LIGHT OF LIFE – zorgen en zegen

Dank u voor uw gebedssteun, alle glorie aan onze Heer!

VOORTZETTING VAN DE OORLOG

De militaire operaties in ons land gingen de hele lentemaanden door. In het zuiden heeft het Israëlische leger Gaza systematisch gezuiverd van Hamas-terroristen, in het noorden reageerde zij op de voortdurende provocaties van terroristen van Hezbollah. Raketaanvallen op nederzettingen in het noorden gaan voortdurend door.

Ook moeten sommige inwoners uit het Zuiden die zijn teruggekeerd, in opvangcentra verblijven voor lange perioden als gevolg van beschietingen vanuit Gaza. De terugkeer van evacués uit het noorden wordt niet eerder dan september verwacht.

Ook Messiasbelijdende Joden vechten in de gelederen van de Israel Defense Forces. Vanaf ‘Zwarte Zaterdag’ 7 oktober en tot op de dag van vandaag werden vier van onze broeders gedood, verscheidene raakten gewond, van wie drie ernstig.

Er zijn nog steeds meer dan 120 gijzelaars in Hamas-gevangenschap, van wie het lot onbekend is. We blijven bidden voor Gods wil met betrekking tot de oorlog, voor de vrijlating van gijzelaars, voor wijsheid voor onze leiders, over het beschermen van de levens van soldaten van Israel Defense Forces.

We bidden ook dat de Heer mensen zal blijven redden – zoals in Israël, maar ook in Gaza,

Libanon en andere landen die ons vijandig gezind zijn.

We beseffen dat ze in de eerste plaats als zondaars allemaal in vrede met God moeten zijn.

“De Heer is niet laks met betrekking tot Zijn belofte, zoals sommigen beschouwen”.

DIENST OP SJAVOEOT

Dit is een goede tijd voor wederzijdse broederlijke steun, en het is een bewijs van groei enhet versterken van het Lichaam van de Messias in ons land.

Leden uit onze gemeente zullen aan deze dienst deelnemen. Op de dag van Sjavoeot (Pinksteren), 12 juni, wordt in Israël traditioneel een gezamenlijke vakantiedienst van Messiasbelijdende Joodse gemeenten gehouden.

Bid alstublieft voor de succesvolle organisatie en uitvoering van de dienst in de dagen van het Sjavoeot-feest.

PLANNEN VAN DE VERDERE ONTWIKKELING VAN ONZE BEDIENING

In het voorjaar hebben we met de kerkenraad gesproken over de verdere ontwikkeling van onze gemeentelijke bediening. We zijn van plan om het aantal deelnemende broeders in het bestuur uit te breiden en aan sommige broeders de verantwoordelijkheid voor bepaalde categorieën van de kerkelijke organisatie toe te wijzen.

In de zomer zijn we van plan om een gemeenschapsbijeenkomst te houden, waarbij een van de broeders als ouderling worden bevestigd.

Bid alstublieft om Gods wil bij het uitvoeren van onze plannen.

BUITENDIENST IN DE ZOMER

In de zomer zijn we van plan om een buitendienst te organiseren in de Tabha-vallei, die aan de kust van het Kinneret-meer ligt.

Hier, niet ver van de “Kerk van de Vermenigvuldiging van de Broden en Vissen” zijn we van plan om de doopceremonie te houden. Daarna bezoeken we het Susia National Park.

Zoals altijd zullen we niet-gelovigen uitnodigen om deel te nemen aan de dienst, zodat we de gelegenheid om hen tijdens de reis het Evangelie te vertellen.

Wij vragen u te bidden voor het organiseren en uitvoeren van deze dienst.

NIEUWE FAMILIE

In het voorjaar zegende de Heer ons om getuigen te zijn van het huwelijksverbond tussen Andrej en Lilya. Terwijl jonge mensen zich voorbereidden om te trouwen, volgden ze een Bijbelse huwelijkscursus.

Bij de huwelijksceremonie hebben ze beloften gedaan voor het aangezicht van de Heere en de kerk elkaar trouw blijven de tijd die God hun heeft gegeven.

De bruiloft vond plaats in Wit-Rusland, waar Lilya vandaan komt. Nu zullen pasgetrouwden moeten wachten op toestemming om Israël binnen te komen vanwege Lilya.

Bid alstublieft voor de pasgetrouwden dat God, volgens Zijn wil, hen zal helpen bij het opbouwen van hun gezin.

ZOMER BIJBELKAMPEN

In de zomer zullen kinderen en jongeren uit onze gemeente deelnemen aan de Bijbelkampen en Jeugdconferenties.

Bid alstublieft voor Gods leiding voor de organisatoren van het kamp, voor Gods bescherming en veiligheid van alle deelnemers.

Tot slot sturen wij u beste vrienden – onze medewerkers in Gods veld – hartelijke groeten uit Israël. Laten we voor elkaar blijven bidden.

Samuël Lichtman,

Voorganger van de gemeente LIGHT OF LIFE

“De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen”. 1 Thessalonicenzen 5: 28