MAKOR HATIKVAH

Welkom terug op Makor HaTikvah in het schooljaar 2019 – 2020.
Een speciaal woord van dank aan de ouders en de leerlingen die onze eerste schooldag tot een gedenkwaardige dag maakten. Ons schoolgebouw is bijna 200 jaar oud. Het was oorspronkelijk het eerste ziekenhuis in deze stad. Nu is het een kleine oase van hoop in het centrum van Jeruzalem. Iedere zomer moeten we onze klaslokalen en het gebouw vernieuwen, herstellen en verbeteren om onze school veilig en mooi te houden. Deze zomer moesten we elke ruimte gebruiken om ons groeiend aantal leerlingen te kunnen herbergen. Wij hebben onze ruimte voor technisch onderwijs uitgebreid, daarnaast hebben we ook nieuwe software en app’s geïnstalleerd voor de 3e tot de 9e klas. Onze staf, familie en vrienden hebben hard gewerkt om de schoollokalen op tijd klaar te krijgen. Alles voor de leerlingen, zodat zij tijdig konden beginnen.

Op 1 september verwelkomden wij 57 nieuwe leerlingen. Enkelen van hen konden naar onze school komen, dankzij de nieuwe busroutes die er zijn, die tot ver buiten Jeruzalem reiken. De leerlingen komen uit de Jordaan Vallei en Modi’ín, uit Samaria en Mevaseret Zion, uit Ma’aleh Adomim en natuurlijk uit Jeruzalem. Verder zijn er enkele gezinnen bijgekomen van onze Arabische en Armenische broeders in Jezus. We zijn een school van Joden en niet-Joden, van gelovigen in de Messias. Halleluja! Op onze openingsceremonie hadden we veel plezier en muziek. Met veel vreugde delen wij aan u mee dat we twee nieuwe busroutes geopend hebben voor leerlingen om naar de enige Messiaanse school in onze regio te komen. In Israël is Makor HaTikvah de enige door de staat erkende school, waar de gezinnen van gelovigen de gelegenheid hebben om te studeren in een Messiaanse sfeer en de mogelijkheid om het Nieuwe Testament in het Hebreeuws te bestuderen, om God te verheerlijken en Hem van dichtbij te kennen. Vijf en twintig toegewijde leerkrachten doen dit mooie werk, zodat de leerlingen zich thuis zullen voelen en een “Bron van Hoop” in hun levens hebben. Zonder Uw voortdurende steun zijn wij niet in staat onze schoolprogramma’s te ontwikkelen en onze leerlingen hier op school te onderwijzen. Wij hebben Uw gebed en regelmatige financiële hulp nodig. Wij nodigen U uit om de ‘Parel van de Heere’ in het hart van Jeruzalem, Makor HaTikvah, te komen bezoeken. Ik wil eindigen met de woorden van Ophir, een moeder van vier kinderen, van wie er drie op Makor HaTikvah zitten. Ophir komt iedere ochtend van 25 km ver: “Ik ben een alleenstaande moeder van vier kinderen, waaronder één kind, dat bijzonder onderwijs nodig heeft. Voor mij is deze school zo’n hulp, omdat ik aan hen, mijn kinderen toevertrouw, om hen op te voeden zoals God het wil in de liefde van de Messias. Het zou voor mij erg moeilijk zijn om met kinderen om te gaan, die op openbare scholen zitten met alles wat daar gebeurt. Ik ben zo dankbaar voor deze school …”.
Yoel Russu

Studiebeurzen
We zouden erg blij zijn, als u betrokken kunt blijven bij het leven op school, in het bijzonder op het gebied van de studiebeurzen voor de leerlingen. Veel van de gezinnen, die er op school bijgekomen zijn, hebben veel kinderen of zijn één-ouder gezinnen. Ondanks hun moeilijkheden is het voor hen van groot belang, dat hun kinderen les krijgen op een school met Bijbels onderwijs. Laten we proberen onze Messiaanse gezinnen te helpen met het krijgen van het juiste onderwijs.

Vervoer
Wij hebben twee buslijnen voor de leerlingen geopend: één vanaf Yad HaSchmona en Mount Adar en an één de Jordaan Vallei door Ma’aleh Adumim. Alles om de gezinnen hun kinderen naar de enige in Israël erkende Messiaanse school te kunnen sturen.
Elke dag komen ongeveer 40 leerlingen naar deze school van veraf gelegen plaatsen vlakbij de Dode Zee en Jericho of vanaf het gebied rond Tel Aviv. Sommigen rijden een uur om bij de school te kunnen komen. Wat een zegen voor de leerlingen en de school ! Makor HaTikvah betaalt een groot deel van deze vervoerskosten.

Wij weten, dat de HEERE al deze speciale projecten omarmt.

Naar alle artikelen