Light of life

We hopen op een jaar van overvloedige zegeningen in uw leven en de gemeenten. We blijven bidden voor u, voor uw kerken, voor het overwinnen van de problemen veroorzaakt door de Covid 19-pandemie in uw land.

Dank u voor uw voortdurende gebeden voor Israël, voor de gebeden naar God om Zijn reddende werk voor het volk Israël voort te zetten, voor de geestelijke groei van gelovigen, voor de versterking van kerken, voor Zijn leiderschap en bescherming van het Lichaam van de Messias in ons land.

In 2021 werden alle herfstvakanties in Israël in september gevierd. We hadden speciale evangelisatiebijeenkomsten gepland en hebben om gebedsondersteuning gevraagd.

In verband met de intensivering van de 4e golf van Covid 19 in Israël werden de beperkingen op bijeenkomsten binnen aangescherpt. We konden twee samenkomsten in de kerkzaal houden, gewijd aan de feestdagen: «Rosh Hasjana» en «Jom Kippoer». Alleen degenen die voldeden aan de eisen van de “groene standaard” konden aanwezig zijn.

De volgende twee feestelijke diensten werden gehouden via Zoom. Onder de aanwezigen bij de laatste vergadering in de kerk was er een besmet persoon en werd een quarantaine ingevoerd.

Het is opmerkelijk dat niet-wedergeboren mensen deelnamen aan alle bijeenkomsten in de kerkgebouwen en via Zoom. Zij hoorden het Woord van God en leerden dat alle feesten van de Heere spreken over de Messias van Israël – de Heere Jezus. Glorie aan onze Heere!
In het najaar bleven we Zoom en Skype gebruiken voor diensten en communicatie.

Aan alle bijeenkomsten die in de kerk werden gehouden was het mogelijk om via Zoom mee te doen. Ook bij Zoom ontmoetten we elkaar voor Bijbellessen op woensdag en voor jeugddiensten op zaterdag.
Er werd 4 keer per week gebeden via Skype.

We zien hoe de Heere de moeilijke tijd van de pandemie gebruikte ten behoeve van gelovigen, hen te zegenen met een nieuwe ervaring van gemeenschap en Bijbelstudie. Dit was toen er tijdelijk beperkingen waren voor iedereen om samen te komen in de kerk.
We hopen dat we in de nabije toekomst kunnen terugkeren naar onze gebruikelijke samenkomsten, die zonder beperking door iedereen bijgewoond kunnen worden.
Wij vragen u hiervoor met ons te bidden.

Tijdens een buitendienst in november bezochten we het Herodion National Park,gelegen 15 kilometer ten zuiden van Jeruzalem, 5 kilometer van Bethlehem. In het park zijn archeologische opgravingen van het fort gebouwd door Herodes de Grote en daar is de plaats van zijn begrafenis.
Na een rondleiding in het park vervolgden we onze reis naar Jeruzalem, naar het klooster van St. Elijah. De Arabische naam «Mar Elias» is bekender. Van de gastvrije gastheren mochten we vergaderen in een van de kloosterzalen.
De preek was gewijd aan het Oude Testament, de profetieën over de geboorte van Christus, die worden geciteerd in het Evangelie van Matteüs.
Blijft u bidden dat we deze diensten in de buitenlucht kunnen voortzetten? Het zijn goede gelegenheden zijn voor evangelisatie.

De vierde golf van de pandemie heeft onze plannen veranderd. We besloten de doop uit te stellen tot de lente en ondertussen door te gaan met onze lessen voor degenen die zich op de doop voorbereiden.Tot nu toe zijn dit vier jonge mensen, van wie er één in het Israëlische leger dient.

We danken God voor het voorrecht om voor elkaar te bidden, voor Zijn genadige antwoorden op gebeden, voor onze eenheid in het Lichaam, wiens Hoofd de Heere Jezus Christus is!
Wij sturen u onze groeten en ook de wens van overvloedige zegeningen van God voor u, voor uw kerken en voor alle mensen van God!

Samuël Likhtman