KEHILAT HASDEY YESHUA

Sinds de stichting van de gemeente in 2000 is er veel gebeurd.
Een mooi voorbeeld daarvan is Rina.
Nadat ze de Heere Jezus had leren kennen voelde Rina de roeping om volgelingen te maken, allereerst onder haar eigen Joodse mensen dacht ze.
Maar langzamerhand kwam ze er achter dat ze aangetrokken werd tot het werk dat we onder de Bedoeïenenvrouwen doen.
Zo geeft ze nu Bijbelstudie, waarbij Sara dat in het Arabisch vertaalt. Het is onlangs Arabische Moederdag geweest en tijdens die les lag de focus er vooral op om de dames te leren begrijpen dat God van ze houdt en dat is heel vreemd voor Moslima’s.
Rina was met Gila, een vrouw uit onze gemeente die ook Arabisch spreekt, bij een radeloze Bedoeïenenfamilie. Zij maken deel uit van een andere stam die in een ander stadje in de buurt wonen.
Hun woonomstandigheden zijn vreselijk omdat de vrouw ‘technisch’ gescheiden is. Dat betekent dat de man met een andere vrouw is getrouwd. Deze moeder en haar kinderen ontvangen weinig steun van haar ‘ex-man’ hoewel ze wel op het land van zijn familie wonen. Vanwege de geringe steun is er bijna niets in huis. Rina en Gila besloten om hier hulp te bieden, materieel en geestelijk. Tot hun verrassing ontdekten ze dat veel van de Bedoeïenen die hier wonen van oorsprong Joods zijn.
Zo kan Rina, via een omweg, dan toch aan haar roeping om volgelingen onder haar eigen mensen te maken, voldoen.
Het bericht dat je een chronische ziekte hebt die niet is te genezen kan heel traumatisch zijn en het is waarschijnlijk dat velen van u dit herkennen. Maar houd moed, God is nog niet klaar met u! Hij is in staat zowel te genezen als de omstandigheden te veranderen, (zelfs als die negatief lijken), ter ere van Hem en tot redding van de mensen om ons heen. Een vrouw uit een gemeente bleek een zeldzame ziekte te hebben die voornamelijk voorkomt bij de Ashkenazische Joden, bij sommige buren en kennissen in Arad. Ze aanvaardde dat God alles aanwendt ten goede, hoewel dat niet altijd voor ons lichamelijke welstand geldt. Ze ging God prijzen voor de ziekte. Blijdschap verving haar aanvankelijke droefheid! Spoedig gingen er meer deuren voor haar open en kon ze haar geloof delen met buren en vrienden die hetzelfde ondergingen als zij. Bij God gebeurt niets bij toeval. Wilt u bidden dat deze evangelisatie vrucht mag dragen?
Het werk gaat door onder de Bedoeïenen. Na een les over het licht der wereld bleef Rashida achter om vragen te stellen.
We gaven haar de MP3 Bijbel, deze vrouwen kunnen niet lezen, maar het Woord van God komt ook tot ons door te luisteren.
We zijn blij dat er meer Bedoeïenenvrouwen naar de diensten komen. Wij vragen u te bidden dat de Bijbelstudies kunnen starten.
Kehilat Hasdey Yeshua

Naar alle artikelen