigheid zullen hebben om het evangelie te verkondigen; en Zijn getuigen zullen blijven in Karmiel, Galilea en de rest van het land.
 • Het evangelisatieseminar dat in het nieuwe jaar zal beginnen en voor Israel Harel als hij dit seminar leidt en voor de mensen die aanwezig zijn zodat ze toegerust zullen worden om dienstbaar te zijn.
 • Voor verfrissing van de Bijbelstudie van de Russische Dames onder leiding van Oksana, zodat het goed zal verlopen voor de vrouwen in de gemeente om te groeien in hun kennis van het Woord van Yeshua, het Levende Woord.
 • De vernieuwing van het mannenontbijt om een gedachtenwisseling te bieden en gemeenschap rond het Woord van God, gebed en wederzijdse bemoediging.
 • De integratie van nieuwe mensen in het leven en het getuigenis van de gemeente, zodat de ouderlingen onderscheidingsvermogen hebben en wijs zijn in hun streven om mensen de vrijheid te bieden in hun bediening de ze hebben ontvangen voor de gemeente.
 • De gezondheid en het welzijn van de ouderlingen en diakenen en al degenen die verschillende bedieningen in de gemeente leiden.
 • De jongvolwassenengroep die dit jaar net is begonnen, om creatieve manieren te vinden om de geestelijke groei en gaven van jongvolwassenen in de gemeente te koesteren en te ontwikkelen.
 • S. H. die binnenkort zal bevallen om een veilige en soepele bevalling te hebben en voor D. en de kinderen in afwachting van de komst van hun nieuwe zoon.
 • De leiding van de kinderen om te groeien en zich te ontwikkelen in het nieuwe jaar en voor God om meer mensen op te roepen tot deze belangrijke bediening in de gemeente.
 • Steeds meer mensen komen naar de gemeente vanuit het gebied van Noordwest Galilea en we bidden om te begrijpen wat het voor ons betekent.
 • Bid alsjeblieft ook voor S.N. die net begonnen is met bestralingstherapie tegen alvleesklierkanker.

Met onze diepe dankbaarheid voor uw gebed, vriendschap, liefde en steun voor onze gemeente!

Kehilat Haderech, Yossi Ovadia