KEHILAT HASDEY YESHUA – geestelijke geboorte

 Elke ochtend nieuw!

“Door de barmhartigheden van de HEERE worden wij niet verteerd, want Zijn ontfermingen houden niet op. Ze zijn elke ochtend nieuw. Groot is Uw trouw!” Klaagliederen 3: 22, 23

Heel erg bedankt aan iedereen die heeft gebeden!

We prijzen God dat Ronit Ben Chaim (niet haar echte naam) op Erev Yom HaAtzmaut (vooravond van Onafhankelijkheidsdag) is bevallen van een gezond meisje.

In deze dagen waarin de vijand van onze ziel hard aan het werk is om het gezin te vernietigen en te voorkomen dat mensen baby’s krijgen, kunnen wij, die de Heere kennen, nog steeds zeggen:

“Zie, kinderen zijn een erfdeel van de HEERE, de vrucht van de moederschoot is een beloning. Als pijlen in de hand van een krijgsman, zo zijn de kinderen van iemands jeugd.” Psalm 127:3,4

Wat betreft het gat in het hart van de baby, moet Ronit over twee maanden op controle om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

Bid alstublieft voor volledige genezing van het hart van de baby.

Geestelijke geboorte…

Hila en Tohar (niet hun echte namen) zijn tienerzusjes. Ze zaten een tijdje geleden op onze catechisatie, maar besloten nu dat ze ondergedompeld (gedoopt) wilden worden. Ouderling Joe wilde er zeker van zijn dat ze er klaar voor waren en sprak eerst met ze over wat onderdompeling echt betekent. Het is niet alleen een overgangsritueel voor jonge mensen uit gelovige gezinnen, maar het betekent ware bekering, dood aan het oude leven en nieuw leven in de Messias.

Vervolgens stelde hij hun de volgende vragen en moedigde hen aan hun geloof openlijk te belijden ten overstaan van de andere aanwezigen:

  • Gelooft u dat Jesjoea stierf voor uw zonden, werd begraven, opstond uit de dood en opsteeg naar de hemel?
  • Is Jesjoea de enige weg naar redding?
  • Ben je van plan om jezelf aan Jesjoea toe te wijden, Hem te dienen en Hem de Heere van je leven te maken?

Elk van de jongedames antwoordde krachtig bevestigend en werd ondergedompeld.

Hun leven is niet erg gemakkelijk geweest. Hun moeder is een alleenstaande moeder en is al een aantal jaren gehandicapt. Niettemin heeft ze, ondanks financiële en gezondheidsproblemen, hen trouw thuisonderwijs gegeven en hen de liefde van God bijgebracht.

Bid alstublieft voor Hila en Tohar om door te gaan met de Heere en voor kracht en genezing voor hun moeder.

 Nog een gebedsverzoek…

Lael, een ander lid van dezelfde catechisatie en een vriendin van Hila en Tohar, is al maanden ziek, maar moet nog worden gediagnosticeerd.

Bid alstublieft dat ze op bovennatuurlijke wijze wordt genezen of dat de artsen op zijn minst wijsheid hebben voor een juiste diagnose en de juiste behandeling.

Bedoeïenenverslag van Sara….

Een dierbare vriendin uit Duitsland ging onlangs met me mee om een jonge bedoeïenenweduwe te bezoeken die we Khadija zullen noemen. Ze heeft twaalf kinderen, van wie de jongste net iets meer dan een maand oud is. Haar man verloor een maand eerder zijn leven tijdens gevechten in Gaza. Hij was een soldaat in de IDF.”

“De Negev-bedoeïenen zijn Israëlische staatsburgers, maar zijn niet verplicht om in het leger te dienen. Niettemin heeft deze familie hun kinderen geleerd om van Israël te houden, en ze wapperen zelfs met Israëlische vlaggen voor hun huis. Dit is natuurlijk hoogst ongebruikelijk, aangezien hun huis in een landelijk bedoeïenendorp ligt, niet in een grote stad. Terwijl wij er waren, zei Khadija’s zoon, die pas in de eerste klas zit, dat hij zijn opleiding niet wil voortzetten. Hij wil net als zijn vader het leger in.”

“Dit was zo inspirerend voor ons, en we willen deze dappere vrouw echt eren en zegenen. Bid alstublieft dat zij en haar familie worden voorzien van alles wat ze nodig hebben en dat ze Yeshua leren kennen. Khadija heeft ook diabetes. Bid alstublieft voor haar genezing.”

Een nieuw begin…

Liora is de dochter van een van onze gemeenteleden. Ze trouwde een aantal jaren geleden met een jonge man uit het buitenland en woont in zijn geboorteland. Ze hadden kinderen, maar al die tijd, omdat ze sterke gelovigen zijn, realiseerden ze zich dat hun echte thuis Israël is, en verlangden ze ernaar om hun gezin hier groot te brengen. Dus troffen ze voorbereidingen om terug te keren en pakten alles in, inclusief hun huisdier. Ze zijn erg toegewijd, omdat ze een enkele reis hebben gekocht.

Het is geen probleem voor Liora om onmiddellijk door de regering te worden geaccepteerd, omdat ze in Israël is geboren en getogen. Ze kan een ziektekostenverzekering krijgen en alles wat het gezin nodig heeft. Ze is ook in staat om te werken als het moet. Haar man moet echter door het Aliyah-proces gaan, wat de reden is dat we zo geheimzinnig zijn geweest over hun identiteit.

Bid alstublieft dat ze geen problemen zullen ondervinden met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor degenen die het niet weten…het Ministerie van Binnenlandse Zaken hier in Israël maakt het nog steeds extreem moeilijk voor Messiasbelijdende Joden om Aliyah te maken.

We zijn blij te weten dat jullie, onze lezers ons zo steunen! Moge God ieder van jullie zegenen.

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad, Israël