KEHILAT HASDEY YESHUA – Ware liefde

Ware liefde

“Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden”. (Johannes 15:13)

Ware Liefde is moeilijk te vinden in de wereld van vandaag.

Wat doorgaat voor liefde is vaak niets meer dan zelfbevrediging. Hetzelfde geldt of het nu gaat om relaties tussen mensen of een relatie met God. Zelfs in moderne kerken en gemeenten kan “aanbidding” de neiging hebben zich te concentreren op gevoelens in plaats van op de Heere Zelf.

Ware Liefde is opofferingsgezind, bereid om je leven te geven, niet egocentrisch. Dat is het soort liefde waar we het in deze nieuwsbrief over willen hebben.

IDF-soldaten worden opgeroepen om dagelijks hun leven te geven voor het land waar ze van houden. Luister alsjeblieft naar dit ontroerende lied. Het is geschreven om het volk van Israël en onze soldaten te sterken en te bemoedigen. Woorden zijn in het Hebreeuws met Engelse teksten eroverheen.

https://youtu.be/M5bbdh23iOM?si=eJPxA9rHpRp2jJ2w

Bid alstublieft voor de bescherming van onze IDF-soldaten.. en dat velen zich tot Yeshua aangetrokken zullen voelen. Ook dat de soldaten die gelovig zijn, een licht zullen zijn voor hun gelijken.

Bedoeïenen Rapport… Liefde is naaimachines?

Van Sara…“Jarenlang hadden we een visie om de bedoeïenenvrouwen te leren naaien, items te maken om te verkopen, zodat ze zich nuttig en gewaardeerd konden voelen.”

“Wonder boven wonder begon het project deze week toen, midden in de oorlog, een groep Koreaanse gelovigen arriveerde, met vier naaimachines. Vervolgens gaven ze geduldig les aan zowel jongere als oudere vrouwen.”

“De glimlach op de gezichten van de vrouwen was ongelooflijk mooi en hun ogen gloeiden toen ze een nieuwe vaardigheid leerden. Maar het ging veel dieper dan alleen leren naaien. Ze voelden de aanwezigheid van God in de liefde die de Koreaanse vrouwen toonden.”

Bid alstublieft dat door deze liefde, die onbekend is in de islam, deze bedoeïenenvrouwen Yeshua zullen leren kennen.

Van Bishara.. (we kondigden in onze vorige nieuwsbrief aan dat Bishara nu fulltime werkt onder de bedoeïenen).

“Ik wilde jullie allemaal bemoedigen dat onze God altijd aan het werk is. Hij slaapt niet.”

“Op een dag, toen ik ons centrum verliet, gooide plotseling een man zich bijna op de motorkap van mijn auto omdat hij zo blij was me te zien. Eerst herkende ik hem niet, maar toen herinnerde ik me dat hij Ali was, die een wonder van genezing had ontvangen toen we voor hem baden. We hebben hem toen een Nieuw Testament in het Arabisch gegeven.”

“Hij en ik hadden toen het meest geweldige gesprek. Het bleek dat hij het Nieuwe Testament las dat we hem gaven, maar het niet helemaal begreep. Ik legde uit over Yeshua en hij luisterde aandachtig en blij. Ik nodigde hem uit in ons centrum, maar opmerkelijk genoeg was hij daar al gestopt toen hij in Arad was. Sara wist op dat moment niet wie hij was.”

“Sprekend over het Centrum, riep hij uit dat de plaats vol licht en vrede was.”

“Hij gaf me toen zijn telefoonnummer en zei dat hij contact wilde houden. Dit alles was geen toeval. Het was door God gepland. Ik geloof dat Ali’s hart zacht is en vruchtbare grond is voor het Goede Nieuws.”

Bid alstublieft voor Ali’s redding.

Liefde is onbaatzuchtig dienen. Nechama en haar man, Ezra (niet hun echte namen) zijn al heel lang lid van onze gemeente. Hun eigen kinderen zijn volwassen en het huis uit, maar ze zijn gastvrij gebleven en nodigen nieuwe mensen uit in de gemeente, bezoekers en zelfs vreemden, voor maaltijden.

Toen veranderde alles! Nechama’s moeder, die bij haar en Ezra woont, werd erg ziek en arbeidsongeschikt. Nechama, verpleegster van beroep, vond dat ze haar moeder moest eren door voor haar te zorgen.

