Kehilat Hasdey Yeshua | Wonderen voor Mahmud

Bedoeïenenrapport

Sara had heel goed nieuws om met ons te delen:

“Een paar dagen geleden verscheen Mahmud (niet zijn echte naam), een van de bedoeïenen werkers op ons renovatieproject, plotseling depressief, zo erg zelfs dat hij niet kon eten. Toen ik hem vroeg wat er aan de hand was, stortte hij zijn hart voor me uit en zei dat het een enorme puinhoop is tussen hem en andere mannen in zijn familie. Ze willen dat hij samen met hen vecht tegen een ander gezin, maar dat wil hij niet. Hij is het niet eens met hun gewelddadige levensstijl, wetende dat het in de toekomst gevaar zou veroorzaken voor zijn kinderen.”

De anderen leggen een enorme druk op hem en zeggen, dat als hij zich niet bij hen aansluit, hij geen echte man is, dat hij zwak is, dat hij als een vrouw is.”

“Ik vertelde hem dat we gingen bidden, zonder hem te vragen of hij het er wel mee eens was.”

“Mijn man, Bishara, legde zijn hand op Mahmuds schouder en de rest van ons namen eveneens deel. Mahmud ging daarna weer rustig aan het werk.

“De volgende dag zagen we dat zijn gezicht compleet veranderd was. Hij leek gelukkig en in vrede en zijn ogen gloeiden. Hij vertelde ons dat, omdat we voor hem baden, het probleem op de een of andere manier was opgelost. Hij zei ook dat toen hij het gebed hoorde, hij voelde dat Bishara rechtstreeks tot God sprak, dat God voor ons stond en dat God onmiddellijk antwoordde.

“Dit is onze grote God! Halleluja! Hij kalmeert de stormen van het leven.”

Bid alstublieft dat Mahmud deze ongelooflijke ervaring van verlossing zich eigen zal maken, zodat het zal uitmonden in het reddend geloof in Yeshua.

In onze laatste nieuwsbrief schreven we ten onrechte dat ons bedoeïenenwerk ook deel uitmaakt van Barnabas. Ze werken wel samen met Barnabas maar hebben hun eigen Israëlische non-profit, “Barnaba – Israël”. Als u hen wilt helpen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Sara op sara.barnaba@hotmail.com

Mogelijk ongelofelijk antwoord op gebed 

De Schrift zegt: “Ik, de HEERE, zal het op zijn tijd bespoedigen.” Jesaja 60:22

Velen van jullie weten dat we al jaren bidden voor een permanent thuis voor onze gemeente. En we hebben ernaar gezocht en gespaard. Maar tot nu toe zijn we niet succesvol geweest.

Misschien is het nu zover. We kunnen niet veel details geven, maar we vragen je om alsjeblieft te bidden. Dit is wat we kunnen onthullen, om te laten zien hoe ongewoon en misschien wonderbaarlijk dit is.

Een ondernemer wil onroerend goed verkopen in een in een aantrekkelijk deel van de stad en nam contact met ons op. Het kan perfect aan onze behoeften voldoen, maar voordat we een toezegging doen, moeten we eerst een deel van de constructie op het terrein controleren of de bouwregels wel in orde zijn. 

Bid alstublieft dat de Heer ons Zijn wijsheid geeft!

Diepe Wortels

Anti-missionaire organisaties zoals Yad L’Achim, die af en toe buiten onze bijeenkomsten komen protesteren, zeggen graag dat Messiaanse Joden een recent fenomeen zijn in Israël, een gevolg van missionaire activiteit hier in het land. En het is natuurlijk hun missie om het te bestrijden. Maar is dit wel zo?

Vandaag vertellen we je graag het verhaal van de Ben Chaim familie (alle namen zijn veranderd). Een van de jongere leden van die familie, Moshe en zijn vrouw Ronit zijn relatief recent verhuisd naar een nabijgelegen gemeenschap en zijn daar bezig met het bouwen van een huis. We verwelkomden hen graag in onze gemeente.

Moshe’s grootvader kwam in 1928 uit Bulgarije.

Vanwege zijn diepe geloof in Yeshua wist hij dat dit land zijn thuis was en dit was waar hij zijn gezin zou opbouwen.

Zijn vrouw, Moshe’s grootmoeder, was ook gelovig, net als haar moeder. Ze arriveerde in Israël in het midden van de jaren 1940.

De familie is groot geworden en bestaat nu uit ten minste vijf generaties zeer getalenteerde Israëli’s. Moshe zelf is een van de acht broers en zussen, en er zijn veel neven en nichten. Allen, in elke tak van het gezin, wordt geleerd een sterk Bijbels geloof in Yeshua te hebben. Niemand wordt echter in het geloof geboren. Ieder afzonderlijk moet wedergeboren worden.

Mosjé vertelt over zijn eigen ervaring:

“Ik nam op mijn veertiende de beslissing om Yeshua te accepteren als mijn Messias in het kinderkamp. Maar gedurende de hele middelbare school was mijn geloof strikt theoretisch.”

“Ik heb een speciaal programma doorlopen waarin ik voor mijn legerdienst naar de universiteit van het Technion ging. De IDF wil graag een aantal militairen die vooraf getraind zijn in diverse technische vakgebieden. Het was toen ik op de universiteit zat dat ik besloot dat ik het beu was om half in de wereld te leven, en op mijn negentiende ging ik me echt inzetten voor de Heer en werd ik gedoopt.”

“Beetje bij beetje begon ik te adviseren en te onderwijzen in het jeugdwerk en ook om jonge soldaten te bereiken. Voordat ik naar Hasdey Yeshua kwam, was ik jeugdleider in een plaatselijke gemeente buiten Jeruzalem.”

“Nu geven we nog steeds les op Messiaanse soldatenconferenties en zoeken we ook naar manieren om God hier in de gemeente te dienen. We genieten ervan om deel uit te maken van het aanbiddingsteam. Ik geef ook om de beurt les aan de kinderen van de gemeente op sjabbat.”  

Bid alstublieft dat Moshe en Ronit van dag tot dag door de Heer zullen worden geleid om geestelijke vervulling te vinden in hun nieuwe situatie, en op een praktisch niveau in staat zullen zijn om hun huis snel te voltooien. 

Wij danken u allen voor uw trouwe gebeden voor ons. Het is omdat u achter ons staat dat we ons werk kunnen voortzetten. 

Met liefde en waardering,

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad, Israël