LIGHT OF LIFE – bid om troost

Shalom, beste vrienden. Vanuit Israël wensen wij u vrede toe! Hartelijke groeten aan u vanuit de Light of Life gemeente.

Allereerst danken we de Heere voor jullie, onze trouwe medewerkers. Dank u voor het oprecht delen van onze behoeften en het bidden voor de oplossing van onze problemen. God openbaart ons Zijn liefde door u, en dit dient als een prachtige bemoediging en versterking voor onze bediening.

Glorie aan de Heer, die ons verenigde in zijn bruid, de gemeente van Christus!

OORLOG IN ISRAËL

De oorlog met Hamas, die op 7 oktober 2023 begon, duurt nu al de hele winter en voorjaar. In deze dagen gaat Israël door de moeilijkste periode in zijn moderne geschiedenis. Bijna 2000 doden, soldaten en burgers, duizenden gewonden, meer dan 130 gijzelaars worden nog steeds gevangengehouden in Hamas-tunnels, sommige gijzelaars zijn niet meer in leven… In alles wat er gebeurt, nemen we een formidabele waarschuwing van de Heere waar en tegelijkertijd horen we Zijn genadige oproep om de Blijde Boodschap te aanvaarden, die zowel tot het volk Israël als tot de hele mensheid is gericht. Dank u voor uw gebeden voor de militairen. De Heer verhoorde onze gebeden, en alle jonge mensen die hun dienst voltooiden, keerden veilig terug naar huis uit Gaza.

RESULTATEN VAN HET JAAR 2023

Eind 2023 hebben we de resultaten van onze bediening samengevat en willen we ze u presenteren. Ze bevatten bewijzen van Gods werk in de geestelijke groei en ontwikkeling van de gemeente ‘Light of Life’.

In totaal hebben we in 2023 98 diensten gehouden. Daarvan 48 in het kerkgebouw, 48 met ZOOM en Skype. Er werden 2 openluchtdiensten gehouden. Eén man aanvaardde Jezus als zijn Heere en Verlosser. 28 mensen woonden onze diensten voor het eerst bij en hoorden het Goede Nieuws. Elk van hen kreeg een Bijbel – in het Russisch of Hebreeuws.

Tijdens de feestdagen van Chanoeka en Kerst hielden we bijeenkomsten die de essentie van deze feestdagen weerspiegelden. Onze kinderen namen deel aan de erediensten en bereidden zich samen met leraren voor op de programma’s van deze feestdagen. De diensten werden bijgewoond door bezoekers, waaronder niet-gelovigen. We vragen u te bidden dat de Heer, door de Heilige Geest, zal blijven werken in hun harten en ze naar Zich toe zal trekken.

ONZE PLANNEN

In het voorjaar, tijdens de feestdagen van Poerim (23-24 maart) en Pesach (22-29 april), hebben wij diensten gehad. Plannen wij in de vakantieperiode evangelisatie-diensten. Bid alstublieft om wijsheid voor deze evangelisatie-diensten. Op zo’n openluchtbijeenkomst zijn we van plan een doopceremonie te houden. Een nieuwe bekeerde man, Jesaja genaamd, bereidt zich er nu op voor. Hij aanvaardde Jezus tijdens van een van de laatste diensten, in december 2023. We vragen u om te bidden voor Gods leiding bij het organiseren en leiden van onze bijeenkomsten, evenals voor de mogelijkheid om het Goede Nieuws te delen met niet-gelovigen.

In de winter zijn we begonnen met het live uitzenden van onze diensten op Facebook. Om zich bij ons aan te sluiten, kunnen Facebook-gebruikers de volgende pagina bezoeken: Gemeenschap “Licht van het Leven”// .םייחה רוא תליהק

Anderen kunnen meedoen via deze link: https://m.facebook.com/groups/348174841202922/ Wij nodigen u uit om onze Facebook-pagina te bezoeken en deel te nemen aan onze bijeenkomsten. Ze worden wekelijks gehouden op vrijdag om 18.00 uur

BID ALSTUBLIEFT OM TROOST

Op 24 februari 2024 is mijn vrouw, Ella, na een ernstige ziekte overleden. Verschillende bezoeken aan de huisarts en de recepten brachten geen verlichting, en begin februari werd Ella in het ziekenhuis opgenomen voor onderzoek. Op basis van de testresultaten kwamen de artsen tot de conclusie dat mijn vrouw lymfklierkanker had. Ze werd behandeld op de afdeling hematologie en onderging een chemokuur. Helaas heeft de behandeling niet geholpen. Op 24 februari om 3 uur ’s nachts ging Ella naar de Heere.

We waarderen uw gebeden voor ons gezin, moge de Heer ons Zijn troost geven in de Heilige Geest.

BESTE VRIENDEN!

We bidden voortdurend voor u. Wij bidden voor uw kerken, bedieningen en voor de voortzetting van Gods heilswerk in uw land. Moge altijd in alles eer en lof zijn voor onze Heere.

Samuël Lichtman