KEHILAT HADERECH

Hierbij het laatste nieuws over de grote daden van de Heere God in onze gemeente.
In april tijdens onze gemeentelijke Sedermaaltijd hebben we ons dertigjarig bestaan gevierd. Met Pasen in 1989 mochten we voor het eerst bij elkaar komen als gemeente.
De officiële herdenking heeft op 8 juni plaatsgevonden. Daarnaast zullen we als gemeente, eind september, tijdens de festiviteiten voor het Joodse Nieuwjaar, voor het eerst een reisje maken naar de Golanhoogte.
We hebben een gebedsdienst gehouden voor de gemeenten in Karmiël. Ook de nieuwe burgemeester was uitgenodigd. De burgemeester heeft onze uitnodiging aangenomen en was met zijn plaatsvervanger aanwezig.
We hebben ze gezegend en voor hen gebeden. Het was een spannend moment voor ons als gemeente en we danken God voor het nieuwe leiderschap in onze stad.
Yossi is naar Engeland en Canada geweest waar hij in een aantal kerken en op conferenties heeft gesproken. Hij heeft nog steeds een actieve rol in de nationale raad van de Messiaanse herders voor wat betreft het Lech L’cha programma en verdere activiteiten. Yossi geeft nu ook Bijbelstudies voor de gemeenteleden over de diverse verbonden in de Bijbel, dat is een grote zegen voor de gemeente.
Liron is naar Zuid-Afrika geweest om een aantal spreekbeurten te vervullen en heeft ook de cursus op het Israël Bijbel College afgerond.
Hij gaat naast zijn andere activiteiten door met het lesgeven bij Lech L’cha en maakt nu ook deel uit van de Nationale Messianic Students Alliance.
Blijft u bidden voor de 18-plussers van de gemeente. Ze gaan door bijzonder moeilijke tijden. Ze moeten verplicht dienst nemen in het leger waar ze door een geestelijke woestijn gaan.
Als ze uit het leger komen gaan ze op zoek naar wat het doel van hun leven is en welke richting ze op moeten gaan. Vaak komt hun geloof dan op een laag pitje te staan. Ze hebben ons gebed nodig!
Onze auto die we veelvuldig gebruiken voor het vervoer en de boodschappen begint ernstige problemen te vertonen. Er is veel geld gespendeerd aan reparaties maar inmiddels is de auto dringend aan vervanging toe.
De auto is hard nodig voor de dagelijkse gang van zaken en voor het vervoer naar de diensten. Er zijn maar weinig mensen die een auto hebben en zaterdags is er geen openbaar vervoer.
Bid u mee dat wij een oplossing vinden om aan geld te komen?
De Kehilat Haderech familie

Naar alle artikelen