LIGHT OF LIFE

 

De zomer in Israël ging voorbij onder de aanhoudende pandemie. Omdat we elkaar niet persoonlijk konden ontmoeten, hielden we twee keer per week diensten op ZOOM. Daarnaast kwamen we meerdere keren per week samen op Skype voor gezamenlijk gebed. Toen in de eerste helft van juli de beperkingen tijdelijk waren opgeheven zegende de Heere ons met de mogelijkheid om twee diensten te organiseren. We hadden de eerste bijeenkomst in het kerkgebouw. Alles bij elkaar waren we in staat om de Heere te verheerlijken, de prediking van het Woord van God te horen en te bidden. De volgende dienst was buiten. We bezochten het Tel Dan National Park, in het noorden van Israël, op de grens met Syrië en Libanon. We gingen door de plaatsen die in de Bijbel worden genoemd, zagen interessante archeologische opgravingen waar de oude stad Leshem (Jozua 19: 47-48) ooit was en hielden een dienst in een pittoresk deel van het park. Het was een goede tijd van gemeenschap en om het evangelie met ongelovigen te delen. We vragen u te bidden voor de bekering van degenen die over Jezus hoorden, dat hun verlangen zal zijn om Jezus te leren kennen.

Onze plannen voor de herfst
We hopen dat in de herfst de strikte beperkingen geleidelijk zullen worden opgeheven en dat we niet alleen op afstand, maar ook persoonlijk bij elkaar kunnen komen in ons Huis van Gebed.
In de planning hebben we evangelisatiebijeenkomsten tijdens de herfstvakantie opgenomen. Dit jaar vinden ze plaats op 19, 20 september, (Rosh Hashana), en 3 – 10 oktober (Soekot).

De Zondagsschool
Ondanks het feit dat we niet weten hoe de situatie zich in de toekomst zal ontwikkelen en wat de beperkingen zullen zijn, zijn we in augustus al begonnen met het voorbereiden van lessen voor onze kinderen. Omdat we ervaring hebben met communicatie via ZOOM, zijn we van plan het in de toekomst te blijven gebruiken en kinderen niet alleen in het weekend, maar ook doordeweeks er aan te laten deelnemen. We hopen natuurlijk dat we door kunnen gaan met de catechese in het kerkgebouw en bereiden de nodige lessen al voor. In de herfst zullen we onze lessen voor jongeren en de voorbereidingen voor de doop voortzetten, we zijn van plan die in november te houden. Ook hiervoor vragen we uw gebed. De strikte quarantaine die aan het begin van de pandemie werd opgelegd, heeft duizenden mensen werkeloos gemaakt. Velen van hen bleven achter zonder levensonderhoud. De hulp die door de staat wordt geboden kunnen de verliezen niet voldoende compenseren. Bovendien leidde de opheffing van de beperkingen na de eerste golf van de verspreiding van het virus tot een tweede, nog formidabelere golf. We gebruiken alle kansen die de Heere ons geeft om te evangeliseren in deze omstandigheden en we hopen heel erg dat veel mensen zullen leren over Gods gerechtigheid en genade en Jezus zullen accepteren als hun Heer en Redder. Wilt u bidden voor Gods verlossingswerk in ons land, voor genezing van zieken, voor wijsheid voor de doktoren en voor het juiste begrip van de situatie voor al degenen die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming op het gebied van gezondheidszorg en economie?
We weten dat u, onze vrienden, in soortgelijke omstandigheden verkeert, en we blijven voor u bidden. Om hulp van de Heere, om kracht en volharding bij de komende beproevingen.
Moge de Heere ons allemaal gebruiken voor de glorie van Zijn genade, grootheid en liefde! Prijs Zijn naam.

Samuel Likhtman ,
Light of Life Gemeente

Naar alle artikelen