LIGHT OF LIFE | Honderden bevoorradingspakketten afgeleverd 

Shalom

Beste vrienden, Shalom! – !שלום 

Zegen en vrede voor jullie allemaal aan het begin van het nieuwe jaar 2024. De oorlog in Israël woedt sinds 7 oktober 2023 al 94 dagen voort. Te midden van pijn, lijden en vernietiging vind ik troost in het herinneren van de geschriften van Psalm 67:1-3 om het nieuwe jaar te beginnen:

(“Moge God ons genadig zijn en ons zegenen en zijn aangezicht over ons doen schijnen, opdat uw weg op aarde bekend moge worden, uw reddende kracht onder alle volken. Laat de volken U loven, o God; Laat alle volken u loven!)”

Dit zijn bemoedigende woorden uit het Woord van God en niet alleen ijdele hoop. Mogen we in deze donkere en moeilijke tijden allemaal kracht vinden bij de Here God en onze Messias Yeshua.

Op 14 december keerde ik terug naar Pennsylvania om bij Jeannie en ons gezin te zijn. Samen met onze twee zonen en gezinnen zijn we erin geslaagd om tijdens het nieuwjaarsweekend een familiebijeenkomst te houden. Familie en samenzijn betekent meer voor ons allemaal dan ooit tevoren. Ik ben zo dankbaar dat we deze tijd hebben gehad en om te zien hoe al onze kleinkinderen genoten van het samenzijn.

Libanon

Ondertussen, terug in Israël, gaat Pierre verder als co-pastor van de gemeente Licht van Galilea. Onlangs volgde hij enkele contacten op die we hebben met IDF-reservesoldaten en ze nodigden hem uit om met hen te praten over zijn ervaringen als officier in het Libanese leger gedurende meer dan 20 jaar. Deze IDF-officieren waren geïnteresseerd in Pierre’s kijk op de huidige situatie in Libanon onder het terreurregime van Hezbollah.

Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober is de gemeente Licht van Galilea in staat geweest om reguliere diensten te blijven houden, ook al schiet Hezbollah regelmatig raketten en drone-raketten af in onze regio West-Galilea. Ook in deze moeilijke tijden hebben we honderden bevoorradingspakketten afgeleverd aan de vele soldaten die nu langs onze Libanese grens zijn gestationeerd.

Financiële lasten

De financiële lasten zijn toegenomen voor duizenden Israëlische burgers die van de grens vandaan zijn geëvacueerd en voor de mensen die niet in staat zijn hun reguliere werk voort te zetten. Om aan deze groeiende behoeften te voldoen, zijn we begonnen met het distribueren van cadeaubonnen voor supermarkten op basis van behoefte. Dit met de hulp van vrienden, supporters en een speciale subsidie van de internationale Samaritan’s Purse Ministry.

We geven de pakketten en de cadeaubonnen aan de soldaten in naam van Yeshua en onze Licht van Galilea Gemeente.

Mogen we, nu we een nieuw jaar ingaan, nog dichter bij onze Messias komen.

Wij danken u voor uw vrijgevigheid in gebeden en steun. We zo blij dat u ons hulp biedt.

“Laat de natiën blij zijn en zingen van vreugde, want u oordeelt de volken billijk en leidt de natiën op aarde. Selah. Laat de volken u loven, o God; laat alle volken u loven! (Psalm 67: 4-5)”

In Zijn dienst,

Efraim en Jeannie Goldstein