KEHILAT HASDEY YESHUA

Een update over de burgemeester. Bij de 2e test bleek dat hij geen corona meer had en datzelfde gold voor zijn medewerker. Nisan kon terug naar zijn gezin en is nu weer volop aan het werk. Van huis uit organiseerde hij al een grote groep vrijwilligers die duizenden warm maaltijden rond hebben gebracht bij de oudere bewoners. Door de ziekte heeft zijn bloed heeft nu antilichamen en heeft hij plasma gedoneerd om daarmee anderen te helpen. Hij drong er bij de mensen die het virus ook hadden gehad en hersteld waren op aan om hetzelfde te doen. Bid er voor dat Nisan mag gaan zien dat zijn genezing een wonder van God is in antwoord op het gebed van velen en dat hij en zijn gezin Jezus mogen leren kennen.
Joe Finkelstein laat het volgende weten: “We hebben als gemeente al lang niet kunnen samenkomen maar we doen ons best om de kudde geestelijk, emotioneel en fysiek te voeden, De leraren maken berichten klaar in het Engels en Hebreeuws en versturen die via WhatsApp en Youtube. Dank voor de moderne technologie.
Amira krijgt nog steeds onderwijs van Gila maar nu via de telefoon. Haar leven is zo moeilijk en haar huis mist bijna alle basisbehoeften, zelfs ramen, dat zijn gaten die in de betonnen muren zijn gehakt. Ze probeert ze zo goed mogelijk dicht te maken, met dekens enz. maar de regen, wind en het zand waaien toch naar binnen, net als insecten en slangen. Ze lijden allemaal onder de kou. Bid dat ze mag groeien in haar geloof en dat God haar noden wil verlichten.
De dameskring kan niet naar de Bedoeïenen toe maar de uitdeling van voedsel gaat wel door.
Heel wat gemeenteleden ontvangen geen salaris meer of hun uren zijn drastisch gekort. Hierdoor zijn er heel wat gezinnen die de huur bijna niet meer kunnen betalen en nauwelijks voedsel op tafel kunnen zetten. Gelukkig kan de gemeente hulp bieden.
We hebben elkaar gemist sinds maart, hoewel we middels Youtube en WhatsApp contact hielden misten we het persoonlijke contact. Eindelijk zijn veel van de door ons Ministerie van Volksgezondheid opgelegde beperkingen opgeheven. Het was geweldig om in Park Arad bij elkaar te zijn. Het was koud en winderig maar dat kon niemand schelen. Lof voor de Heere steeg in de wind omhoog.
Veel Bedoeïenenfamilies hebben het nu heel moeilijk. Niet alleen waar wij komen maar ook anderen die tot nu toe liever onafhankelijk wilden blijven. Zij verkeren ook in economische crisis. Dus daar wordt ook eten gebracht. En als we aankomen horen we: “Eten uit de hemel. Jullie zijn engelen van genade, de enigen die om ons geven!”
Ons magazijn wordt onder normale omstandigheden doordeweeks gebruikt voor meerdere doeleinden. Maar nu bijeenkomsten verboden zijn wordt het gebruikt als opslagplaats voor het extra bederfelijke voedsel en kleding die de Bedoeïenen heel hard nodig hebben. Toen we daar bezig waren ontdekten we dat het golfplaten dak in het achterste gedeelte van het gebouw gevaarlijk was geworden. Het was doorgeroest en lekte en stond op punt van instorten. Vanwege de bepalingen in ons huurcontract zijn wij verantwoordelijk voor reparaties. Gelukkig hadden we er het geld voor en ons team dat verantwoordelijk is voor het magazijn heeft uitstekend werk geleverd.
Ze profiteerden ook van het feit dat er niemand in het gebouw was om een broodnodige ruimte voor Sabbatschoolklassen maken. Wat een kale en zeer ongezellige ruimte was geweest, werd na een paar verflagen en een beetje decoratie een gastvrije plek, klaar om de terugkerende kinderen te begroeten. Er is zelfs warmte en airconditioning!
Dank aan iedereen die voor ons is blijven bidden in deze ongekende tijden. God zegenen u.
Kehilat Hasdey Yeshua

Naar alle artikelen