Light of life gemeente | Levenslicht

LEVENSLICHT

Shalom – vrede voor u lieve vrienden! 

We kijken ernaar uit dat het komende jaar 2023 een jaar wordt van overvloedige zegeningen in uw leven en bedieningen. 

We blijven bidden voor u, voor uw kerk, en danken u voor uw gebeden voor Israël, voor de voortzetting van het reddende werk van God, voor de volwassenheid van gelovigen, voor de versterking van kerken, voor de leiding van de Heer en de voorziening voor het lichaam van de Messias in ons land. 

“En mijn God voorziet in al uw noden naar zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus. Nu aan onze God en Vader zij eer voor eeuwig en altijd. Amen” (Filippenzen 4:19-20)

Herfstfeesten

Tijdens de herfstfeesten waren we van plan om evangelisatiebijeenkomsten te houden en vroegen we u om hiervoor te bidden. 

In antwoord op de gebeden gaf de Heer ons de gelegenheid om diensten te organiseren en gasten uit te nodigen, onder wie ongelovigen. 

We vragen u om te bidden voor de voortzetting van Gods werk onder degenen die het Goede Nieuws hebben gehoord over redding in Jezus en dat ze zich mogen bekeren tot de waarheid. 

Op de bijeenkomst die we hielden tijdens de viering van Rosj Hasjana, namen onze kinderen deel aan de viering. Ze bereiden zich momenteel voor op de diensten die we van plan zijn te houden in tijdens de Chanoekafeesten en het Kerstfeest. 

Blijf alstublieft voor ons bidden om Gods leiding bij het organiseren van deze vakantiediensten.

Wat we buiten deden

Op 21 oktober, tijdens het uitstapje in Jeruzalem, bezochten we bezienswaardigheden in de buurt van de Oude Stad.

De bijeenkomst met de preek over de ‘Opname’ werd gehouden in het gebouw van de Schotse Kerk.

De dienst eindigde met een picknick in het wandelgebied op de heuvel ‘Armon Hanatziv’, die uitkijkt over de Olijfberg, de oude stad en de Woestijn van Judea.

We danken u voor uw gebeden voor onze evangelie-bijeenkomsten, waarbij we de gelegenheid hebben om het Evangelie te delen, en bid alstublieft voor voortzetting van dit werk in de toekomst.

Bijbelstudies met kinderen en jongeren

Dank u voor uw gebeden voor de studies van de kinderen op onze Bijbelschool. 

In oktober begonnen kinderen en tieners aan een nieuw schooljaar. 

Onze jongeren komen ook weer regelmatig bij elkaar, in de kerk en op jeugdconferenties.

Bid alstublieft voor onze kinderen en jongeren, voor Gods leiding en wijsheid voor de leiders van de verschillende clubs, en voor de verantwoordelijkheid die ouders hebben bij het opvoeden van kinderen in liefde voor het Woord van God.

Ons werk op internet

We blijven doorgaan met onze dagelijkse mailing van de serie ‘Boek bij Boek, Dag na dag’. Het bevat korte preken gebaseerd op de 1e en 2e brief van de apostel Petrus.

Nadat we tijdens de pandemie ervaring hebben opgedaan met ZOOM, zetten we het voort door onze diensten op internet uit te zenden. Het geeft de mogelijkheid om kerkdiensten te zien en te beluisteren voor degenen die om de een of andere reden niet in de kerk konden zijn, evenals voor bezoekers van de site uit andere steden en landen. 

We plaatsen regelmatig verslagen van alle diensten op de website van de kerk, waar we ook nieuw gedrukt materiaal publiceren. 

Tijdens de winter zullen we doorgaan met het verzenden van WhatsApp-berichten en het bijwerken van materialen die op onze website zijn geplaatst.

We vragen u om ons biddend te steunen met dit werk.

Evangelisatie project

In de herfst werkte het aanbiddingsteam verder aan het evangelisatiemuziekproject «Light of Life». Inmiddels zijn er drie nummers opgenomen in de studio. We zijn van plan om deze winter hetzelfde aantal nummers op te nemen.

Bid alstublieft voor de succesvolle uitvoering van het project en het gebruik ervan voor evangelisatie.

Op 19 oktober overleed onze zuster Ruslana.

Eerder vroegen we u om te bidden voor haar fysieke conditie. Dank u voor uw gebeden voor Gods wil in deze nood. Vanwege de ziekte leed Ruslana ernstig en de Heer nam haar tot Zich.

Haar man Andrei en zoon Gabriel bleven over zonder de liefhebbende vrouw en moeder. Andrew is lid van onze kerk, Gaby, die 8 jaar oud is, woont de Bijbelles bij en hij weet van God. We geloven allemaal dat we Ruslana zullen ontmoeten in het Koninkrijk van God. 

We vragen u om voor Andrey en Gaby te bidden, zodat de Heer hen zal steunen, troosten en versterken in vertrouwen in Hem.

Beste vrienden! 

We blijven God danken voor het grote voorrecht om voor elkaar te bidden, voor de prachtige eeuwige vereniging in Jezus Christus. 

We wensen u oprecht een gezegend Kerstfeest en we wensen u, uw kerken en al Gods volk toe om overvloedige zegeningen van de Heer te krijgen!

Samuel Lichtman, predikant van Light of life gemeente