Kehilat Hasdey Yeshua | Gebedsverhoring

De vijand gebruikt angst als een van de belangrijkste manieren om mensen te controleren en ze te onderwerpen aan hem. Hij wil ons fysiek, emotioneel en indien mogelijk, geestelijk verlammen. In de wereld van vandaag is er veel te vrezen…. oorlogen en geruchten van oorlogen, pandemieën, dreiging van wereldwijde hongersnood en economische ineenstorting.

Hoe moeten wij als gelovigen reageren? Jezus waarschuwde ons dat deze dingen zouden plaatsvinden. ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ (Joh.16: 33)

Gebedsverhoring bij de Bedoeïenen 

Sara, haar man Bishara en verschillende andere werkers gaan regelmatig op bezoek bij de bedoeïenenfamilies, om voedsel uit te delen, met ze te praten en zo relaties op te bouwen.  Ze vertelt:

“In maart vertelden we het verhaal van een vierjarig bedoeïenenmeisje dat doof was geboren. Mijn man en een andere werker baden voor haar. Er gebeurde niets ter plaatse, maar toen ze de volgende maand terugkwamen, rende de moeder opgewonden naar buiten om hen te ontmoeten. Het kleine meisje hoorde nu alles! Bishara ging onlangs op bezoek bij dezelfde familie en was verbaasd om het kleine meisje vrijuit te zien praten, als een normaal kind, alsof er nooit iets met haar was geweest.”

Bid alstublieft dat dit wonder andere leden van de stam (van wie de meesten familie van elkaar zijn) naar Yeshua zal leiden.

Nog een wonder- en gebedsverzoek. “We hebben het verhaal verteld van het paar dat vijf jaar niet zwanger kon worden en toen baden we voor hen en de vrouw werd zwanger en beviel van een jongetje. “Dit wonder heeft het hart van de broer van de man verzacht, die nu om gebed voor zichzelf en zijn vrouw vraagtZe willen graag nog een dochter.”

“Wat de kleine baby betreft. Er zijn nu een aantal maanden verstreken en de baby moet geopereerd worden aan een hernia. Maar elke keer als hij voor de operatie wordt ingepland, krijgt hij hoge koorts, waardoor de operatie onmogelijk wordt.”

Bid alsjeblieft voor de gezondheid van deze kleine jongen en dat zijn hernia snel zal worden hersteld.

Voedseltekort?

Moeten we vrezen voor dreigende voedseltekorten? In Israël importeren we vijftig procent van onze tarwe uit Oekraïne. Door de oorlog is het voorjaarszaaien voor het grootste deel uitgebleven. Dit zal voelbaar zijn in de herfst van dit jaar en daarna. Bovendien worden toeleveringsketens over de hele wereld verbroken, waardoor de invoer van vele soorten goederen wordt verminderd.

Wat moeten we doen?  Een aantal mensen in onze gemeente vond zonder overleg met elkaar dat ze voedsel moesten gaan bewaren. Sommigen begonnen kippenhokken te bouwen om kippen groot te brengen en anderen begonnen een deel van hun eigen voedsel te verbouwen, hoewel het moeilijk is in ons droge klimaat.

Waarom doen we dit en is het niet een beetje extreem? We ervaarden dat dit, omdat velen bewogen werden om hetzelfde tegelijkertijd te doen, een boodschap van de Heere moest zijn. En staan voorbeelden van in de Schrift.

De zonen van Issachar… Er wordt ons verteld dat deze mannen “het inzicht hadden wat Israël moest doen” (1 Kronieken 12: 32)

Bid alstublieft dat de Heere ons Zijn wijsheid zal geven, zodat ook wij zullen begrijpen en weten wat we moeten doen.

Nog een voorbeeld, dat van Jozef. Was Jozef een hamsteraar? Hij had een ernstige hongersnood voorzien en God had hem een plan gegeven. De Schrift zegt: Jozef sloeg zeer veel koren op, als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. (Genesis 41: 49)

En wat was het resultaat… ‘en begonnen de zeven jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood.’ (Genesis 41: 54). En door zijn “hamsteren” was hij in staat om zijn familie te redden.

Bid alstublieft dat ook wij door dit streven in staat zullen zijn om anderen te redden, zowel fysiek als geestelijk.

Wij danken u allen oprecht voor uw liefde en zorg voor ons. God zegene u!

In Yeshua,

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad