KEHILAT HASDEY YESHUA

Het vinden van een plek waar de Gemeente voorgoed kan samenkomen voelt soms als het veroveren van een berg. We konden eindelijk de diensten in ons magazijn houden, daar is airconditioning en het is er veel comfortabeler dan in het park of het gebouw in het nabijgelegen nationale park, vooral in de hete zomermaanden. We hebben nog steeds problemen met de eigenaren van het gebouw. We hebben aan hun verzoeken voldaan, maar ze hebben ons nog steeds geen huurovereenkomst gestuurd om te tekenen, waardoor we in een juridisch dilemma verkeren. We hebben een advocaat moeten inhuren om de problemen op te lossen.
We hebben nu wel een terrein gezien dat er goed uitziet en dat de mogelijkheid heeft om aan onze behoeften te voldoen. Het is echter nog niet officieel op de markt omdat de eigenaar zelf nog geen plek heeft gevonden die helemaal bij hem past. Daarom heeft hij ook nog geen prijs vastgesteld. Er is veel nieuwbouw in Arad en dat is ook wat hij zoekt. We hopen dat het toch op korte termijn voor elkaar zal komen. Bid alstublieft voor ons, dat onze jarenlange zwerftocht eindelijk zal eindigen, en dat we ons eigen gebouw mogen hebben.

Leren lief te hebben… De kinderen van onze gemeente wordt het Woord van God onderwezen met de nadruk op het liefhebben van anderen. Zelfs degenen die niet zijn zoals zij, en te leren voor hun vijanden te bidden, wetende dat ze niet echt worstelen met vlees en bloed, “maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Efeziërs 6:12)
Met dat als achtergrond gingen zowel de kinderen als hun ouders op een tweedaagse reis naar Bijbelse plekken in het noorden van het land: Nazareth, Kapernaüm, Magdala, Bethsaïda en Beit Shean. Ze bezochten ook het oude dorp Kfar Katzrin, waar ze niet alleen de ruïnes van het dorp zagen, maar ook de kans kregen om een beetje van het leven van oude Israëli’s te ervaren. Zich verkleden zoals zij, leren hoe ze brood maakten en hun kleipotten kleurden. Ze bekeken een gereconstrueerd huis en een synagoge. Het waren leuke dagen voor iedereen! Er waren serieuze en ontroerende momenten, vooral toen ze de arena / het amfitheater in Beit Shean bezochten waar de eerste gelovigen in Jezus publiekelijk door de Romeinen werden gedood vanwege hun geloof.
Onderweg kwamen ze ook langs Bedoeïenendorpen, Arabische steden en Palestijnse gebieden. Er werd gesproken over de gecompliceerde situatie in Israël tussen Joden en Arabieren en het belang van vrede, die pas echt tot stand zal komen als de Heere Jezus, onze Vredevorst, terugkomt.
Bid alstublieft dat onze kinderen gered worden en dat ze dicht bij Jezus zullen blijven en Zijn liefde ervaren.

Anat komt uit een gelovig gezin en maakt deel uit van onze gemeente. Ze kreeg enkele maanden catechese van onze ouderling Joe, en toen vroeg ze hem om haar te dopen. Ze sprak publiekelijk haar verlangen uit om Yeshua te volgen en voor Hem te leven.
Binnenkort gaat Anat haar pre-leger dienstjaar in naar een kibboets in het noorden van het land. Dan wordt ze ingelijfd bij het leger. Het legerleven kan extreem stressvol zijn voor jonge gelovigen, en velen komen in de verleiding om van de Heere af te dwalen. Aan de andere kant, als ze trouw blijven, biedt het leger een ongeëvenaarde kans om hun geloof ook met hun collega’s en officieren te delen.

Zhanna, een voormalig moslima leerde om van Joodse mensen te houden. Ze belandde in Israël en werd een integraal onderdeel van onze gemeente. Hier is haar verhaal in haar eigen woorden:
“Mijn naam is Zhanna. Ik ben geboren in Rusland. Mijn familie was eigenlijk meer communistisch dan moslim. Na mijn studie voor lerares kwam ik uiteindelijk in Tasjkent terecht waar ik mijn man leerde kennen die Joods was. Mijn man was alcoholist en ik dacht hem te kunnen redden. Dat lukte niet en het leven viel me zo zwaar dat ik niet meer wilde leven. Net toen ik had besloten om een einde te maken aan mijn lijden en mij van het leven te beroven, zag ik een christelijk programma op tv.
Ineens realiseerde ik me dat ik niet alleen ben. Ik heb een Vader die er altijd is, die alles ziet en alles weet. Ik was niet meer bang. Dit was zo nieuw voor mij omdat in de islam, Allah geen liefhebbende god is. Hij is afstandelijk, onkenbaar en wraakzuchtig. Toen we in 1994 naar Israël verhuisden ging mijn man nog meer drinken en in 2000 zijn we gescheiden. Kort daarna stierf hij.
De Heere leidde mij naar Kehilat Hasdey Yeshua, waar ik groeide in het geloof en genas. De islam leert dat we alle Joden moeten haten, maar God zegt dat we Zijn uitverkoren volk moeten liefhebben en zegenen. Dit is nu vanzelfsprekend voor mij omdat Hij mijn hart heeft veranderd.
Zhanna heeft gebed gevraagd voor de redding van haar zoon en zijn familie. Hij kent haar verhaal. Hij is degene is die het voor haar in het Engels heeft vertaald.

Bedoeïenen update
De Bedoeïenen voor wie Sara zorgt zijn dolblij dat ze is teruggekeerd en hen bezoekt, met humanitaire hulp en, belangrijker nog, met haar aanwezigheid en getuigenis.
Bid alstublieft voor Sara’s veiligheid en voor vruchtbare arbeid onder de Bedoeïenen.
Amira, die al een tijdje Rina’s leerlingen is vroeg om hulp in haar stad. Dus nam Rina een team van gelovigen mee met voorraden en voedsel voor drie families. Ze speelden Bijbelspelletjes, vertelden Bijbelverhalen en aten heerlijk. Prijs God voor Amira’s vrijmoedigheid! Bid alstublieft voor Rina en Amira. Voor wijsheid in het delen van het Goede Nieuws van Jezus door Amira’s mensen, en dat velen in Hem zullen geloven.
Jamila had een vreselijk leven achter de rug. Een paar jaar terug gaf Jamila haar hart aan Jezus, maar ze durft het niemand te vertellen. Ze wil graag Sara’s discipelschapsklas bijwonen, maar dat is erg moeilijk voor haar en een paar andere vrouwen die gelovig zijn geworden. Als de dorpsoudsten erachter komen, kunnen ze hun leven verliezen. Bid alstublieft voor deze vrouwen. Ze hebben de kracht van de Heere nodig om de druk om hen heen te weerstaan en te groeien in hun geloof.

Dank voor al uw gebeden. We waarderen ieder van u echt!
Kehilat Hasdey Yeshua, Arad