KEHILAT HASDEY YESHUA | Alternative levensstijlen?

Stelling nemen

In de wereld van vandaag wordt het steeds moeilijker om op te komen voor gerechtigheid en om te praten over zonde, vooral seksuele zonde, helaas, zelfs in veel kerken en gemeenten. Leiders willen niet worden gezien als beoordelaar van de levensstijlkeuzes van mensen, en geven er de voorkeur aan te benadrukken dat God een God van liefde is. Maar diezelfde liefhebbende God is ook heilig.

Moshe Ben Chaim (niet zijn echte naam), een van onze jonge leraren, gaf een moedige boodschap over dat onderwerp aan onze gemeente. Hoewel hij zachtaardig was, ging hij de kwestie niet uit de weg en presenteerde hij precies wat het Woord van God leert:

 God schiep ons naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. Er zijn maar twee geslachten! (Genesis 1:27)

Afwijkend seksueel gedrag wordt een “gruwel” genoemd, dus het is duidelijk niet te vieren, zoals de hele maand juni wordt gedaan. 

Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. (Leviticus 20:13)

Natuurlijk brengen we vandaag de dag geen mensen ter dood voor seksuele zonde, maar het is belangrijk om te beseffen dat deze “alternatieve levensstijlen” niet moeten worden geaccepteerd, genormaliseerd en vervolgens gevierd, zoals de radicale LGBTQ + -agenda vereist. Voor hen wordt de Bijbel beschouwd als “haatzaaien” en moet deze worden verboden.

God waarschuwt ons om ons niet te laten misleiden:

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?  (1 Korintiërs 6:9)

Bid alstublieft dat deze arme misleide mensen, die hier in Tel Aviv paraderen, bevrijd zullen worden van slavernij aan de zonde en naar Yeshua, hun Messias, zullen komen. 

In het “hol van de leeuwen”

Het begon allemaal als een normale, rustige donderdag. Een groep gemeenteleden nam onze minibus mee naar een Messiaans concert in Jeruzalem. Ze namen hun kinderen mee om van de avond te genieten. 

Kort voor vertrek hoorden ze geruchten dat twee rechtse extreem-ultraorthodoxe groepen van plan waren om te “protesteren” tegen het evenement. Beide groepen staan bekend om geweld tegen gelovigen. Er werd contact opgenomen met de ouders om te vragen wat ze wilden doen. Een vader antwoordde: “We komen uit Arad!” Alle kinderen waren aanwezig. Niemand bleef thuis uit angst.

Onze oudste, Joe, werd in de rug geslagen terwijl hij een negenjarige verdedigde. Het was een schok, maar daarna ging het goed met hem. Naast duwen, schoppen en slaan, bliezen de ultraorthodoxe jongeren hoge fluiten en hoorns heel hard rechtstreeks in de oren van mensen, in de hoop het gehoor van de concertgangers te beschadigen. Helaas wordt deze jonge mensen van jongs af aangeleerd om te haten. Ondanks het geweld was het concert een gezegende tijd van lofprijzing en aanbidding.

Bid alstublieft dat degenen die die avond rellen veroorzaakten, zich zullen realiseren dat ze tegen God vochten, zoals blijkt uit de kalme en goddelijke houding van degenen die ze aanvielen. En dat ze zich zullen bekeren en zich tot Yeshua zullen wenden.

Bedoeïenenrapport van Sara

“Ik heb lesgegeven aan de dames, eenvoudige verhalen uit het Nieuwe Testament over de wonderen van Jezus. De Heilige Geest heeft in hun harten gewerkt en de kracht van Yeshua geopenbaard en wie Hij is.” 

“Onze laatste les ging over opwekken van Jaïrus’ dochter die was gestorven en hoe Yeshua degenen die in het huis bijeen waren vertelde dat het meisje gewoon sliep … geloof alleen maar! En het meisje kwam weer tot leven.”

“Dat verhaal maakte een enorme indruk op de dames en ze begonnen hardop te zeggen hoe deze Man zo anders was dan alle anderen en dat Hij grote kracht in Zichzelf heeft. Langzaam komt het inzicht tot hen dat Yeshua meer is dan een mens, Hij is God. Dit is van de Heilige Geest.”

Bid alstublieft dat deze vrouwen hun leven aan Yeshua zullen wijden en bevrijd zullen worden van de ketenen van de Islam die hen binden.

Onze diepste dank aan u allen voor uw trouw aan ons. Jullie zijn echt partners van ons in onze bediening.

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad, Israël