KEHILAT HASDEY YESHUA

Hier in Israël zijn we onverbiddelijk op weg naar nog een nieuwe verkiezingsronde omdat de huidige regering niets kan bereiken. Zelfs in Arad, de kleine stad die we zijn, zijn er politieke intriges.
Bovenop de politieke chaos is het grootste deel van de land nog steeds opgesloten, waardoor velen geïsoleerd zijn. Ze mogen hun dierbaren niet zien en raken in een depressie. Traditionele feestdagen zijn geannuleerd of ernstig ingekort. Kleine bedrijven zijn bijna failliet en de mensen zijn wanhopig. En toch wordt wetteloosheid vergoelijkt en zelfs aangemoedigd.Wat moeten we doen? In plaats van tanden knarsen en iets te mompelen over dankbaar zijn ondanks de omstandigheden, wordt ons in de Schrift verteld om onder alle omstandigheden dankbaar te zijn, zelfs te danken voor de omstandigheden. U moet het gedeelte uit ‘De Schuilplaats’ van Corrie ten Boom maar eens lezen waar ze haar zus Betsie leert om te danken voor de vlooien.
We zijn dankbaar dat we weer naar onze ontmoetingsplaats in het Nationaal park konden. Al was het maar voor één dienst! We hebben de stoelen uit elkaar geplaatst en afscheidingen tussen de secties geplaatst. Het was geweldig om elkaar weer te ontmoeten met een dak boven ons hoofd. We hoefden niet eens ID’s te overhandigen van de deelnemers. Maar, .. toen we de volgende week kwamen … het was heel mooi weer en het leek wel of iedereen die het hele jaar opgesloten had gezeten genoot van het nationale park. Het gebouw waar we onze dienst houden was helemaal leeg, dus we dachten dat we veilig waren. We begonnen met het opzetten van ons geluidssysteem. Toen kwam een erg gestreste werknemer tussenbeide op een niet zo aardige toon. We hadden het totale aantal toegestane mensen op het park overschreden en konden niet blijven. En we konden elkaar ook niet buiten in een ander park ontmoeten omdat we geen stoelen hadden meegenomen. Dus moesten we naar huis. Het was een uitdaging om in zo’n situatie dankbaar te zijn, maar het geeft ons de stimulans om te blijven zoeken naar een vaste plek voor de gemeente. We realiseerden ons dat we niet afhankelijk kunnen zijn van het nationale park omdat ze ons zonder kennisgeving kunnen wegsturen, en we kwamen er ook achter dat de overheid persoonlijke informatie eist van alle aanwezigen bij onze diensten daar, zogenaamd voor het opsporen van contacten als iemand ziek wordt. Velen van ons voelen zich daar niet op hun gemak bij, dus voorlopig zijn we terug bij de Sabbatberichten op WhatsApp en YouTube.
Bid voor ons dat we de goede plek vinden op de tijd die God behaagt.

Amara maakt deel uit van onze bedoeïenen jeugdgroep. Ze is de laatste tijd volledig emotioneel gebroken, in het besef dat haar familie niet van haar houdt. In feite behandelen ze haar vreselijk, als een vijand. Ze wil gewoon verlost zijn van die onaanvaardbare situatie en denkt dat trouwen haar beste oplossing is. Ze is in haar laatste jaar van de middelbare school en ze is het soort persoon dat gemotiveerd is om een betere toekomst voor zichzelf te zoeken. Sara heeft met haar gesproken en uitgelegd dat, als ze trouwt, vooral binnen haar stam, ze van de regen in de drup komt. Dit is niet alleen het probleem van Amara. Alle bedoeïenenmeisjes staan voor hetzelfde. Bid voor deze meisjes.

Velen van u hebben naar de situatie van Covid hier gevraagd. Onze “gevallen” in heel Israël lijken hoog. Dat verwijst natuurlijk naar positieve tests en die zijn notoir onnauwkeurig. We hebben een nieuwe coronavirus-tsaar, professor Nachman Ash, hij voorziet een derde lockdown in de toekomst. Kunnen wij dankbaar zijn voor de lockdowns? Het antwoord is JA! In tijden van gedwongen scheiding en eenzaamheid hebben Israëli’s de neiging om te zoeken naar online video’s over Jezus.
Dank dat u met ons meeleeft, Kehilat Hasdey Yeshua Arad

Naar alle artikelen