KEHILAT HASDEY | Ware Liefde

Ware Liefde

De wereld van vandaag heeft veel ideeën over liefde, maar de meeste zijn gewoon andere namen voor zonde. Dat soort zondige ‘liefde’ leidt tot dood en ellende. 

Ware liefde komt alleen van de God van Israël.

Ware liefde komt voort uit gehoorzaamheid aan God.

Een tijdje geleden brachten we je het verhaal van Adrianna (niet haar echte naam). Ze groeide op in een gelovig gezin en werd op tienjarige leeftijd ondergedompeld (gedoopt).

Hoewel ze de Heer nooit echt had verlaten, zelfs niet tijdens haar legerdienst voelde ze dat er iets ontbrak. Ze wilde ‘de cirkel sluiten’. In haar eigen woorden:

“Op een dag viel ik op mijn knieën en besefte ik dat, wat er ook gebeurt, God de enige God is en dat Hij altijd bij me is. Zelfs als mijn ouders me verlaten, is God er altijd.”

“Ik besloot me opnieuw te laten onderdompelen, ook al wordt dat meestal niet gedaan, omdat ik nu begreep dat onderdompeling een zegel is dat ik een dochter van de Koning ben.”

“Aanvankelijk wilde ik wachten om weer ondergedompeld te worden totdat ik voelde dat ik het waard was, dat ik sterk was in de Heer. Maar toen besefte ik dat ik me nooit waardig zou voelen en me nooit klaar zou voelen. Er is niets dat ik ooit zou kunnen doen om Gods genade te verdienen. Ik verdien het niet, maar 

God houdt van mij.”

“Ik wilde er ook zeker van zijn dat onderdompeling helemaal mijn beslissing was, iets waar ik op mijn tiende niet zeker van kon zijn. Ik wilde ‘de belofte ondertekenen’ die ik aan de Heer had gedaan.”

Dus op een ochtend gingen slechts een paar van ons naar een geïsoleerd zwembad in de wildernis en Adrianna werd ondergedompeld.

Adrianna bleef de Heer trouw volgen en studeerde in een andere stad. Daar ontmoette ze een gelovige jongeman, die ook uit een Messiaans gezin kwam, en deze maand trouwden ze.

Bid alstublieft voor Adrianna en haar nieuwe man dat ze de Heer blijven dienen nu ze hun leven samen beginnen.

Verslag van Sara

In tegenstelling tot de God van Israël… er is geen liefde of vergeving bij Allah, de demonische god van de islam.

Dit is een verslag dat Sara, onze bedoeïenenwerker, deelde: “Aan het einde van mijn ontmoeting met de bedoeïenenvrouwen las ik 1 Korintiërs 13 aan hen voor, zodat ze konden leren wat ware liefde is.Toen heb ik ze verteld dat ik van hen houd. Een vrouw verraste me toen ze me vroeg om alles wat ik had gezegd te herhalen. Dat deed ik, en toen riep ze uit: “Niemand heeft me ooit verteld dat ze van me houden!”. Hoe triest!

Bid alstublieft dat de bedoeïenen, die in slavernij leven aan de liefdeloze islam, zullen worden vrijgelaten.

Een nieuw pand

In onze laatste nieuwsbrief schreven we dat we in onderhandeling waren met de eigenaar van het pand dat we willen kopen. We deden een bod, gebaseerd op de getaxeerde waarde van het gebouw, maar hij wees het af. We bidden dat hij terugkomt met een acceptabeler tegenbod. 

Ondertussen heeft Sara haar dubbele magazijn, het “Barnaba Center” genoemd, beschikbaar gesteld voor onze vergaderingen, en op dit moment wordt het magazijn waar we voorheen samekwamen voornamelijk gebruikt voor de opslag van goederen voor de bedoeïenen outreach.

Prijs God dat we elkaar kunnen ontmoeten in het Barnaba Center!

Bid alsjeblieft, dat de Heer het hart van de eigenaar van het pand dat we willen kopen zal verzachten en dat hij zijn magazijn tegen een redelijke prijs beschikbaar zal stellen. 

Dankbaar

Onze oprechte dank aan iedereen die bad voor de noden die we in de nieuwsbrief van vorige maand hebben gepresenteerd.

Prijs God, onze kinderen zijn weer gezond, met uitzondering van normale snuifjes aan het einde van de winter.

Er zijn altijd spirituele aanvallen, vooral nu het einde der tijden nadert, maar we worden aangemoedigd doordat zovelen van jullie bij ons hebben gestaan. BEDANKT!!!

Met onze liefde en dankbaarheid,

Kehilat Hasdey Yeshua,

Arad, Israël