Light of Life | Het Goede Nieuws gaat voort

Shalom beste vrienden!

Dank u voor uw zorg voor onze kerkelijke bediening, voor uw gebedsondersteuning, voor uw deelname aan het oplossen van onze problemen. Glorie aan de Heere, Die ons allen verenigd heeft tot één lichaam, wiens hoofd Christus is. We  blijven bidden voor u, voor Gods bescherming en voorziening voor uw gemeenten, voor de oplossing van uw problemen, voor de verspreiding van het Evangelie en voor de voortzetting van het reddende werk van de Heer in uw land. 

Tijdens de zomer zegende de Heer ons met Zijn genadige antwoorden op gebeden. Mensen die Jezus Christis niet kenden woonden onze zomerbijeenkomsten bij en we konden het Evangelie met hen delen.

Na het opheffen van alle beperkingen in verband met de pandemie, konden we weer diensten in de kerk houden zoals gewoonlijk. Daarnaast bleven we ZOOM gebruiken zodat degenen die niet in staat waren om bij ons in de kerk te zijn, te laten deelnemen aan de diensten. Onder hen zijn onze broeders en zusters in Christus uit Rusland, Kazachstan, Oekraïne en Spanje. Hierin zien we de genadevolle Hand van onze Heer, die de christenen uit verschillende landen en naties verenigt in één Lichaam. Ere zij Hem!

Tijdens de zomerperiode gaf de Heer veel kerkleden de gelegenheid om het Evangelie te prediken aan niet-geredde mensen en hen op te roepen Jezus als hun persoonlijke Heer en Verlosser te aanvaarden. We vragen u om te bidden voor Gods reddende werk in de harten van deze mensen en om hen geloof te geven in Jezus.

Onze plannen

Dit jaar is het Nieuwjaarsfeest, ROSH HASHANAH eind september. De overgang naar het volgende jaar vindt plaats op 26 en 27 september. Het jaar 5783 zal volgens de Joodse kalender komen. Rosj Hasjana is het eerste feest van de Bijbelse feesten die in het najaar vallen. Een week later, op 5 oktober, wordt JOM KIPPOER gevierd en zal SOEKKOT de reeks feestdagen voltooien. Het loopt van 10 tot 17 oktober. Tijdens de feestdagen zijn we van plan om evangelisatiediensten te houden. In de herfst, in oktober, hopen we een buitendienst te hebben. Meestal nodigen we niet-geredde mensen uit om al onze diensten te bezoeken, zodat we met hen kunnen praten over de reddende genade in Jezus.

Bid alstublieft om Gods leiding bij het organiseren van deze bijeenkomsten.

Bijbelschool

Het nieuwe schooljaar op Israëlische scholen begint op 1 september. We zijn ook van plan om begin september de Bijbellessen te hervatten. We hopen dat de volgende golf van Covid-19, die momenteel aan het vervagen is, niet tussenbeide zal komen om op de gebruikelijke manier de lessen te gvn aan onze kinderen. We vragen u om in gebed onze leraren en ouders te ondersteunen die kinderen helpen bij hun begrip van de Bijbelse waarheid. 

Jeugdwerk

Tijdens de zomerperiode zijn we niet gestopt met bijbellessen voor jongeren. Wekelijks ontmoetten en studeerden jongeren via ZOOM. In het najaar zijn we van plan om Bijbelse jeugdwerk uit te breiden door er een groep tieners van de Bijbelschool aan toe te voegen. Bid alstublieft voor de verdere ontwikkeling van het jeugdwerk in onze kerk. 

Voorbereiding op het leger

In de herfst zal onze broeder Daniël, die in mei van dit jaar gedoopt werd, worden opgeroepen voor het Israëlische leger. Daniël kreeg de speciale cursus om Jezus te blijven dienen tijdens zijn tijd in het leger. Het wordt georganiseerd voor jongeren. In de cursus bereiden ervaren leraren jongeren die in Jezus geloven voor op de ontberingen van de militaire dienst en om Christus uit te dragen in zijn militaire omgeving. Bid alstublieft voor Daniël, voor de jonge christelijke mannen en vrouwen die in het leger dienen, en ook voor het andere militaire personeel, zodat velen van hen Jezus in hun hart zullen accepteren. 

Nieuwe immigranten

Vanwege de gebeurtenissen met betrekking tot de vijandelijkheden tussen Rusland en Oekraïne, hebben veel mensen die in aanmerking komen voor immigratie besloten om naar Israël te verhuizen voor permanent verblijf. Sommigen van hen wonen momenteel onze bijeenkomsten bij. Ze zijn nog niet allemaal lid geworden, maar ze tonen interesse in het bijwonen van de diensten. Ze luisteren naar preken en nemen deel aan de eredienst. We vragen u om voor hen te bidden en voor andere immigranten die de Heere naar Israël brengt, zodat de waarheid over de reddende genade in Jezus Christus hun hart zal raken en zij met de Heer verzoend zullen worden.

Beste vrienden! Wij wensen u overvloedige zegen op uw werk in Gods koninkrijk. Onze gebeden zijn voor u, voor uw versterking in het geloof, voor het Reddend werk van de Heer in uw landen.

Alle glorie zij Hem!

Samuel Lichtman