Dank voor uw gebeden. We ervaren uw liefde en zorg bij alle uitdagingen van Covid-19. Dank aan God Die onze gebeden verhoorde. Blijft u s.v.p. bidden voor de redding van Israël, voor groei en versterking van het Lichaam van de Christus in ons land, voor Gods leiding en bescherming van Zijn kerk.

Al jaren laten we u in onze eerste brief van het jaar weten wat de resultaten van de kerkelijke activiteiten van het afgelopen jaar zijn. We wijken ook nu niet af van die traditie. In 2020 zijn we driemaal in volledige lockdown geweest. Verschillende broeders en zusters uit onze kerk leden aan Corona. Vanwege de pandemie waren we genoodzaakt het format van onze diensten vanaf maart te wijzigen in ZOOM en Skype. We konden 86 diensten houden. Daarnaast werden er 4 keer per week gebedsbijeenkomsten gehouden en wekelijks kwamen een jeugdgroep en bijbelstudenten samen voor hun clubs.
– We ontvingen $ 35.000 aan lidmaatschapsdonaties.
– De Heere God maakte het mogelijk dat we het Evangelie met niet-christenen konden delen. Enkelen namen later deel aan de diensten via ZOOM. We blijven proberen om ze persoonlijk te ontmoeten en met ze in gesprek te blijven. Bid alstublieft voor onze nieuwe vrienden, zodat de Heere het verlangen in hun hart legt om zich te bekeren en Jezus te aanvaarden als hun Persoonlijke Heere en Redder.
– In januari was de lijst met mailadressen gereed voor de dagoverdenkingen uit ‘Boek voor Boek’ en ‘Dag na Dag’ uit de brieven van Johannes en we zijn een nieuw boek begonnen over de profeet Jesaja.
– Misschien is het mogelijk dat we met Pasen en Pinksteren weer bijeen kunnen komen en dat we de niet-gelovigen er voor uit kunnen nodigen. Bid alstublieft voor ons om wijsheid bij het voorbereiden en organiseren van deze bijeenkomsten en om Gods zegen.
– In de wintermaanden kwamen de jongeren samen en bereidden zich voor op de doop. Ze konden met hun soortgenoten uit andere kerken communiceren via virtuele bijeenkomsten georganiseerd door het Ministerie van Jeugd “Netiva”. De kinderen konden hun wekelijkse bijbelschoollessen online volgen.
– In februari kreeg een gezin uit de gemeente een zesde kindje. We hopen haar als de quarantaine beperkingen zijn opgeheven te kunnen opdragen. Een zuster uit de gemeente heeft een kwaadaardige tumor en krijgt nu chemotherapie. Bid voor de artsen die haar behandelen en voor de familie die om haar heen staat.

Dank voor uw gebeden om de diverse kerkelijke activiteiten voor de jongere generatie mogelijk te maken en we vragen u te bidden voor ouders en hun geestelijke groei, voor het opvoeden van kinderen in liefde voor God en Zijn Woord, voor de overwinning van alle uitdagingen die door de pandemie zijn veroorzaakt.
Laat er wijsheid zijn voor degenen die beslissingen moeten nemen met betrekking tot het weer openstellen van het openbare leven.
We blijven bidden voor u allemaal en danken u voor uw zorg en aandacht.
Samuel Lichtman