LIGHT OF LIFE | Evangelisatie diensten

Dank

Shalom, lieve vrienden!

Dank voor uw aandacht voor onze gemeente, voor uw gebedsvolle steun, voor broederlijke deelname aan de vervulling van onze behoeften. Van onze kant blijven wij bidden voor u, voor uw gemeentes, en we prijzen de naam van God omdat Hij ons in één lichaam wil verenigen, waarvan het hoofd Christus is.

‘Aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Romeinen 16:27)

Zomer

Tijdens de hete Israëlische zomer zegende de Heer ons door onze gebeden te verhoren. Er waren gasten tijdens onze bijeenkomsten, onder wie ongelovigen. We waren blij om met hen te kunnen praten, om hen Bijbels en Bijbelliteratuur te geven. Sommigen van hen bleven de kerkelijke bijeenkomsten bijwonen.

Steun ons alstublieft door te bidden voor deze mensen, zodat de Heilige Geest hun harten zal doen ontwaken en zij tot Jezus bekeerd zullen worden.

Onze kinderen konden een deel van hun zomervakantie doorbrengen in Bijbelkampen. Ere zij de Heer voor deze gelegenheid om niet alleen rust te geven aan de opgroeiende generatie, maar ook om harten van kinderen te vullen met de kennis van geestelijke waarheden.

Gedurende de zomer bleef de confrontatie in de samenleving in verband met de juridische hervormingen doorgaan. Tegen de achtergrond van talrijke wederzijdse beschuldigingen werd de verdeeldheid tussen Israëli’s over politieke, sociale en religieuze kwesties scherp gedefinieerd.

Problemen die eerder waren verzwegen, stonden op de agenda. Inclusief het ontbreken van een grondwet, de relatie tussen religie en staat, de positie van de gebieden voorbij de groene lijn.

Dit alles zet de vijanden van Israël ertoe aan te hopen op de verzwakking van de veiligheid van ons land waardoor ze kunnen proberen een nieuwe oorlog te ontketenen.

Kijkend naar wat er gebeurt, bidden we vooral tot de Heer om het heilswerk voort te zetten, zowel in Israël als in de staten om ons heen, evenals voor Gods wil bij het oplossen van de problemen die zich in ons land hebben voorgedaan.

Bid hier alstublieft samen met ons voor.

Herfstvakantie

De herfst in Israël wordt altijd gekenmerkt door een reeks feestdagen. Ze worden zo genoemd – ‘Herfstvakantie’ of ‘Feestdagen van de maand Tishrei’.

De eerste is ‘Rosj Hasjana’ – het nieuwe jaar volgens de Joodse chronologie. Het wordt gevierd op 16 en 17 september. Dan start het jaar 5784.

25 september in de kalender is ‘De Grote Verzoendag’, ‘Jom Kippoer’ (Leviticus 23:27)

‘Soekot’ zal de reeks feestdagen voltooien en is van 30 september tot 7 oktober.

De Heer zegent gezinnen in onze kerk door hen kinderen te geven. Nu hebben we 22 kinderen in de leeftijd van één jaar tot 10 jaar. Er zijn ook verschillende tieners.

In oktober beginnen ze allemaal met lessen op de Bijbelschool, waarvan de onderwerpen voor de lessen worden voorbereid voor het hele studiejaar.

We zijn de Heer dankbaar voor het feit dat Hij het mogelijk maakt dat er Bijbelonderwijs is en vragen u te bidden voor de geestelijke volwassenheid van alle leerlingen, en voor het organiseren en uitvoeren van lessen.

Families en plannen

Er zijn vandaag ongeveer 20 gezinnen in onze gemeente. In de herfst komt er nog eentje bij. In juli kondigden Elia en Odeya hun verloving aan en in september zal de huwelijksceremonie plaatsvinden waarbij het huwelijksverbond tussen hen zal worden gesloten.

We vragen u te bidden voor deze dienst, waarin we de gelegenheid zullen hebben om tegen ongelovige gasten over de Heiland te getuigen.

Tijdens de feestdagen zijn we van plan om evangelisatiediensten te houden.

In oktober zijn we van plan om buiten een dienst te houden. Zoals altijd zullen we ongelovigen uitnodigen voor de dienst om gelegenheid te hebben met hen te spreken over de reddende genade in Jezus.

In de herfst zijn we ook van plan om deel te nemen aan verschillende Bijbel- en jeugdconferenties en bijeenkomsten samen met enkele andere kerken.

Bij onze reguliere diensten op sjabbat blijven we zoom gebruiken. Dankzij dit, kunnen mensen die op deze dag niet naar de dienst kunnen komen, evenals vrienden en gasten uit andere landen de dienst toch meemaken. Onder hen zijn er enkele ongelovigen. Ook bij ZOOM zijn we van plan om diensten te houden op de woensdagen wanneer we de Bijbel bestuderen.

Daarnaast zullen we de cursus over het boek Openbaring voortzetten die in de zomer is begonnen. Het wordt geleid door onze broeder in Christus, een voorganger uit de VS. Het Boek dat de Bijbel voltooit, helpt ons om alles wat er gebeurt beter te begrijpen en bereidt ons voor om voor de Heer te verschijnen zoals Hij ons wil zien.

In de herfst zal de dagelijkse mailinglijst over het boek Job worden gevolgd door een nieuwe, over het boek Galaten.

Bid alstublieft om Gods leiding bij het organiseren en uitvoeren van deze bedieningen.

Dmitry

In juni ontvingen we de contactgegevens van Svetlana, een zuster in Christus uit Rusland, die met haar zoon Dmitry in een revalidatiecentrum was dat vlakbij onze kerk ligt. Svetlana zorgt voor haar zoon Dmitry. Enige tijd geleden kwam hij naar Israël om vrienden te bezoeken. 

Tijdens het sporten met hen in de sportschool kreeg hij een ernstige dwarslaesie, waarna een deel van zijn lichaam werd geïmmobiliseerd. 

Svetlana vertelde ons hierover toen ze onze dienst bezocht. Vanaf deze tijd bidden we voortdurend voor het herstel van Dmitry. 

Op 1 augustus keerden Svetlana en Dmitry terug naar Rusland. Dmitry zet de behandeling voort in Moskou. In Israël hielpen artsen hem om de mobiliteit van zijn schouders en het vermogen om zijn duimen te gebruiken te herstellen.

Dmitry zal een lang proces van revalidatie moeten doorlopen. Hijzelf vertrouwt volledig op de Heer en bidt om Gods wil voor zijn genezing. 

We zullen gebeden voor Dmitry’s herstel en Gods voorziening voor zijn gezin op prijs stellen.

Beste vrienden,

We hebben uw gebeden tot de Heer nodig om ons begrip te schenken wat Zijn wil is en zegen ons met visie en wijsheid voor onze gemeente.

Wij wensen u, onze dierbare vrienden, overvloedige zegen bij alles wat u doet in de gemeente, in het werk in het veld van God.

Onze gebeden zijn voor jullie, voor jullie geestelijke groei, voor het reddende werk van de Heer in uw landen.

Samuël Lichtman