LIGHT OF LIFE | Blijf alstublieft bidden voor Gods heilswerk in Israël

God bouwt het lichaam

Shalom lieve vrienden. Vrede zij met u! 

Wij zegenen u vanuit Jeruzalem en sturen hartelijke groeten. Vreugde vult ons hart als we zien hoe God het lichaam van de Messias in ons land bouwt en nieuwe zielen tot eeuwig leven brengt in Jezus Christus. De grote voorzienigheid van God, waarvan we allemaal getuigen zijn, is het antwoord op gebeden van hen die in Jezus geloven en die Israël liefhebben. Blijf alstublieft bidden voor Gods heilswerk in Israël, voor groei en versterking van het lichaam van de Messias in ons land, voor zijn hulp voor gelovigen in Jezus bij het volgen van Gods wil, en Zijn bescherming en voorziening voor de kerk. 

Resultaten van 2022

In het jaar 2022 hebben we in totaal 98 diensten gehouden. Daarvan hadden we er 48 in het kerkgebouw, hetzelfde aantal stond op ZOOM en op Skype. We hielden twee buitendiensten: aan het Meer van Galilea en in Jeruzalem. Vier jonge mensen werden in de lente gedoopt. Vierentwintig mensen bezochten onze bijeenkomsten voor het eerst en konden het Goede Nieuws horen. Elk van hen ontving een Bijbel in het Russisch en Hebreeuws. Tijdens de feestdagen Chanoeka en Kerstmis hielden we evangelisatiebijeenkomsten. Onze kinderen namen deel aan de eredienst en hadden een vakantieprogramma voorbereid met de hulp van Sabbatschoolleraren. Er waren bezoekers bij de diensten. Onder hen waren ongelovgen die het Goede Nieuws hoorden. We vragen u te bidden voor de voortzetting van Gods werk met hen en voor hun bekering.

Onze plannen

In de lente, tijdens de feestdagen van Poerim (6-7 maart) en Pasn (5/6.4 – 12.4), zijn we van plan regelmatig bijeenkomsten te houden en te evangeliseren en zo ongelovige mensen uit te nodigen voor de bijeenkomsten. Voor deze bedieningen bereiden we Bijbels en Bijbelse literatuur voor. Bid alstublieft voor ons om wijsheid bij het voorbereiden en organiseren van deze bijeenkomsten. In het voorjaar, vanaf april, zijn we van plan om buitendiensten te houden. We zijn van plan om enkele plaatsen te bezoeken die verband houden met de Schrift en die ons kunnen helpen de verhalen van het Woord van God beter en nauwkeuriger te begrijpen. We vragen u om te bidden om Gods leiding bij het organiseren en leiden van die bijeenkomsten, evenals om de gelegenheid om het Goede Nieuws te delen met niet-geredde mensen. In de winter hebben we een predikant uit de VS uitgenodigd om voor ons op ZOOM te preken en we zijn van plan om dergelijke gezamenlijke diensten voort te zetten waar we de boeken van de Bijbel zullen bestuderen. In april is ons plan om de distributie van korte dagelijkse preken over de brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas te voltooien en te beginnen met het versturen van een opnieuw bewerkte preek over het boek Job. Op de website www.lightoflife.co.il zullen we doorgaan met het publiceren van gedrukt materiaal en audio-opnames van preken.  Bid alstublieft om Gods leiding en wijsheid bij het organiseren en uitvoeren van al deze projecten. 

Onze gasten

Regelmatig zijn er op onze bijeenkomsten mensen die in Israël kwamen werken, gelovigen in Christus uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. We streven ernaar om hen te helpen in hun dringende behoeften, in het leren kennen van ons land, bij het oplossen van hun huishoudelijke problemen. Samen bidden we om Gods wil met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de voortzetting van het reddende werk van de Heere onder alle degenen die lijden onder deze gebeurtenissen. In de winter kreeg ons kerklid Andrei bezoek van zijn moeder, een vluchtelinge uit Oekraïne. Toen ze hier was, werd ze ernstig ziek, werd in het ziekenhuis opgenomen, en was op een gegeven moment klinisch dood, maar momenteel is ze bezig met haar revalidatie. In wat er met haar gebeurde, zien we de werking van de genade van God, die de gebeden van kerkleden verhoorde en Ljoedmila’s leven redde. Maar ze is nog steeds niet bekeerd. We vragen u te bidden voor haar bekering, evenals voor Gods leiding voor Andrei bij het opstellen van de vereiste documenten voor het ontvangen van een permanente verblijfsvergunning in Israël voor zijn moeder. 

Beste vrienden!

Onze gebeden zijn voor u: Voor uw kerken, dienaren, dat God voor u zorgt en voor Zijn bescherming voor u en uw gezinnen en familieleden, voor de voortzetting van Gods heilswerk.

Glorie en lof zij de Heer!

Samuel Likhtman.