Kehilat Hasdey Yeshua | Joden redden?!

Deze maand kregen we twee keer bezoek van een aantal zeer verblinde leiders die denken dat ze rechtvaardig Gods werk doen.

Yad L’Achim is een anti-missionaire organisatie die als doel heeft om de Joden te redden van:

  1. De missie om in Jezus als de Messias te geloven.
  2. Onreinheid; Joodse vrouwen die getrouwd zijn met Arabieren.
  3. Het loskomen van de Joodse cultuur.

Het maakte deel uit van een inzamelingsactie in Arad en elders. Blijkbaar gaat het redden van Joden gepaard met luide protesten buiten messiaanse gemeenten (ze noemen ons ‘de missie’).

Ze hebben een brochure waar o.a. in staat: “Hoe zult u Joden redden?”

Een dertigtal van hen arriveerde bij onze gemeente en begon luid te zingen, te bidden en te vloeken. Sommige van hun kinderen waren erbij en zo leerden ze te haten en de gelovigen in Yeshua te vervloeken. Terwijl de kinderen van de anti-zendelingen zongen en vloekten, zongen onze kinderen nog harder lofzangen.

Wat we op dat moment niet wisten, was dat een deel van hun groep de oprit naar onze ontmoetingsplaats blokkeerde. Gelukkig waren de meeste van onze mensen al gearriveerd, maar maar we weten niet zeker of sommige laatkomers werden geïntimideerd en zich omdraaiden.

We konden de deuren van het zware metalen magazijn sluiten tijdens bij de demonstraties, en ze bleven niet lang, net genoeg om te laten zien dat ze iets deden tegen de gehate ‘zendelingen’. Ze moesten immers het geld verdienen dat ze inzamelden van degenen die werden verleid om bij te dragen.

Wat bedoelen we met verleid? Mensen die Joden redden wordt in de brochure beloofd dat ze het hoogste niveau van bescherming zullen verdienen voor hun lieve kinderen en voor al hun nakomelingen, afhankelijk van hoeveel ze doneren.

Het idee dat iedereen Gods gunst kan verdienen is absoluut onjuist, maar het is wijdverspreid onder ultraorthodoxe groepen. Volgens hen kan de meeste verdienste worden verkregen door gewaardeerde geleerden te betalen om te bidden bij de graven van dode rabbijnen.

Een gemeentelid kreeg een e-mail met de volgende inhoud. Het vraagt mensen om hun gebeden in te leveren en te betalen voor iemand om gebeden te zeggen, psalmen te reciteren en een kaars aan te steken bij het graf van deze specifieke rabbijn op een zeer gunstige dag. Dan zullen door de grote verdienste van de rabbijn de gebeden positief verhoord worden en zal de indiener verlossing ontvangen.

Wat een triest commentaar op de toestand van ons ‘religieuze’ volk. Hun ogen moeten worden geopend, zodat ze bevrijd kunnen worden van de slavernij van de vijand.

Bid alstublieft!

 

Dank aan u allen voor jullie trouwe gebeden!

Met liefde en waardering,

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad, Israël