LIGHT OF LIFE

De Heere zegende ons zodat we onze samenkomsten weer op de oude voet konden houden. We moesten wel voldoen aan de eisen van het ministerie van Volksgezondheid en zo konden we in april voor het eerst sinds juni 2020 weer bij elkaar komen. We vierden het Avondmaal, en in de preek gingen we verder met de studie over de betekenis van de verlossende werk van Jezus Christus. We bleven wel via Zoom uitzenden voor degenen die niet naar de dienst konden komen en voor onze vrienden in het buitenland. We zijn van plan om dat ook te blijven doen. Dank aan onze vrienden die ons hebben geholpen om de nodige apparatuur aan te schaffen. We plaatsen opnames van de diensten op onze site en iedereen kan ernaar luisteren. We hebben ervaring opgedaan met het gebruik van nieuwe technologie. Deze kunnen we gebruiken om het Woord van God te prediken, voor gemeenschappelijke gebeden en voor evangelisatie. Blijft u alstublieft bidden voor de nog niet-geredde mensen, die het Goede Nieuws wel hebben gehoord tijdens onze samenkomsten en tijdens persoonlijke ontmoetingen. Dat de Heilige Geest hun harten opent en ze de waarheid laat zien. We konden ook weer diensten buiten houden. De eerste keer was dat in Samaria. We bezochten de berg Ebal. Jozua bouwde daar een altaar. (Jozua 8: 30, 31) Omdat het gebied waar het altaar staat en de toegang er toe onder ‘zone B’ valt kregen we militaire begeleiding. We kregen een officier en een paar soldaten mee en hadden de gelegenheid om van ons geloof in de Heere Jezus te getuigen en om vragen te beantwoorden. De oorlog heeft opnieuw laten zien dat mensen niet in vrede kunnen leven als ze de vrede van God niet in hun hart kennen. Tijdens het Pinksterfeest was de dienst weer via Zoom omdat het te gevaarlijk was om in de “Baptist Village’ samen te komen. Gelukkig gebeurde er niets tijdens de dienst maar direct na het einde van de dienst werd de stilte verbroken door een luchtaanvalsirene. Gelukkig is er niemand van de gemeente geraakt door de bommen. We hebben gebed nodig voor ons land, voor Gods wil en leiding en voor de voortzetting van Gods heilswerk onder vertegenwoordigers van de strijdende partijen. Nu de beperkingen met betrekking tot de epidemie zijn opgeheven kunnen de jeugdconferenties weer plaatsvinden. We hebben de plannen voor de komende maanden ontvangen van ‘Netivah’ en we hopen dat de jonge studerende mensen en diegenen die in militaire dienst zijn weer bij elkaar zullen komen om hen te helpen op de weg naar de volwassenheid en gelovige relaties te ontwikkelen tussen jonge gelovigen in ons land. Na een jaar konden de kinderen de Bijbelschoollessen weer volgen. Hun vakanties worden ingekort en de vakantiekampen mogen niet doorgaan vanwege het gevaar dat ze geïnfecteerd zullen worden. Wilt u voor ze bidden? We bereiden ons voor op het redigeren van nieuwe boeken uit de serie ‘Boek bij Boek’, ‘Dag bij Dag’, het boek Job, Daniel, de brieven van Johannes en het publiceren van een verzameling van dagelijkse preken uit de brief aan de Efeziërs. De zuster uit de gemeente dankt u voor het gebed voor haar herstel. Ze mocht haar geloof uitdragen aan de dokters die verbaasd waren over haar herstel, waar ze niet op hadden gerekend. We hopen allemaal, u en wij, dat we weer normaal kunnen leven. Wij bidden voor uw kerken en de Evangeliebediening. Ontvang de hartelijke groeten van ons uit Israël. Samuel Lichtman