KEHILAT HASDEY YESHUA | Verdriet over de zonde?

Ballingschap

De Joodse mensen waren teruggekeerd uit ballingschap in Babylon en waren klaar met de herbouw van de muur van Jeruzalem. Nu, op het Bazuinenfeest, werden zij voor Ezra, de Schriftgeleerde, bijeengebracht om de lezing van het Woord van God te horen. Terwijl ze luisterden, begrepen ze dat de reden dat hun vaderen gevangen waren weggevoerd, door de zonde was, ongehoorzaamheid aan God. Ze ervoeren een diep berouw. Maar hun leiders zeiden dat ze moesten stoppen met huilen omdat de dag heilig was voor de Heer.

Hun verdriet ging over in ‘de vreugde van de HEER’.

Verdriet over de zonde? 

Onze ultraorthodoxe broeders zijn zorgvuldig om de Joodse wet met betrekking tot “Taschlich” na te leven, het gooien van brood in een hoeveelheid water, als symbool dat God onze zonden in de diepten van de zee werpt. Helaas illustreert hun gedrag vaak hun gebrek aan begrip van zowel de ernst van de zonde als de nutteloosheid van de godsdienstige praktijk bij het verwijderen van de zonde. Het minutieus houden van de details van de Joodse traditie doet niets om het hart te veranderen.

Bid alstublieft dat God de ogen van de Ultraorthodoxen opent, haal ze uit wat in wezen een sekte is en openbaar Yeshua aan hen.

Eten delen met de behoeftigen

Elk jaar gehoorzaamt onze gemeente het Schriftuurlijke gebod om eten te brengen naar degenen voor wie niets is voorbereid (die dus geen eten hebben), met andere woorden, de behoeftigen onder ons. Of we geven voedselbonnen om hen in staat te stellen het feest met hun familie te vieren.

Bid alstublieft voor bemoediging en het levensonderhoud van onze behoeftigen, van wie sommigen bejaard zijn, chronische ziekten hebben, gehandicapt zijn of alleenstaande moeders zijn. Zovelen in Israël leven onder de armoedegrens, en dat geldt ook voor gemeenteleden. We helpen hen regelmatig met eten en onverwachte uitgaven. 

We helpen grote gezinnen en anderen die kosten voor een kinderkamp niet kunnen dragen door het voor hun kinderen te betalen om naar Messiaanse kampen te gaan. Dit is vooral belangrijk voor tieners die binnenkort te maken krijgen met legerdienst. Dit jaar hebben een aantal tieners een kamp in de Negev meegemaakt en ze vonden het geweldig. Ze combineerden studie van het Woord van God, gezamenlijke aanbidding en.. veel plezier.

Bid alstublieft dat onze jongeren tot een levende relatie met hun God komen.

Bedoeïenenrapport van Sara

“We hebben al eerder verteld hoe verbazingwekkend het is dat de mensen waar we naar toe gaan openstaan voor het gebed. Als we het dorp binnenkomen, rennen ze naar ons toe, vragen om gebed voor hun behoeften, en ze staan daar instemmend knikkend. Onlangs hebben we iets ongelooflijks meegemaakt.”

“Veel mensen komen naar ons toe in het dorp, maar niet de zeer conservatieve, zeer religieuze moslims. Onlangs trouwde een 19-jarige vrouw, die we Nadia zullen noemen, met haar neef. Beiden komen uit conservatieve families die zich strikt aan de wetten van de islam houden en haar familie doet er alles aan om ook de tribale wetten te gehoorzamen.” 

“Haar man behandelde haar wreed en respecteerde haar helemaal niet. Hij zag haar gewoon als zijn eigendom en een hulpmiddel om te doen wat hij wilde. Ze bespraken nooit iets; Hij nam alle beslissingen. Hij vermeldde haar naam niet eens op zijn mobiele telefoon. Toen ze met hem over de situatie probeerde te praten, werd hij boos. Uiteindelijk kon ze het niet meer verdragen en verliet ze hem en ging terug naar haar familie. Ze wil niet terug naar haar man en wil er met niemand over praten, ondanks het feit dat ze zwanger is. Het geheel is gewoon te zwaar voor haar.”

“Ik ontmoette de moeder die uitlegde wat er aan de hand was en ik vroeg of ik Nadia kon ontmoeten en voor haar kon bidden. Wat ik niet wist, was dat Nadia koppig weigerde met iemand te praten. Opmerkelijk genoeg, toen ik bij haar huis aankwam, stemde ze ermee in om me te ontmoeten en stond ze me toe om voor haar te bidden. Niet alleen dat, toen haar moeder me naar de auto vergezelde, zei ze dat Nadia’s gezicht plotseling was veranderd, alsof er een lampje in haar ging branden. De moeder gaf me haar telefoonnummer, zodat ik contact kon opnemen om te horen hoe het met haar ging.”

Bid alsjeblieft voor Nadia…

“Werken met de bedoeïenen is extreem moeilijk. Ze zijn doodsbang om de islam te verlaten en Yeshua te omarmen. Het kan gevaarlijk voor hen zijn, omdat van familieleden bekend is dat ze degenen vermoorden die zich van hun religie afkeren. Dus zelfs degenen die gelovig worden, vertellen het aan niemand, zelfs niet aan broers en zussen, ouders of hun beste vrienden”.

Bid alsjeblieft dat degenen die Yeshua in hun leven willen accepteren de moed zullen hebben om dat te doen.

Onze gemeenteraadsverkiezingen komen eraan op 31 oktober.

Bid alstublieft voor een overtuigende overwinning voor onze huidige burgemeester, Nisan Ben Hamo.

Tot slot willen we jullie, onze lezers, zegenen met de oude woorden

‘De HEERE zegene u en behoede u;

De HEERE laat Zijn aangezicht over u schijnen,

En zij u genadig;

De HEERE verheft Zijn aangezicht over u,

En geve u vrede.” (Numeri 6:24-26)

 

In de Naam van Yeshua, onze Vredevorst,

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad, Israël