LIGHT OF LIFE

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat er groei is in ‘het Lichaam van de Messias’. We zijn blij dat Hij nieuwe zielen toevoegt. Tijdens de herfstvakantie hopen we een aantal diensten te houden waar misschien wel ongelovigen op af zullen komen.

Doop
In het najaar hopen we weer doopdienst te houden in de Jordaan. Er is een zuster die zich voorbereidt om het gebod van de Heere te vervullen.

Het nieuwe schooljaar en het jeugdwerk
Dank voor uw gebed om het jeugdwerk te ontwikkelen. In het najaar starten we met regelmatige jeugdbijeenkomsten. We willen ze daar helpen om een beter christelijk wereldbeeld te krijgen en op die manier goede getuigen te zijn voor hun ongelovige leeftijdgenoten. We hebben al spullen verzameld voor deze lessen, evenementen gepland, die zullen helpen met de communicatie met deze jongeren.
Bijbelschool

Als het schooljaar begint dan zal de Bijbelschool ook weer beginnen. In de lessen voor verschillende leeftijden zullen we het moderne Hebreeuws meer gaan gebruiken. We zijn de Heere dankbaar dat Hij voorziet in de geestelijke opvoeding. We vragen u om te bidden voor het jeugdwerk in onze kerk.

Begin augustus is het 2e boek uit de serie ‘Boek na Boek, Dag na Dag’ uitgekomen. Het is een verzameling van korte overdenkingen om dagelijks te lezen, gebaseerd op de brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen. Het volgende boek zal een studie over de 1e en 2 brief aan de Thessalonicenzen zijn.

We hopen ook een ontwerp te gaan maken voor nieuwe evangelische traktaten.

Dank voor uw gebeden om de boeken en de literatuur uit te kunnen geven om zo het Evangelie te kunnen verspreiden en voor uw financiële bijdrage. Bid dat het goed gebruikt wordt en dat we zo mogelijkheden hebben om contact te krijgen met de ongelovigen die met ons in contact willen blijven.

Samuel Lichtman, predikant van de kerk ‘The Light of Life’

Naar alle artikelen