KEHILAT HASDEY YESHUA

U herinnert zich Amira nog wel. Ze is totaal veranderd sinds we met haar hebben gebeden of ze de Heere Jezus mocht ontvangen. Ze heeft nu vrede en probeert het Woord van God te onthouden. Ze had vreselijke nachtmerries, die meestal betrekking hadden op haar kinderen. Maar de Heere God heeft ze weggenomen en nu zijn het dromen vol vreugde en liefde. In haar daden vertoont Amira ook tekenen van de wedergeboorte. Ze kan een stressvolle situatie met haar jongste dochter en haar ex-man, rustig en zonder woede, hanteren, iets wat voorheen onmogelijk was.

Het is goed om als ouders je kinderen op te voeden om met de Heere Jezus te leven, niet alleen op de club van de kerk maar ook in het dagelijkse leven. Maar, het is ook goed om de Bijbelse plaatsen waar je over leert in het echt te zien. Dankzij een gift van enkele sponsoren was het mogelijk om met de kinderen naar de oude stad van David en de Botanische tuinen in Jeruzalem te gaan. Ook voor sommigen van de begeleiders was het de eerste keer en dus ook voor hen een mooie les.
Vier van de vijf leerlingen van de belijdeniscatechese hebben deze succesvol beëindigd en komen nu regelmatig naar de diensten. Ze moeten nog gedoopt worden maar omdat we dat buiten doen moeten we wachten tot het weer beter wordt. De vijfde leerling is nog erg jong en heeft besloten nog even te wachten omdat ze nu nog niet klaar is om zo’n grote stap te zetten.

We hebben ook weer voedsel bij een paar Bedoeïenenfamilies gebracht. Bij de eerste familie werden we met veel liefde en gastvrijheid ontvangen. En dat van een gezin waar je niets vindt van wat wij als dringende benodigdheden van het leven beschouwen: stromend water, ramen en een dak boven ons hoofd. We ontmoetten een vrouw die verlamd is en in de deuropening van haar huisje zit te wachten op mensen die haar komen bezoeken. Ze was dolgelukkig toen ze ons zag. Ik mocht met haar bidden voor haar hand die samengetrokken is en die ze niet kan gebruiken, evenmin als haar benen. Toen ik aan het bidden was realiseerde ik me dat ze ook verbitterd was, en wrok heeft tegen buren die ze beschuldigt haar te hebben vergiftigd. We praatten met haar over de kracht van het te kunnen vergeven en ze stemde met tegenzin in om die buren te vergeven.

Er is veel regen gevallen, zoveel zelfs dat het waterpeil van het Meer van Galilea jarenlang niet zo hoog is geweest. Er was ook veel sneeuw gevallen op de Hermon en dat komt t.z.t. ook nog in het meer terecht en later in de Dode Zee. Er bloeien zelfs bloemen waar normaal gesproken een dorre vlakte is. In het midden van de Dode Zee zijn er zelfs zinkputten met zoet water waar kleine visjes en andere zoetwater organismen kunnen leven… de Dode Zee komt tot leven!
Bid de Heere dat Hij geestelijke regen over ons Joodse mensen uitstort zodat de Schrift vervuld wordt.

Net voor de regering ons restricties oplegde vierden we Purim. Kinderen speelden een toneelstukje over koningin Esther die streed tegen een ongeziene vijand, we kunnen dat vergelijken met nu, stelen, doden, vernietigen en angst zaaien. Laten we hopen en bidden dat de angst en het gevoel van isolatie bij de Israëli’s zal leiden tot honger naar God en dat ze zullen vinden waar ze naar op zoek zijn. Wij kunnen geen diensten houden die worden vertaald, dus hebben we het opgedeeld in kleine groepjes met verschillende talen en zenden dat uit via YouTube.

De burgemeester was in de V.S. met meerdere Joodse groepen om geld te werven voor de stad toen het virus daar ook toesloeg. Er werden afspraken afgezegd maar hij kon zijn missie wel voltooien. Toen hij naar huis wilde komen was er eerst geen vlucht beschikbaar. Uiteindelijk zaten hij en zijn metgezel in een bijna leeg toestel. Thuisgekomen moest hij dus 14 dagen in quarantaine en werd getest. Inmiddels heeft burgemeester Nissan laten weten dat de virustest positief is en hij in quarantaine moet blijven of hij zich nou ziek voelt of niet.

In deze moeilijke omstandigheden komen er meer mensen in de problemen, door werkeloosheid en andere zaken. De gemeente probeert daar waar nodig te helpen. Gewoonlijk delen we met Pasen voedselcoupons uit aan de weduwen, de ouderen en alleenstaande moeders, maar nu geven we ze, waar mogelijk, ook aan anderen die het nodig hebben. De ouderen mogen de deur niet uit maar er zijn gelukkig genoeg jongeren die de boodschappen voor ze willen doen.

Naar alle artikelen