Light of life

Tijdens de hete zomer in Israël zegende de Heere ons door te antwoorden op onze gebeden.
Nadat de beperkingen in verband met de epidemie waren opgeheven, konden we de reguliere diensten in het kerkgebouw voortzetten. De ervaring met online vergaderen, opgedaan tijdens de periode van strikte quarantaine, blijven we gebruiken en in de zomer bleven we ook communiceren via ZOOM en Skype.
Een nieuw uitbraak van Covid bevestigde de relevantie van deze communicatie. Begin augustus werden er forse beperkingen ingevoerd. Daarom zijn we van plan om in de herfst, de diensten in de kerk, de gebedsgemeenschappen en Bijbelstudies online voort te zetten. We publiceren ook regelmatig nieuwe materialen op onze site, plaatsen teksten van de dagelijkse mailinglijst en opnames van wekelijkse preken. De uitzendingen van de diensten via ZOOM heeft het aantal sitebezoekers vergroot. We zijn blij dat onze vrienden uit andere steden van Israël en uit het buitenland virtueel bij ons aanwezig zijn. Ook tijdens de zomer hebben we al onze diensten en activiteiten voortgezet: met gebed, evangelisatie, jeugd en kinderenwerk.

Op 23 juli zijn we op stap geweest. Deze keer bezochten we het klooster van “Johannes de Doper in de Woestijn”, het “Vrienden van Zion” museum in Jeruzalem, en hielden we een dienst in het park naast “Armon Hanatsiv”. (Gouverneurshuis). Vanaf het uitkijkplatform konden we de oude stad bewonderen, waarvan het hele grondgebied wordt geassocieerd met de gebeurtenissen die in de Bijbel worden beschreven. Zoals altijd waren er mensen onder de gasten die de Heere nog niet kenden, en we hadden de gelegenheid om hen het Evangelie voor te houden en te getuigen van de Heiland.

Onze plannen voor de herfst
Nieuwjaar, «Rosh Hashanah» in Israël, wordt dit jaar gevierd op 6 en 7 september. Volgens de Joodse chronologie zal het komend jaar, het jaar 5782 zijn.
De Rosj Hashana-vakantie is de eerste in een reeks herfstvakanties. Een week later, op 16 september, wordt Yom Kippur gevierd en de lijst wordt afgesloten door Soekot. Dit loopt van 21 tot 28 september. We zijn van plan om tijdens de herfstvakantie diensten te houden, waarvoor we niet gelovige mensen zullen uitnodigen om het goede nieuws over de Heiland met hen te delen.
Het team heeft verschillende nieuwe liederen voorbereid die zijn geschreven door mensen uit onze gemeente en we kijken ernaar uit om ze te horen tijdens de diensten.
In oktober zijn we van plan om een openluchtdienst te houden in het noorden van Israël. Ons plan is om jonge gelovigen te dopen die zich hierop voorbereiden.

In de herfst viert de gemeente dat we 24 jaar bestaan.
We vragen u te bidden voor onze kerk, voor alle bedieningen en de predikanten, voor wijsheid bij het plannen en organiseren van onze toekomstige evenementen, voor evangelisatie in Israël.

Ons constante gebed is dat God controle blijft houden over de Covid19-pandemie die al bijna twee jaar aan de gang is. We zien dat het niet gemakkelijk is om een verraderlijke ziekte te bestrijden en stellen ons vertrouwen op de Heere. Op Hem die zondaars over de hele wereld blijft roepen om de waarheid in Christus te aanvaarden.

Onze gebeden zijn ook voor u, onze dierbare vrienden, voor uw families, de kerkelijke ambten, uw kerken, voor de verspreiding van het Goede Nieuws in uw landen, voor geestelijk ontwaken.
Dat onze liefdevolle, met genade vervulde God u beschermt en opbouwt en u kracht geeft in het werk in Gods wijngaard.

Samuel Likhtman