Haar moeder is niet gelovig en is een zeer moeilijk en veeleisend persoon. Niettemin heeft Nechama haar dag en nacht onbaatzuchtig en liefdevol verzorgd, terwijl zij nog steeds maaltijden voor Ezra bereidde. Ze is al weken niet thuis geweest. Het werk is vermoeiend omdat haar moeder haar elke nacht meerdere keren wakker maakt. Maar zij en Ezra zijn niet ontmoedigd, wetende dat God in staat is om iedereen te bereiken, hoe koppig of negatief ze ook zijn.

Bid alstublieft met hen voor de redding van Nechama’s moeder.

Liefde is trouw je deur en je hart openen voor onze jeugd. Moshe Ben Chaim en Ronit blijven regelmatig jongerenbijeenkomsten bij hen thuis organiseren. Werken met jongeren is zowel uitdagend als lonend.

De activiteiten breiden zich langzaam uit naar de gemeenschap, uiteraard met toestemming van alle ouders.

Bid alstublieft voor de vrucht van deze bijeenkomsten, en denk alstublieft aan Ronit, wiens nog ongeboren baby een gaatje in haar hartje heeft.

Tot slot een herinnering dat de grootste liefde van allemaal Gods liefde is. Dit lied is er een dat we in de gemeente zingen. Het heet “Welke liefde is dit?”

https://www.youtube.com/watch?v=MYAEa4LPSA0

We houden echt van u en waarderen ieder van jullie, onze lezers, die trouw naast ons staan in gebed terwijl we onze God hier in Arad dienen.

 

In Yeshua, die de belichaming is van Gods liefde,

Kehilat Hasdey Yeshua, Arad, Israël

Zie hieronder!!

Droevig nieuws!

Toen we de nieuwsbrief van januari verstuurden, hadden we vanwege de oorlog geen idee of er burgemeestersverkiezingen zouden worden gehouden, en wisten we niet wanneer die zouden zijn. Ze werden gehouden op dinsdag 27 februari.

Helaas verloor onze geliefde burgemeester, Nisan Ben Hamo, van Yair Maayan van Likud. Maayan “sloot een deal” met de Hassidei Gur.

Er zijn veel redenen voor wat er is gebeurd. Er waren te veel partijen die meededen aan de verkiezingen die de seculiere stemmen verdeelden, en er was apathie en vermoeidheid van de kant van het electoraat. Vijfenveertig procent van de kiesgerechtigden kwam niet stemmen. Maar, het meest onheilspellende, de Gur stemden als een blok. Ze doen wat hun rebbe hen zegt te doen, inclusief op welke kandidaat ze moeten stemmen.

Hoe ziet de “deal” met de Gur er uit? Moeilijk te zeggen, behalve dat het niet veel goeds voorspelt voor de Messiaanse gemeenschap of voor de stad Arad. Daarom vragen wij u om te bidden:

  • dat onze gemeente in staat zal zijn om ongestoord te blijven samenkomen als gevolg van “demonstraties” en dat er geen “demonstraties” zullen zijn bij de huizen van onze leden
  • dat onze stad niet zal worden teruggestort in de “donkere eeuwen” van ultraorthodoxe minachting voor de wet
  • voor de redding van Nisan en zijn gezin.

Hij geeft zichzelf de schuld van wat er is gebeurd. We schreven hem om hem te vertellen hoeveel we hem waarderen en alles wat hij voor deze stad heeft gedaan en hoeveel we van hem en zijn familie houden. Omdat alles wat God doet een doel heeft, bidden we dat deze teleurstelling en de uitstorting van liefde van de gelovigen hen naar Yeshua zal trekken.

De dag na de verkiezing plaatste een van onze leden deze tekst in onze WhatsApp-groep:

“Gezegend zij de naam van God tot in alle eeuwigheid, Want wijsheid en macht zijn van Hem.

En Hij verandert de tijden en de seizoenen; Hij zet koningen af en verwekt koningen;

Hij geeft wijsheid aan de wijzen. En kennis voor hen die verstand hebben.”

(Daniël 2: 20,21)

Heel erg bedankt voor uw zorg voor onze gemeente, uw liefde voor Israël en uw voorspraak voor onze stad.