LIGHT OF LIFE

Ook dit voorjaar hebben we weer evangelische bijeenkomsten gehouden. Zoals altijd waren er ook nu weer niet-gelovigen die het Goede Nieuws mochten horen. Wilt u bidden voor de voortzetting van Gods werk met hen en voor hun redding?

Afgelopen najaar moest Baruch het leger in. Behalve Baruch dienen er nog een jonge man en een jonge vrouw uit de gemeente in het leger. We zijn blij dat er jonge mensen zijn die in Jezus geloven en hun getuigenis vrij kunnen uitspreken. Wilt u voor de gelovige soldaten bidden, voor onze jonge mensen, voor hun geestelijke groei, voor bescherming en dat God voor ze zorgt?

Het kinderwerk gaat door. Van de winter hebben we cd’s met de film ‘Super Book’ in het Hebreeuws aangeschaft en daarnaast een boek voor de leidinggevenden en kleurboeken met scènes uit de film. Wilt u ook voor dit kinderwerk bidden?

We zijn verder gegaan met het rondsturen van de drie gepubliceerde boekjes uit de serie Boek bij Boek, Dag na Dag. Bijna alles is naar de lezers gegaan. Het volgende boek, gebaseerd op de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze is gecorrigeerd en wordt klaargemaakt voor publicatie. Het vijfde deel, de brief aan de Hebreeën is klaar. En dan is er verder een boek in voorbereiding over de profeet Daniël.

Onze gemeenteleden Vladimir en Svetlana zijn na vele operaties weer thuis, na het auto-ongeluk, dat ze hadden. Vladimir moest nog een neurochirurgische operatie ondergaan. Bid dat ze weer volledig mogen herstellen en dat God er in voorziet dat ze hun bediening voort kunnen zetten.
Samuel Lichtman

Naar alle artikelen