KEHILAT HASDEY YESHUA

Het zal u wellicht verbazen dat de mensen in Arad zich minder druk maken over het Palestijnse conflict en de veiligheid. De religieuze kloof is voor hen het belangrijkste probleem. De algemene stemming onder de mensen in Arad is dat ze een seculiere regering van nationale eenheid willen zonder ultra-orthodoxen en zonder Arabieren. Omdat de Rabbi’s bang waren dat ze de macht zouden kwijtraken drongen ze er bij hun volgelingen op aan om te gaan stemmen. Wij gelovigen weten dat God alles in Zijn hand heeft dus we hoeven nergens bang voor te zijn. Maar toch, een aantal van onze gemeenteleden lijden, onder de druk van de druk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gezondheid, wilt u voor ons bidden.

Onze burgemeester is weer terug uit Amerika waar hij voor donoren en investeerders sprak. Hij had dertig ontmoetingen in twaalf dagen in steden door heel het land. De mensen voor wie hij sprak waren erg enthousiast om te horen over de vooruitgang in onze stad. Bid voor burgemeester Nisan om wijsheid, kracht en gezondheid om de juiste beslissingen voor Arad te nemen.

Sara, die werkt onder de Bedoeïenen, is net weer terug van een aantal bijeenkomsten in Duitsland voor presentaties van het werk aan geïnteresseerden. Nu spreekt ze op bijeenkomsten over hoe wij eten en kleding uitdelen. Deze humanitaire hulp opent deuren om het Goede Nieuws van de Heere Jezus te vertellen. Inmiddels komen we bij vier verschillende stammen. Deze mensen moeten echt worden bevrijd van de slavernij van de islam, maar het is een geestelijke strijd.
Rina en Gila waren tijdens Sukkot uitgenodigd voor een maaltijd bij de Bedoeïenen. Ze aten bij de familie van Hussein die tot geloof is gekomen. De maaltijd werd genuttigd zittend op de grond. Ook de moeder van Hussein was er bij. Een vrouw die er veel ouder uitzag dan haar leeftijd Zij heeft veel kinderen gebaard die doofstom zijn en genetische problemen hebben. Deze Bedoeïenen geloven dat het een zegen is om je neven of nichten te trouwen. Tijdens de maaltijd kon Gila het Goede Nieuws over Jezus delen (in het Arabisch). Ze vertelde ook dat we Hussein proberen te leren om een goede zoon te zijn en zijn familie te eren. Haar woorden werden goed ontvangen en opende zelfs onverwachte deuren. Men stemde er mee in om een oogkliniek te openen en ze willen ook Engels leren. Ze boden aan om het kleine gebouwtje dat vroeger werd gebruikt om Islamitische studies te houden, te gebruiken. Wat bijzonder dat dit nu op deze manier gebruikt kan worden.
Een aantal Bedoeïenenvrouwen, o.a. de vrouw die Gila in het voorjaar in de bus ontmoette, willen wel naar de officiële catechese komen. Wat we hier nu voor nodig hebben is in de allereerste plaats gebed en dan catechesemateriaal dat in het Arabisch vertaald en vereenvoudigd moet worden zodat mensen die geen enkele Bijbelse kennis hebben en soms niet eens kunnen lezen, het kunnen begrijpen. Daarvoor hebben we de juiste Arabisch sprekende mensen nodig om ze te onderwijzen en het moet ook op een neurale plaats plaatsvinden buiten de gemeente.

Vooruitgang in de gemeente
Er komen nieuwe gelovigen en geïnteresseerden naar de diensten. We hopen dat ze echte discipelen worden en blijven wandelen met God. De Russisch sprekende gemeente wordt ook weer nieuw leven ingeblazen onder ds. Shimon. Ze hadden zoveel intimidatie van de Gur ervaren dat ze een tijd niet meer bij elkaar kwamen. Nu voelt men de behoefte weer om door te gaan, maar op een andere plaats waar de Gur niet kunnen komen. Het zijn over het algemeen oudere mensen die het niet meer lukt om gemeenschap te hebben en te studeren in het Hebreeuws. Op deze manier wordt er toch in een behoefte voorzien. Bidt voor deze mensen dat ze vervuld worden met de liefde van de Heere.

De feesten zijn inmiddels voorbij. Ze wijzen allemaal naar de Heere Jezus. Hopelijk zijn er weer ogen geopend van mensen zodat ze hun Messias zullen zien.
We wensen u een gezegend ‘Nieuwjaar’ vervuld met de nabijheid van de Heere.
Kehilat Hasdey Yeshua

Naar alle artikelen